Kalite. Ciddiye aldığımız bir sözcük.

Goethe-Institut, ismi ve sahip olduğu kalite yönetimi sayesinde, yabancı dil sınavlarından beklenen yüksek kalitenin sağlandığını garanti etmektedir.
 • Test soruları, öğretme ve sınav deneyimine sahip uzmanlar tarafından hazırlanmakta, redaksiyonu Münih'deki merkezde gerçekleştirilmektedir.
 • Sınav materyalleri, kullanılmaya başlanmadan önce, sınav koşullarında denenmektedir. Bu denemelerin sonuçları, nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmektedir.
 • Sınav görevlilerine, merkezi ve merkezi olmayan seminerler aracılığıyla, mesleki eğitim ve hizmet içi eğitim verilmektedir.

İyi bir sınav nasıl anlaşılır.

 • Tarafsızlık:
  Sınavlar, farklı biyografik arka plana sahip katılımcılar (örn. cinsiyet, etnik köken, engellilik v.b.) için, mümkün olduğunca tarafsız olmalıdır.
 • Geçerlilik (Validite):
  Sınavlar ve testler daha önce tespit edilmiş hedeflerden hareketle makul, amacına uygun ve faydalı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlıyorlarsa, geçerlidir diyoruz. Bir sınavda dil becerileri belirleyici olmalıdır - konsantrasyon becerisi, zeka ya da genel kültür değil.
 • Güvenilirlik (Doğruluk):
  Bütün performansların, özellikle de sözlü performansların değerlendirilmesi amacıyla iki sınav görevlisinin kullanılması sayesinde, yüksek oranda bir güvenilirliğe ulaşmaktayız. -Her testte- bulunan ölçüm hataları, dar ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bunun dışında sınav sorularımız, birbirlerinden bağımsız olmaları ve açıklık kriterleri bakımından yüksek seviyedeki şartları yerine getirmektedir. Buna göre: Yanlış çözülen bir soru, otomatik olarak başka hataları beraberinde getirmemektedir. Her bir soru, sınav katılımcısına yeni bir şans sağlamaktadır.
 • Uygulanabilirlik:
  Sürekli olarak sınav uygulamasının iyileştirilmesi için çalışıyoruz: Test süresi, ses kasetleri v.b. gibi modern teknik cihazlar, genel koşullar.

Uluslararası İşbirliği

Goethe-Institut, ALTE'nin (Association of Language Testers in Europe) kurucu üyesidir. Avrupa'daki dil testi kuruluşlarının oluşturduğu bu birlik, 1990 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir ve şu anda Avrupa'da konuşulan 26 dilde, dil sınavları hazırlayan ve uygulayan 31 üyesi bulunmaktadır.Devamı ...

Aile Birleşimi

Almanya’daki ailelerinin yanına gelmek isteyen eşlerin durumuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve bir Almanca dil sınavı örneği.

Yeni Goethe Zertifikat B1 – Standartlaştırma

01.08.2013 itibariyle yeni Goethe- Zertifikat B1 uygulanmaya geçecektir. Sınav geliştirmedeki son proje adımı Standard Setting idi.

Yeni Goethe-Zertifikat C2: GDS - Standardı belirlemek

© Goethe-Zertifikat C2: GDS
01.01.2012 tarihinden itibaren, yeni Goethe-Zertifikat C2: GDS mevcuttur. Bu testin geliştirilmesindeki son proje adımı, Standard Setting olarak adlandırılmıştır.

Göçmenler için yeni Almanca testi

uzun süre Almanya'da yaşamak isteyen göçmenlere yöneliktir.