Θεσμικές συνεργασίες

Διενεργεί το θεσμικό σας όργανο εδώ και αρκετά έτη τακτικά μαθήματα της γερμανικής γλώσσας, τα οποία προετοιμάζουν για τις εξετάσεις του Goethe-Institut; Ενδιαφέρεστε για μια στενή συνεργασία με το Goethe-Institut ως εξεταστικός εταίρος; Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε μερικές συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις:

Ποιες μορφές συμβατικής συνεργασίας υπάρχουν;

Θεσμικά όργανα με εντολή εξετάσεων συνάπτουν μια σύμβαση με το αρμόδιο Goethe-Institut, διενεργούν εξετάσεις υπό την ειδικευμένη επίβλεψή του και τις αξιολογούν επίσης τα ίδια. Το Goethe-Institut παραγγέλλει το εξεταστικό υλικό και εκδίδει τα πιστοποιητικά.
Κάτοχοι άδειας συνάπτουν μια σύμβαση με το κεντρικό Goethe-Institut. Αυτοί διενεργούν εξετάσεις αυτόνομα: παραγγέλλουν το εξεταστικό υλικό, διοργανώνουν τις εξετάσεις, αξιολογούν τις επιδόσεις και εκδίδουν τα πιστοποιητικά. Το αρμόδιο Goethe-Institut διατηρεί την ειδικευμένη εποπτεία.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνει ένας πιθανός εξεταστικός εταίρος;

  • Η αίτηση υποβάλλεται από ένα θεσμικό όργανο (για παράδειγμα ανώτατη σχολή, σχολή επιμόρφωσης ενηλίκων, πολιτιστικό ίδρυμα, σχολή ξένων γλωσσών κτλ.). Το Goethe-Institut δεν παραχωρεί εντολές εξετάσεων σε μεμονωμένα άτομα.
  • Στην περιοχή δεν υπάρχει Goethe-Institut και κανένας άλλος εξεταστικός εταίρος του Goethe-Institut.
  • Το θεσμικό όργανο προσφέρει ήδη εδώ και πολύ καιρό μαθήματα γερμανικών, έχει αρκετούς κατάλληλους χώρους και μπορεί να ορίσει μία/έναν υπεύθυνη/ο εξετάσεων με πολύ καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας και την αρμόζουσα επαγγελματική εξειδίκευση.
  • Οι εξεταστές έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και τα γλωσσικά προσόντα.
  • Υπάρχει ήδη μια μακρόχρονη συνεργασία πλήρους εμπιστοσύνης με το Goethe-Institut.
  • Αυτό το επιβεβαιώνει το αρμόδιο Goethe-Institut.

Ποιες εξετάσεις μπορεί να προσφέρει ο εξεταστικός εταίρος;

Το Goethe-Institut παραχωρεί ουσιαστικά άδειες και εντολές εξετάσεων για όλες τις εξετάσεις του: www.goethe.de/pruefungen. Μια άδεια ή μια εντολή εξετάσεων για μεμονωμένες εξετάσεις μπορεί να επεκταθεί αργότερα.

Πόσο κοστίζει αυτό;

Ένα τέλος άδειας δεν υπάρχει.

Τα τέλη εξετάσεων είναι ενιαία σε όλη τη χώρα. Θεσμικά όργανα με εντολή εξετάσεων καταβάλλουν ένα ποσοστό απ' αυτά για το εξεταστικό υλικό και τα ενδεικτικά στο αρμόδιο Goethe-Institut.

Κάτοχοι άδειας καταβάλλουν ένα μέρος των εσόδων από τις εξετάσεις στο κεντρικό Goethe-Institut για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως εξεταστικό υλικό, πιστοποιητικά , επιμόρφωση, παροχή συμβουλών. Κατά τη σύναψη της σύμβασης καταβάλλεται ένα τέλος, το οποίο ορίζεται από το αρμόδιο ή το κεντρικό Goethe-Institut.

Πώς υποστηρίζει το Goethe-Institut τους εξεταστικούς του εταίρους;

Τόσο το Goethe-Institut όσο και ο εξεταστικός εταίρος ενδιαφέρονται για μιαν κατά το δυνατόν ευρεία διάδοση των εξετάσεων του Goethe-Institut και μιαν άριστη διεξαγωγή. Σε κάθε επιβλέπον Goethe-Institut και στο κεντρικό στο Μόναχο διοργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικά τμήματα για εξεταστές και σεμινάρια για υπεύθυνους εξετάσεων. Οι εταίροι λαμβάνουν επίκαιρο διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό. Για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση, οι κάτοχοι της άδειας έχουν στη διάθεσή τους έναν επιγραμμικό χώρο εργασίας απευθείας σύνδεσης.

Πού μπορώ να λάβω περαιτέρω πληροφορίες;

Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Goethe-Institut, παρακαλώ.
Goethe-Institut παγκοσμίως:
www.goethe.de/netzwerk

Η νέα εξέταση Deutsch-Test για μετανάστες

απευθύνεται σε μετανάστριες και μετανάστες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα στη Γερμανία.

Το νέο Goethe-Zertifikat B1 – καθορισμός προτύπων

Από 01.08.2013 καθιερώνεται το νέο Goethe-Zertifikat B1. Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της εξέτασης ήταν ο καθορισμός των προτύπων.

Μαθαίνω Γερμανικά στη Γερμανία

Γλωσσικά τμήματα στη Γερμανία