Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

A wo man

Đội ngũ Đạo diễn: Hoàng Hà, Phạm Hương, Trần Minh Hải
Cố vấn nghệ thuật: Đỗ Hoàng Thị Ngọc
Vũ công: Hoàng Hà, Trần Minh Hải, Trần Minh, Quay Trần, Hà Kiều Anh, Ze Ly
Âm nhạc: Ian Richter
Sản xuất: Nguy Hai An
Thiết kế sân khấu: Phạm Hương, Nam Nguyên, Lê Tú Anh, Trịnh Ngân Hạnh
Trường múa Kinergie

A WO MAN là tác phẩm múa đóng góp cho Antigone Season, một sáng kiến ​​của Viện Goethe nhằm kêu gọi những cách tiếp cận và hình thức truyền tải mới thảm kịch Sophocles đến với công chúng Việt Nam.

 • A woman teasing 01 Ảnh: © Hoàng Bách
  A wo man
 • A woman teasing 02 Ảnh: © Hoàng Bách
  A wo man
 • A woman teasing 03 Ảnh: © Hoàng Bách
  A wo man
 • A woman teasing 04 Ảnh: © Hoàng Bách
  A wo man
 • A woman teasing 05 Ảnh: © Hoàng Bách
  A wo man
A WO MAN là một tác phẩm cảm động về ANTIGONE của Sophocles. Biên đạo tự hỏi bản thân mình về điều gì có thể đã xảy ra bên trong Antigone khi cô biết rằng cái chết đã định sẵn cho cô. Với kinh nghiệm của hiện tại, vở kịch được dàn dựng lại thành một tác phẩm múa đương đại. A WO MAN khám phá lại lịch sử của ANTIGONE 2500 năm trước và mở rộng các tầng lớp ý nghĩa với quan điểm và cách nhìn ngày nay.

Link liên quan

Trình chiếu và trò chuyện | A Wo man