หลักสูตรภาษาเยอรมัน
A1-C2

ท่านจะได้เรียนภาษาเยอรมันกับผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาเยอรมันระดับโลก ไม่ว่าจะเรียนในประเทศไทย ประเทศเยอรมนีหรือทางออนไลน์ สถาบันเกอเธ่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ได้มาตรฐานของคุณ เรารับรองว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างรวดเร็วกับคณาจารย์ทรงคุณวุฒิของสถาบัน เรามีวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย การให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงระบบชั้นเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  

หลักสูตรภาษาเยอรมันที่ประเทศไทย

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเปิดสอนภาษาเยอรมันในหลากหลายชั้นเรียน

หลักสูตรภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี

เรียนภาษาเยอรมันให้ได้ผลในประเทศเยอรมนี สัมผัสวัฒนธรรม กิจกรรมยามว่าง ประเทศและชาวเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

ในชั้นเรียนทางไกลของสถาบันเกอเธ่ ท่านมีอิสระในการเลือกเวลาและสถานที่เองได้