Ποιότητα. Μια λέξη που παίρνουμε στα σοβαρά.

Το Goethe-Institut εγγυάται με το όνομά του και με την διαχείριση ποιότητας, ότι πληρούνται οι υψηλές επιστημονικές απαιτήσεις των γλωσσικών εξετάσεων.
 • Οι ασκήσεις εκπονούνται από ειδικούς με μεγάλη διδακτική και εξεταστική εμπειρία, η σύνταξη γίνεται στην Κεντρική Διεύθυνση στο Μόναχο..
 • Το εξεταστικό υλικό δοκιμάζεται σε συνθήκες εξέτασης πριν χρησιμοποιηθεί. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά.
 • Οι εξεταστές εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται σε κεντρικά και περιφερειακά σεμινάρια.

Πως αναγνωρίζει κανείς το καλό επίπεδο των εξετάσεων.

 • Αμεροληψία
  Οι εξετάσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές για υποψήφιους με τόσο διαφορετικό βιογραφικό υπόβαθρο (π.χ. φύλο, καταγωγή, αναπηρία κλπ.).
 • Εγκυρότητα
  Εξετάσεις και τεστ θεωρούνται έγκυρα όταν το αποτέλεσμά τους καταδεικνύει ακριβώς και με σαφήνεια ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί πριν τη συμμετοχή σ’ αυτές έχουν επιτευχθεί. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία σε μια εξέταση θα έπρεπε να είναι οι γλωσσικές δεξιότητες – και όχι η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, η ευφυΐα ή οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
 • Αξιοπιστία
  Το γεγονός ότι όλες οι επιδόσεις -κυρίως όμως η προφορική έκφραση- αξιολογούνται από δύο εξεταστές, αποτελεί εγγύηση ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τυχόν αποκλίσεις στη βαθμολογία –οι οποίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε είδους εξέταση. Τα θέματα των εξετάσεών μας ανταποκρίνονται ως εκ τούτου σε πολύ υψηλές απαιτήσεις και διατυπώνονται πάντα με αντικειμενικότητα και σαφήνεια. Δηλαδή: Μια λανθασμένη απάντηση δεν συνεπάγεται αυτόματα και άλλα λάθη. Κάθε επιμέρους ερώτημα δίνει στον υποψήφιο μια νέα δυνατότητα.
 • Πρακτικότητα
  Προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τη διαδικασία των εξετάσεών μας: διάρκεια της εξέτασης, σύγχρονα συστήματα ήχου και γενικές συνθήκες.

Διεθνής συνεργασία

Το Goethe-Institut είναι ιδρυτικό μέλος της ALTE (Association of Language Testers in Europe). Αυτός ο σύνδεσμος των ευρωπαϊκών φορέων που διεξάγουν γλωσσικές εξετάσεις ιδρύθηκε το 1990 και αριθμεί 31 μέλη, τα οποία σχεδιάζουν και διεξάγουν γλωσσικές εξετάσεις σε 26 ευρωπαϊκές γλώσσες.περισσότερα ...

Οικογενειακή επανένωση

Συχνές ερωτήσεις και δείγμα εξέτασης για την πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας για συζύγους, οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν κοντά στην οικογένειά τους στη Γερμανία

Η νέα εξέταση Deutsch-Test για μετανάστες

απευθύνεται σε μετανάστριες και μετανάστες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα στη Γερμανία.

Το νέο Goethe-Zertifikat B1 – καθορισμός προτύπων

Από 01.08.2013 καθιερώνεται το νέο Goethe-Zertifikat B1. Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού της εξέτασης ήταν ο καθορισμός των προτύπων.

Το νέο Goethe-Zertifikat C2: GDS – θέτουμε πρότυπα.

© Goethe-Zertifikat C2: GDS
Από την 01.01.2012 υφίσταται το νέο Goethe-Zertifikat C2: GDS. Το τελευταίο βήμα έργου κατά τη δημιουργία των εξετάσεων ήταν το λεγόμενο Standard Setting.