To już sam szczyt. Goethe-Zertifikat C2: GDS

Z dniem 01.01.2012 r. Goethe-Zertifikat C2, czyli Großes Deutsches Sprachdiplom, zastąpi trzy dotychczasowe egzaminy na poziomie Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) oraz Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom zakłada bardzo zaawansowaną znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie – C2 – w skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Osoba przystępująca do tego egzaminu potrafi na przykład

  • z łatwością zrozumieć wszystko, co usłyszy lub przeczyta w języku niemieckim,
  • streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia,
  • wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Uznawalność

Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i cenione przez pracodawców i instytucje edukacyjne w wielu krajach jako świadectwo kwalifikacji.

Goethe-Zertifikat C2: GDS podobnie jak trzy dotychczasowe egzaminy na poziomie C2 – umożliwia studentom zagranicznym podjęcie studiów na wyższych uczelniach i uniwersytetach niemieckich.
Download SymbolRahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) PDF, 4 Mb

Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec uznają egzamin Goethe-Zertifikat C2 jako świadectwo umiejętności językowych w ramach przyznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczegółowych informacji udzielają odpowiednie urzędy w danym kraju związkowym, jak Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji, Urząd ds. Kształcenia Nauczycieli, Rząd Rejencji, właściwy wydział w Senacie Miasta.

Miejsca, ceny, terminy i zgłoszenia

Goethe-Institut bądź naszego partnera egzaminacyjnego w pobliżu oraz informacje o miejscach, cenach, terminach i zgłoszeniach znajdą Państwo tutaj:
Miejsca przeprowadzania egzaminów

Nowy egzamin będzie nadzorowany i organizowany przez lokalne centra egzaminacyjne: to one ustalają terminy egzaminów.

W punkcie Często zadawane pytania znajdą Państwo ogólne odpowiedzi dotyczące egzaminów Goethe-Institut.

Opracowanie

Goethe-Zertifikat C2: GDS został opracowany przez Goethe-Institut e.V.  Zadania odnoszące się do literatury w module Pisanie są przygotowywane we współpracy z monachijskim Ludwig-Maximilians-Universität. Moduły oraz zawarte w nich testy są efektem pracy autorów posiadających bogate doświadczenie edukacyjne i egzaminacyjne. Ostateczna wersja powstaje w centrali Goethe-Institut w Monachium.

    Trening egzaminacyjny bez barier

    Przykładowe zestawy egzaminacyjne online dla wszystkich zainteresowanych egzaminami z języka niemieckiego: od początkujących po zaawansowanych (A1-C2) - pozbawione barier i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.