Idiomy

Ustálená slovní spojení obrazného charakteru. Pokud Vám to nic neříká, neházejte flintu do žita. Jde v podstatě o rčení, která všichni běžně používáme. A to nejen v Česku. V jedné jihoevropské zemi ale například místo flinty do žita odhazují provaz za vědrem. Soutěž byla ukončena v sobotu 26. září 2020.

Celkem se do soutěže zapojilo takřka 1 000 soutěžících, ale 10 správných odpovědí poslali jen 3 z nich, kteří od nás obdrží zvláštní cenu. Pro zařazení do slosování bylo třeba správně zodpovědět 6 otázek.

Čtečku Kindle získává Davide Messana. Gratulujeme!

Kvíz "Idiomy": správné odpovědi

 1. My házíme flintu do žita, Španělé odhazují provaz za vědrem. Kde se hází kopí do trní (Baciti koplje u trnje)?
  a/ v Chorvatsku
  b/ ve Slovinsku
  c/ v Maďarsku
  správná odpověď: a/
 2. Pokud jsme ve špatné situaci a uděláme něco, co situaci nezlepší, říkáme, že jsme se dostali z bláta do louže. Kde se říká „Utéct od vlka k medvědovi“?
  a/ na Balkáně
  b/ v Pobaltí
  c/ v Beneluxu
  správná odpověď: b/ Nuo vilko ant meškos (LT)
 3. Finské rčení „Ostaa sika säkissä“ je ekvivalentem českého „Koupit zajíce v pytli“. V pytli se však ve Finsku (a také v Estonsku, Švédsku Řecku, či Anglii) skrývá jiné zvíře. Které?
  a/ kočka
  b/ pes
  c/ prase
  správná odpověď: c/
 4. Když někomu šplouchá na maják, znamená to, že nemá všech pět pohromadě a kape mu na karbid. Angličtina používá idiom, který zní:
  a/ To have no brain on the train
  b/ To have ants in the pants
  c/ To have bats in the belfry
  správná odpověď: c/ Doslova „mít netopýry ve zvonici“
 5. „Je to pro mě španělská vesnice“, řekneme, když něčemu nerozumíme. Co v podobné situaci říkají v němčině?
  a/ Je to pro mě česká vesnice
  b/ Je to pro mě český film
  c/ Je to ruská vesnice
  správná odpověď: a/ Für mich sind das böhmische Dörfer. Český film mají v Polsku a ruskou vesnici v Dánsku.
 6. Pokud se nemůžeme vymáčknout a stojíme na místě jako zmoklá slepice, může za to možná knedlík v krku. Co mají v podobné situaci v krku Francouzi?
  a/ žábu
  b/ kočku
  c/ ježka
  správná odpověď: b/ Avoir un chat dans la gorge. Žábu najdeme v Dánsku, Německu, Spojeném království, Itálii či Nizozemsku, ježka mají v krku Řekové.
 7. Pokud znáte něco velmi dobře, znáte to jako svoje boty. V Maďarsku ale asi mění boty častěji než u nás, proto v podobné situaci říkají „Ismeri mint a tenyerét“. Co znají Maďaři jako my svoje boty?
  a/ svoji kapsu
  b/ svých pět prstů
  c/ svoji dlaň
  správná odpověď: c/
 8. Slovo „majlant“ se do češtiny dostalo koncem 19. století s vojáky, kteří bojovali v okolí Milána (německy Mailand) – města bohatého a drahého. V jedné evropské zemi říkají „drahý jako peklo“ (gholi infern). Ve které?
  a/ na Maltě
  b/ v Portugalsku
  c/ v Belgii
  správná odpověď: a/
 9. Srovnáváme-li hrušky s jabkama, dopouštíme se argumentačního přešlapu. Výběr ovoce a zeleniny bývá v této situaci v Evropě rozmanitý: jablka a pomeranče (EN), zelí a mrkev (FR), salát a zelí (MT), česnek a duběnku (PT). Kde se srovnávají jablka s banány (Sammenligne æbler og bananer)?
  a/ na Slovensku
  b/ v Dánsku
  c/ v Estonsku
  správná odpověď: b/
 10. A jako třešničku na dortu si dáme třešničku na dortu. Ta se v tomto idiomu objevuje ve většině evropských jazyků. Jsou však i výjimky, jako například „An dlaioi mullaigh“, tedy „poslední došek na doškové střeše“. V kterém to je jazyce?
  a/ v irštině
  b/ v maďarštině
  c/ v rumunštině
  správná odpověď: a/