V předsálí parlamentu

Foto: © Isabelle Daniel

Po stopách lobbingu berlínskou vládní čtvrtí

Foto: © Isabelle Daniel
Pohled na Spolkový sněm v Berlíně od Sprévy. Foto: © Isabelle Daniel

Ulice jen několik set metrů od budovy berlínského Spolkového sněmu jsou plné turistů, davy návštěvníků si razí cestu po bulváru Unter den Linden, který je momentálně jedním velkým staveništěm, a fotí si Braniborskou bránu. Kdo sem zajde, na první pohled nevidí nic jiného než reprezentativní symbol německého hlavního města. Úplně novou perspektivu na berlínskou vládní čtvrť nabízejí prohlídky zaměřené na návštěvu míst spojených s berlínským lobbingem, které nabízí nevládní organizace „LobbyControl“. Ukazují ulice, které vedou k sídlu německého sněmu, jako místa, jež fungují jako prodloužené kuloáry německého parlamentu.

Na úvod průvodce Christoph nejprve vysvětluje základní pojmy. Lobbování pochází z anglického slova lobby, tedy předsálí v parlamentu.

„5000 lobbistů – tolik jich podle odhadů působí v Berlíně – do předsálí parlamentu se ale všichni nevejdou.“ Proto se lobbisté shromažďují v přilehlém okolí parlamentu. Protože, jak říká Christoph: „Pro lobbisty je velmi důležitá blízkost a důvěryhodný vztah k politickým činitelům.“

Více transparentnosti do vztahu politiky a lobbistických skupin

Už samotná blízkost lobbistů a politiky může být problematická, proto už tady začíná kritika LobbyControl. Neziskovku založili v roce 2005 s cílem vnést do vztahu mezi lobbistickými skupinami a politikou větší transparentnost a omezit vliv zájmových skupin na politiku a veřejnost pomocí zákonů. „V zásadě není odsouzeníhodné, když se zájmové skupiny snaží politiku ovlivňovat,“ říká Christoph. Koneckonců existují i lobbistická uskupení, která se angažují v obecně prospěšných tématech. Lobbingem se nezabývá jen hospodářská sféra, ale i nevládní organizace jako Greenpeace nebo Transparency International se snaží ovlivňovat zákony podle svých představ. A v neposlední řadě také samotná LobbyControl funguje jako lobbistická skupina.

Foto: © Isabelle Daniel
Vládní čtvrť v Berlíně: v pozadí vlevo Dům Paul-Löbe-Haus, v popředí vpravo dům Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Obě budovy patří ke Spolkovému sněmu. Foto: © Isabelle Daniel

Studijní materiály od lobbistů

„Lobbing je problematický především proto, že mezi lobbisty panuje nerovnováha moci. Kdo má lepší materiální zázemí, má ve skutečnosti taktéž snazší přístup k politickým kruhům,“ říká Christoph. Skupinka se nyní zastavuje u budovy, v níž sídlí Iniciativa za nové sociálně-tržní hospodářství (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Název organizace je lehce zavádějící, neboť INSM je lobbistické uskupení zastupující zájmy nejrůznějších svazů zaměstnavatelů, a jeho cílem je zvyšovat ochotu občanů akceptovat liberální ekonomické reformy.

INSM pracuje s poměrně novou lobbistickou strategií, která je podle Christopha stále populárnější. „Namísto přímého působení na zákonodárce se INSM snaží nepřímo zapůsobit na politické rozhodovací procesy tím, že ovlivňuje veřejné mínění.“ Tuto strategii LobbyControl velice kritizuje, protože ISNM poskytuje školám zdarma studijní materiály, které školy zčásti opravdu využívají. Hodnoty, které tyto materiály zprostředkovávají, postrádají jakoukoli neutralitu. Christoph své skupině ukazuje poměrně agresivní karikaturu kritizující společnost, která se dostala dokonce mezi témata maturitní zkoušky z politických věd.

Lobbistická strategie, kterou INSM zvolilo, je subtilnější než všechny ostatní, ale dovede být vysoce účinná. Pokud někdo úspěšně pro své názory získá veřejnost, může záhy počítat s podporou ze strany politických činitelů, kteří jsou veřejností voleni.

Foto: © Isabelle Daniel
Nespočet turistů před Braniborskou branou: Na první pohled člověk nevidí nic než reprezentativní symbol německého hlavního města. Foto: © Isabelle Daniel

Námluvy s politikou

Častější jsou však klasické lobbistické metody, tedy přímý vliv na zákonodárce prostřednictvím kontaktů se zákonodárci, kterou mohou být velmi úzké, leč ne vždy nutně přátelské. Christophova skupinka se nyní zastavuje před sídlem Německých pivovarníků, tedy před budovou německého Svazu pivovarnického průmyslu. Tomuto sdružení se před několika lety podařilo společně s Německou obchodní a průmyslovou komorou, Německým fotbalovým svazem a dalšími organizacemi zabránit schválení programu prevence alkoholismu, který jako program zaměřený na mládež připravila pověřenkyně spolkové vlády zodpovědná za problematiku drog - jedním z argumentů bylo i to, že tento program by mohl ohrozit „sportovního ducha německého národa“. Docela nápadné pak bylo, že ministryně Ilse Aigner, do jejíž agendy ukončený program spadal, po úspěchu pivovarnické lobby získala každoročně udělované ocenění „Pivní ambasador“ - za své zásluhy o chmelový mok.

Christoph, který studuje politologii a pracuje jako externista při LobbyControl, by dokázal vyprávět o mnoha dalších podivných lobbystických praktikách, které používají zájmová uskupení v bezprostřední blízkosti německého parlamentu. Trnem v oku mladému aktivistovi je například takzvaný efekt otáčivých dveří: probíhající výměna poslanců, kteří z politiky plynule přecházejí do hospodářského sektoru. Tento fenomén je teď velmi rozšířený, a proto LobbyControl usiluje o zavedení tříletého období, kdy by měl být takový přesun politiků po konci jejich politické kariéry do ekonomické sféry zakázaný – stejně jako chtějí zavést povinný a transparentní registr lobbistů, jaký existuje například v USA.

LobbyControl pořádá kritické procházky za lobbingem v berlínské vládní čtvrti dvakrát do měsíce. Více informací najdete na www.lobbycontrol.de.
překlad: Martina Stejskalová

Copyright: Goethe-Institut Praha
září 2013

  Všude na světě lidé žijí pro lepší budoucnost. Sbíráme jejich příběhy a ukazujeme, co je možné už dnes. jadumagazin.eu/futureperfect

  Další články k tématu

  Sto šestnáct tváří demokracie
  Klára Bulantová absolvovala stáž v německém Spolkovém sněmu. Vypráví o setkání mezi čtyřma očima, kterého se účastnilo očí deset, buddhovském úsměvu a řešení konfliktu na Blízkém východě.

  Lesby a gayové v Křesťansko-demokratické unii (CDU)
  Konzervativní a homosexuál: jde to dohromady? Pro členy Pracovní skupiny leseb a gayů v CDU (používající zkratku LSU) není tato kombinace v rozporu.

  V předsálí parlamentu
  Neziskovka LobbyControl provádí kritické prohlídky o lobbyngu po vládní čtvrti v Berlíně. Ukazují ulice kolem Spolkového sněmu jako prodloužené kuloáry parlamentu.

  Hledání demokracie
  Aydin Akin žije v Berlíně již 45 let. Zažil dvanáct voleb do Spolkového sněmu – ovšem pouze jako pozorovatel. Akin nesmí v Německu volit. Proti tomu protestuje... na kole.

  Vysněná práce: poslanec
  Vždycky ho zajímala politika. Teď se chce Dennis Hasselmann (19) sám stát politikem. A nemíří zrovna nízko: jednoho dne chce zasednout jako poslanec ve Spolkovém sněmu.

  Témata jádu

  Smíšená čtyřhra | V4

  Sloupkaři ze Slovenska, Česka, Maďarska a Polska zkoumají témata jako je význam Evropy, pravicový populismus, národní suverenita, společenské změny, arogance západního pohledu – a prolamují tak státní a myšlenkové hranice. více...

  Dnes je zítra
  Nebo je to naopak?! A nebylo taky včera už jednou zítra? V jakém světě bychom vlastně rádi žili? A jak dlouho chceme čekat, než se stane realitou? více...

  V očích pozorovatele
  … tkví krása. Ale i ošklivost – a to všechno, co je mezi tím. Jakožto pozorovatelé jsme jen zřídka sami. A jako pozorovaní vlastně nikdy. více...

  Někam patřit
  Integrace se stala ve veřejném diskurzu mantrou. Zapomíná se ale na to, že se jedná o individuální proces, který něco vyžaduje i od nás samotných. více...

  Archiv témat
  Starší témata jádu najdeš v archivu témat. více...