© Council of Europe

Evropský den jazyků v Praze

Cílem Evropského dne jazyků, který se slaví od roku 2001 vždy 26. září, je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků. Více o Evropském dni jazyků si můžete přečíst na stránkách Evropského centra pro moderní jazyky. Sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise a Zastoupením Evropské komise v České republice a dalšími institucemi pořádá vždy v září u příležitosti oslav Evropského dne jazyků řadu akcí. Budeme se těšit na shledání s Vámi u příležitosti oslav Evropského dne jazyků v roce 2022.


 

Speak-dating

Ve středu 29. září 2021 se v pasáži Paláce Lucerna uskutečnil tradiční Speak Dating. Pro všechny, kdo do Lucerny nemohli, byla tato malá setkání s cizími jazyky možná i online. Celkem bylo v nabídce přes 30 jazyků z celého světa, které vyučovalo přes 50 lektorek a lektorů. Všem účastníkům i lektorkám a lektorům moc děkujeme!

Událost na Facebooku
© Council of Europe

Kvíz | „Idiomy”

I v roce 2021 jsme pro Vás připravili zábavný jazykový kvíz. Odpovědi bylo možné zasílat do středy 29. září 2021. Vylosovaný vítěz si odnesl iPad a dalších pět vylosovaných drobné ceny.

Správné odpovědi a jména vítězů
© Council of Europe, Strasbourg

Partneři