Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chủ đề
Bình đẳng giới

Kể từ năm 2012, với sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu và các tổ chức ngoại giao và quốc tế khác, Hanoi Pride ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân và các tổ chức khác. Từ những ngày đầu tiên của Hanoi Pride, Viện Goethe đã luôn mở cửa, hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa bên lề như các tiết mục biểu diễn, chiếu phim hoặc thảo luận.

Là Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Đức, Viện Goethe quan tâm nhất đến việc tìm hiểu xem những thay đổi xã hội được phản ánh như thế nào trong nghệ thuật, như "Các phong trào của người Queer và nghệ thuật đương đại ở các nước nói tiếng Đức”, tiêu đề một bài giảng của Giáo sư Yvonne P. Doderer, Giáo sư Nghiên cứu Văn hóa và Giới tính, Đại học Khoa học Ứng dụng Düsseldorf

  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen - Geschlechtergerechtigkeit © Viện Goethe Hà Nội
Cam kết của Viện Goethe trong việc thúc đẩy công bằng giới không dừng lại ở việc hỗ trợ Hanoi Pride. Cùng với Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Thụy Điển, vào năm 2014, Viện Goethe đã tổ chức các hội thảo như “Typical Women’s Jobs – Typical Men’s Jobs” thảo luận về các định kiến giới.

“Liên minh châu Âu tin tưởng vào cam kết mạnh mẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Bình đẳng giữa nữ giới và nam giới là quyền cơ bản, giá trị chung của Liên minh châu Âu và là điều kiện cần thiết để tăng trưởng thông minh, bền vững và toàn diện trong Liên minh châu Âu cũng như là nguyên tắc chính trong hành động đối ngoại của Liên minh châu Âu ”. (Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam 2014)

Viện Goethe cũng phản ánh tầm quan trọng của công bằng giới trong những dịp khác, trong đó có hội thảo chuyên đề, cuộc thi vẽ và sản xuất các tác phẩm sân khấu từ bộ truyện thơ Việt Nam Nàng Kiều (2019). Một trong những chủ đề trung tâm mà chúng tôi khám phá là hình tượng người phụ nữ trước kia và bây giờ. Lĩnh vực giáo dục của Viện Goethe, như Liên hoan phim Khoa học cũng đề cập đến một khía cạnh xã hội khác: Cơ hội bình đẳng trong khoa học.

Cơ hội bình đẳng là trạng thái công bằng trong đó mỗi cá nhân được đối xử như nhau, không bị cản trở bởi các rào cản nhân tạo, định kiến hoặc sự thiên vị. Lực lượng lao động đa dạng và có tính dung nạp trong lĩnh vực khoa học được đúc kết từ nhiều nền tảng, quan điểm và kinh nghiệm khác nhau, nhờ đó tối đa hóa sự đổi mới và sáng tạo trong khoa học. Liên Hoan Phim Khoa Học 2022 cam kết nâng cao nhận thức về vấn đề đa dạng và dung nạp trong các lĩnh vực STEM. (Lời mở đầu Liên hoan phim Khoa học 2022)