STUDIER OG FORSKNING

STUDIER OG FORSKNING

80 milliarden euro til forskning og udvikling ...

Forskningsmiljøet

Tyskland er et af verdens førende lande på forskningsområdet. Mere end 400 universiteter og højere læreanstalter tilbyder et stort antal forskningsmuligheder. En vigtig rolle spiller de fire store ikke-universitære forskningsinstitutioner:

» Fraunhofer Selskabet
» Helmholtz Sammenslutningen
» Leibniz Sammenslutningen
» Max Planck Selskabet

Tyske virksomheder er også meget aktive på forskningsområdet. De finansierer over to tredjedele af de 80 milliarder euro, der årligt bruges på forskning og udvikling i Tyskland. De internationale programmer fra den Europæiske Union spiller også en stadig større rolle.

2,6 millioner studerende og 17.500 studietilbud

Studier i Tyskland

Tyske universiteter har et fremragende ry ude i verden. De overbeviser med kvalitet, stort udbud og internationalt anerkendte afgangseksamener.

Der findes omkring 17.500 studietilbud og 2,6 millioner studerende på de mere end 400 tyske universiteter. De finansieres af det offentlige, og tager derfor ingen eller kun meget lave studiegebyrer. Tyskland er et af verdens mest populære mål for udenlandske studerende.

Den Tyske Akademiske Udvekslingstjeneste (DAAD) rådgiver studerende fra hele verden om studiemuligheder i Tyskland. Næsten alle universiteter har et såkaldt internationalt kontor, som udenlandske studerende kan henvende sig til.
» Tysk Akademisk Udvekslingstjeneste

Det første skridt til en succesrig forskerkarriere ...

Videregående studier

I Tyskland er der fremragende muligheder for at starte en videnskabelig karriere. Der er to veje til en ph.d.-grad:
Den ene går via et individuelt ph.d.-program, hvor den studerende selv finder en vejleder på et universitet og arbejder selvstændigt med sin ph.d.-afhandling.

Man kan dog også vælge et af de strukturerede ph.d.-programmer, som i det angelsaksiske system, hvor et team af vejledere tager sig af flere ph.d.-studerende på én gang. De deltager i et interdisciplinært studieforløb, hvor der ikke kun formidles faglige, men også sociale og kommunikative kompetencer. Arbejdssproget er som regel engelsk.

I Tyskland er der for tiden omkring 700 ph.d.-programmer, for eksempel The International Max Planck Research Schools, som forskellige Max Planck Institutter tilbyder i samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner.

» DAAD: Ph.d.-uddannelser i Tyskland
» Forskning i Tyskland
» International Max Planck Research Schools

Hvert år uddeles der penge til mere end 50.000 akademikere fra hele verden ...

Legater

Er du kunstner, journalist eller forsker? Vil du på studie-, praktik- eller forskningsophold? I Tyskland findes der et stort antal legater, du kan søge.

Den Tyske Akademiske Udvekslingstjeneste (DAAD) uddeler hvert år penge til cirka 120.000 videnskabsfolk, heraf mere end 50.000 fra udlandet. Over 70 kontorer og omkring 450 konsulenter tilbyder individuel rådgivning.
» Legatdatabase DAAD

De tyske ambassader og konsulater rådgiver enten selv eller henviser til en relevant adresse.
» Det Tyske Udenrigsministerium

De 160 Goethe-Institutter fordelt på 94 lande uddeler legater inden for “tysk som fremmedsprog”. Der tilbydes også sprogkurser og sprogprøver på alle niveauer. Gode tyskkundskaber forbedrer chancerne for at få et legat.
» Goethe-Instituttet

Og glem ikke, at der også kan søges legater hos mange private fonde, kirkelige institutioner, universiteter, kunstcentre og den Europæiske Union ...

1901: Den første Nobelpris gik til Tyskland

Verdensberømte forskere

Mange tyske videnskabsfolk har modtaget verdens mest anerkendte videnskabspris, Nobelprisen, for deres fremragende forskningsarbejde. Wilhelm Conrad Röntgen og Emil von Behring var ikke kun de første tyskere, der fik Nobelprisen – de var også de første prismodtagere inden for fysik og medicin. Siden da har mere end 80 andre tyskere modtaget den vigtige pris.

» Samlet liste over tyske nobelpristagere

Tysk som fremmedsprog

Tysk eller engelsk?

Hvis man vil studere i Tyskland, har man brug for gode tyskkundskaber. For at blive optaget på et studium skal man bestå en sprogprøve. I de cirka 1700 internationale programmer er arbejdssproget som regel engelsk. Det samme gælder for mange forskningsinstitutioner. Alligevel er det en stor hjælp at kunne tysk. Det er den eneste måde, man virkelig lærer Tyskland, dets kultur og dets indbyggere at kende på.

Goethe-Instituttet tilbyder tyskkurser i mere end 85 lande rundt omkring i verden. Her kan man få et internationalt anerkendt bevis på sine tyskkundskaber. Hvis man ikke har mulighed for at gå til et sprogkursus, kan man lære tysk via et fjernkursus på nettet.
» Goethe-Instituttet

Studerende skal tage en særlig sprogprøve, der hedder TestDaF. Den kan aflægges på omkring 450 testcentre i hele verden.
» TestDaf