จดหมายข่าว

คุณต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือไม่ ทางเรายินดีที่จะส่งจดหมายข่าวล่าสุดของสถาบันไปให้คุณ

บัญชีรายชื่ออีเมลสำหรับรับข่าวสารด้านกิจกรรมวัฒนธรรม
คุณต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ณ สถาบันเกอเธ่อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในบัญชีรายชื่ออีเมลได้ที่นี่
ลงทะเบียนหรือยกเลิกการรับจดหมายข่าว