การแข่งขันเบโธเฟนครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2559

การแข่งขันเบโธเฟนครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2559 สำหรับนักดนตรีเปียโนและเครื่องสายเยาวชน

การแข่งขันเบโธเฟน โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีให้แก่นักเปียโนและเครื่องสายซึ่งเป็นเยาวชนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันเกอเธ่ฯ ได้สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติทั้งกับศิลปินอิสระและผู้เชี่ยวชาญซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลาย ความสร้างสรรค์ และมีความเป็นมืออาชีพสูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ทำให้การจัดการแข่งขันบีโธเฟนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้จัดงานเทศกาล Beethovenfest ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี ที่ได้เปิดโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนไทยได้ไปแสดงความสามารถให้แก่ผู้ชมชาวเยอรมันได้ฟัง พร้อมได้สัมผัสวัฒนธรรมเยอรมันไปพร้อมๆ กัน
หน้าต่อไป ...
Sie benötigen den Flashplayer, um dieses Video zu sehen

จดหมายข่าว

คุณต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ณ สถาบันเกอเธ่อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในบัญชีรายชื่ออีเมลได้ที่นี่
บทความที่น่าสนใจ