Kolejny krok naprzód: Goethe-Zertifikat B1.

Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.

Potwierdza on umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zdanie egzaminu Goethe-Zertifikat B1 oznacza

  • umiejętność zrozumienia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • umiejętność poradzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w krajach niemieckojęzycznych.
  • umiejętność formułowania prostych i spójnych wypowiedzi na tematy, które są danej osobie znane bądź ją interesują.
  • umiejętność opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz umiejętność formułowania krótkich uzasadnień bądź wyjaśnień.

Uznawalność egzaminów

Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i akceptowane przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne w wielu krajach jako poświadczenie kwalifikacji językowych.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

Placówki Goethe-Institut i Centra Egzaminacyjne w pobliżu miejsca zamieszkania oraz informacje o miejscach, cenach, terminach i zgłoszeniach można znaleźć tutaj.
Centra Egzaminacyjne

Ogólne odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminów Goethe-Institut znajdują się pod: często zadawane pytania.

Opracowanie egzaminu

Goethe-Zertifikat B1 powstał w wyniku współpracy Goethe-Institut (GI), Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) oraz Universität Freiburg, Schweiz (Unifri-DaF)

    Nowy Goethe-Zertifikat B1 – nowy standard

    Od 01.08.2013 r. wchodzi do użytku nowy Goethe-Zertifikat B1. Ostatnim krokiem podczas tworzenia tego egzaminu był tzw. Standard Setting.