Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chủ đề
Bảo tồn các tài sản văn hóa

Từ năm 2012 đến năm 2017, Viện Goethe đã hỗ trợ tài chính cho sự hợp tác giữa Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Đại học Mỹ thuật Dresden để giúp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thành lập trung tâm phục chế quốc gia. Sự hỗ trự của chính phủ Bang Sachsen và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đóng góp lớn vào thành công của dự án.

  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Themen Erhalt von Kulturgütern © Viện Goethe Hà Nội
Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Năm 2003, chuyên gia bảo tồn nghệ thuật Christiane Campioni, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đã đứng ra làm cầu nối cho những kết nối ban đầu giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và HfBK. Tiếp đó là chuyến thăm đầu tiên của Ivo Mohrmann đến Hà Nội (2004) và lời mời tới thăm Dresden. Năm 2005, Ivo Mohrmann đã mời hai nhà phục chế từ Hà Nội đến HfBK trong thời gian sáu tuần làm việc. Trong thời gian đó, họ đã phục chế hai bức tranh dưới sự giám sát của chuyên gia. Vào năm 2014, chương trình giao lưu này tiếp tục được triển khai để cứu thêm hai bức tranh của bảo tàng nghệ thuật bị hư hỏng nặng, đồng thời nâng cao kỹ năng của hai nhà phục chế khác đến từ Hà Nội thông qua một khóa đào tạo chuyên sâu chuyên nghiệp. Ivo Mohrmann đích thân giám sát các chuyên gia Việt Nam. Các bức tranh là Mẹ và Con của Lê Thị Kim Bạch (1980) và Can-drink của Ka Kha Sam (1982).

Trong sáu năm đó, Viện Goethe tổ chức hội thảo, hỗ trợ Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng Cầu những trang thiết bị cần thiết và tài trợ cho năm bài giảng của các khách mời, bảy hội thảo về các chất liệu khác nhau (gỗ, giấy, sách, v.v.) và các khía cạnh khác của việc phục chế (các quy tắc đo lường và phân tích, v.v.) cũng như năm chuyến đi của phái đoàn đến Đức để trao đổi chuyên môn. Các chuyên gia người Đức đóng góp cho dự án mở rộng này là các giáo sư tại HfBK: Thomas Danzl, Christoph Herm, Andreas Schulze; từ Staatliche Kunstsammlungen Dresden: Angelica Hoffmeister zur Nedden, Astrid Köhler và các chuyên gia khác: Stephanie Hilden, Astrid Köhler, Ines Jesche, Marina Langner, Andrea Pataki -Hundt, Sandra Plötz, Esther Rapoport, Monika Schneidereit-Gast, Tino Simon và Andrea Teufel. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các chuyên gia đã hợp tác trong dự án. Dự án kết thúc vào năm 2017 với báo cáo và các đề xuất liên quan.