คำสงวนสิทธิ์

ผู้จัดทำ

สถาบันเกอเธ่
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 เมืองมิวนิก
โทรศัพท์: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

ทะเบียนสมาคม

ศาลแขวงมิวนิก, ทะเบียนเลขที่ 5007

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

DE 129516430

ตัวแทน

ผู้บริหาร: Johannes Ebert, Rainer Pollack

รับผิดชอบตามมาตรา 18 Medienstaatsvertrag (MSTV) 

Jakob Racek
Abteilungsleitung Information
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
​​​​​​​Germany

ข้อความที่ระบุไว้ ไม่ได้เป็นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการเสมอไป

ข้อชี้แจงด้านกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบองค์กร

สถาบันเกอเธ่ เป็นองค์กรที่ดำเนินการในระดับโลก เพื่อส่งเสริมภาษาเยอรมันในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการประสานงานด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ และเพื่อการนำเสนอภาพพจน์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อย่างครอบคลุมผ่านทางข้อมูลเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมือง

องค์กรปฏิบัติงานภายใต้ ข้อบังคับของสมาคม และตามที่ได้มีการตกลงไว้กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สัญญากำหนดกรอบข้อตกลง.

คำสงวนสิทธิ์นี้บังคับใช้สำหรับการนำเสนอทั้งมวลในระดับประเทศและระดับสถาบันของสถาบันเกอเธ่ผ่านทางโซเชียล มีเดีย ยกตัวอย่างเช่น ผ่านทางเฟสบุ๊ค ทางบัญชีทวิตเตอร์ และทางช่องยูทูปของเรา

การระงับข้อพิพาทของผู้ใช้งาน

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำระบบระงับข้อพิพาททางออนไลน์ ที่ท่านสามารถค้นหาได้ผ่านทาง http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ผู้ใช้งานสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ เราพร้อมที่จะเข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลต่อหน้าคณะอนุญาโตตุลาการผู้ใช้งาน โดยมีกองงานไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททุกประเภทแห่งชาติเยอรมนี ณ สำนักงานสมาคมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein ประเทศเยอรมนีเป็นผู้รับผิดชอบ www.universalschlichtungsstelle.de.