การศึกษาและวิจัย

การศึกษาและวิจัย

80,000 ล้านยูโรเพื่อการวิจัยและพัฒนา…

ภาพรวมการวิจัย

เยอรมนีนับเป็นประเทศวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกว่า 400 แห่งให้โอกาสค้นคว้าวิจัยมากมาย นอกจากนี้ยังมีองค์กรวิจัยนอกมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง:

» Fraunhofer-Gesellschaft
» Helmholtz-Gemeinschaft
» Leibniz-Gemeinschaft
» Max-Planck-Gesellschaft

บริษัทเยอรมันทำการวิจัยจำนวนมากเช่นกันและเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ของเยอรมนี เป็นเงินงบประมาณมากกว่าสองในสามของงบประมาณ 80,000 ล้านยูโรต่อปี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมนานาชาติของสหภาพยุโรปที่ทวีความสำคัญมากขึ้น

นักศึกษา 2,6 ล้านคนและ 17,500 หลักสูตร

ศึกษาต่อในเยอรมนี

มหาวิทยาลัยเยอรมันมีชื่อเสียงโดดเด่นไปทั่วโลก ด้วยคุณภาพและความหลากหลาย วุฒิการศึกษาจากเยอรมนีจึงได้รับการยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยเยอรมันกว่า 400 แห่งมีหลักสูตรประมาณ 17,500 หลักสูตรและนักศึกษา 2.6 ล้านคน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนหรือเก็บในอัตราต่ำมาก เยอรมนีนับเป็นประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมมาศึกษาต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) ทั่วโลกพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อในเยอรมนี ในมหาวิทยาลัยมีแผนก Akademische Auslandsamt หรือที่มักจะเรียกว่า International Office เป็นองค์กรให้ข้อมูลสำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
» Deutscher Akademischer Austauchdienst

ก้าวแรกสู่ชีวิตนักวิจัย …

ปริญญาเอก

เยอรมนีมอบเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมีสองช่องทาง:
ปริญญาเฉพาะบุคคล นักศึกษาต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยตนเองและเขียนวิทยานิพนธ์เองภายใต้คำแนะนำของอาจารย์

โปรแกรมปริญญาเอกแบบโครงสร้าง คล้ายกับระบบ PhD ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษา สัมพันธ์กับหลักสูตรสหวิชาที่สอนทักษะสังคมและการศึกษานอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการ ภาษาที่ใช้เป็นหลักคือภาษาอังกฤษ

ในเยอรมนีมีหลักสูตรปริญญาเอกประมาณ 700 หลักสูตร เช่น สำนักวิจัยมักซ์ พลังก์นานาชาติซึ่งสถาบันมักซ์ พลังก์จัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นๆ

» DAAD: การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในเยอรมนี
» Research in Germany
» International Max Planck Research Schools

สนับสนุนนักวิชาการกว่า 50.000 คนทั่วโลกทุกปี …

ทุนการศึกษา

ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน นักข่าวหรือนักวิทยาศาสตร์ มาศึกษาต่อ ฝึกงานหรือมาวิจัย เยอรมนีมีทุนการศึกษาให้มากมาย

ทุกปี องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือ DAAD สนับสนุนนักวิชาการกว่า 120,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 50,000 คนมาจากต่างประเทศ DAAD มีสำนักงานกว่า 70 แห่งและเจ้าหน้าที่ประมาณ 450 คนคอยให้คำปรึกษาส่วนตัว
» ฐานข้อมูลทุนการศึกษาของ DAAD

สถานทูตเยอรมันหรือกงสุลให้คำปรึกษาหรือ สามารถส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมได้ กระทรวงต่างประเทศของเยอรมนี
» Auswärtiges Amt

สถาบันเกอเธ่ 160 แห่งใน 94 ประเทศมอบทุนการศึกษาด้านการเรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ สถาบันเกอเธ่เปิดหลักสูตรและจัดการสอบภาษาในทุกระดับชั้น ความรู้ภาษาเยอรมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับทุน
» Goethe-Institut

และยังมีมูลนิธิ องค์กรศาสนา มหาวิทยาลัย สหภาพยุโรปและสำนักศิลปะอีกมากมายที่ให้ทุนการศึกษา…

1901: รางวัลโนเบลรางวัลแรกเป็นของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

นักวิจัยชื่อก้องโลก

นักวิทยาศาสตร์เยอรมันหลายคนได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งเป็นรางวัลทางวิชาการที่สำคัญที่สุดของโลกเนื่องจากมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น วิลเฮล์ม คอนราด เรินท์เกนและเอมิล ฟอน เบห์ริงไม่ได้เป็นเพียงชาวเยอรมันสองคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลอันยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นผู้ได้รับรางวัลคนแรกในสาขาฟิสิกส์และการแพทย์ในปีค.ศ.1901

» ดูรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ได้รับรางวัลโนเบลทั้งหมดได้ที่นี่

เรียนภาษาเยอรมัน

เยอรมันหรืออังกฤษ

ใครที่ต้องการศึกษาต่อในเยอรมนีจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันดี นักเรียนต้องสอบเข้าเพื่อให้ได้การตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรนานาชาติกว่า 1,700 หลักสูตรที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ แม้แต่ในสถาบันวิจัยหลายแห่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ไม่ว่าอย่างไรความรู้ภาษาเยอรมันมีประโยชน์แน่นอน เพราะภาษาเท่านั้นที่ช่วยให้คุณรู้จักเยอรมนี วัฒนธรรมและผู้คนได้อย่างแท้จริง

สถาบันเกอเธ่เปิดสอนภาษาเยอรมันในประเทศมากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในเยอรมนี ผู้เรียนสามารถสอบใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้ที่นี่ หากใครไม่สามารถไปเรียนเองได้ก็สามารถเรียนภาษาเยอรมันในหลักสูตรทางไกลได้
» Goethe-Institut

นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต้องสอบ TestDaF ซึ่งสอบได้ในศูนย์สอบประมาณ 450 แห่งทั่วโลก
» TestDaf