Προστασια προσωπικων δεδομενων

Το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρισμένο σωματείο  (Goethe-Institut e.V.), με έδρα στην οδό Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 Μόναχο („ακολούθως αναφερόμενο ως “Ινστιτούτο Γκαίτε" ή „Εμείς“) αποτελεί ως φορέας του ιστότοπου Website www.goethe.de („Website“) την αρμόδια υπηρεσία για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών  („ακολούθως αναφερόμενοι ως „Εσείς“) του ιστότοπου σύμφωνα με το πνεύμα του Βασικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) και των γερμανικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων (BDSG).

Περιεχόμενο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ τους ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  GOETHE.DE
  a) Δεδομένα ως προς το πρόσωπο σας και περιεχόμενα που συντάχθηκαν από εσάς
  b) Εξατομικευμένο Marketing
  c) Δημοσίευση των δεδομένων
  d) Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του συστήματος διαχείρισης γλώσσας και του λογαριασμού σας
  e) Διαγραφή
 4. Google Recaptcha ΚΑΙ Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ τους προς ΤΟ ΣΚΟΠΟ της ΑΜΕΣΗς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΗΣ
  a) Διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου
  b) E-Mail-Newsletter
 6. COOKIES
 7. WEB-ΑΝΑΛΥΣΗ
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Αναλύσεις
  c) Google AdWords και Google Conversion Tracking
  d) Google Analytics Remarketing   
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS
 8. SOCIAL NETWORKS
  a) Χρήση των Social Plugins και Widgets από το Facebook, Twitter, Google+, Instagram και επαφές με την χρήση της διαγραφής  Shariff
  b) Χρήση των Widgets από το Spotify και το  Soundcloud
  c) Σύνδεση και παρουσίαση περιεχομένων των Social Media.
  d) You Tube και Vimeο Video Plugin
  e) Η  Online παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα   
  f) Social Media Monitoring
 9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
  a) Διαβίβαση δεδομένων σε Ινστιτούτα Γκαίτε (Goethe-Institute)
  b) Διαβίβαση δεδομένων στο κεντρικό αρχείο εξετάσεων
 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σας ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γκαίτε λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία των δεδομένων σας. Με την παρούσα δήλωση προσωπικών δεδομένων θέλουμε να σας ενημερώσουμε με κάθε διαφάνεια, ποια προσωπικά δεδομένα (ακολούθως αναφερόμενα ως „Τα δεδομένα σας“) συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, όταν εσείς μας επισκέπτεστε Online / ή χρησιμοποιείτε τις προτάσεις από τον ιστό (Web) του Ινστιτούτου Γκαίτε.   

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας και να κάνετε χρήση των διαδικτυακών προσφορών μας, χωρίς την δήλωση προσωπικών σας στοιχείων. Με κάθε κλήση του διαδικτυακού τόπου ο διακομιστής του παγκόσμιου ιστού (Web server) αποθηκεύει μόνο αυτόματα τα δεδομένα πρόσβασης σε επονομαζόμενα Logfiles του διακομιστή που γνωστοποιούνται αυτόματα από το λογισμικό πλοήγησης (Browser), όπως π.χ. το όνομα του ζητούμενου αρχείου, την τελευταία επισκεφθείσα σελίδα, ημερομηνία και ώρα της κλήσης, την ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και διαβιβάστηκαν, την διεύθυνση ΙΡ, τον πάροχο του διαδικτυακού περιεχομένου, κλπ. Στο πλαίσιο της κατ’ εντολής μας επεξεργασίας ο τρίτος πάροχος προσφέρει για εμάς τις υπηρεσίες της διαδικτυακής υποδοχής (Hosting) και την παρουσίαση του ιστότοπου. Αυτός ο πάροχος έχει την έδρα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για τον συντομότερο χρόνο φόρτωσης της απ’ ευθείας σύνδεσης χρησιμοποιούμε ένα Content Delivery Network („CDN“), όπου ο ιστότοπος μεταφέρεται μέσω του Webserver ενός παρόχου CDN, ο οποίος δραστηριοποιείται για εμάς στο πλαίσιο εντολής επεξεργασίας. Και στον πάροχο του διακομιστή του παγκόσμιου ιστού (Webserver) συλλέγονται αντίστοιχα δεδομένα πρόσβασης.

Όλα τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται για την χρονική διάρκεια 7 ημερών. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας του ιστότοπου και, της ανάλυσης των σφαλμάτων και της βελτίωσης των προσφορών μας.Η χρήση του παρόχου CDN, όπως και για την εδώ διαδικασία εξυπηρετεί την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων κατά το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f του GDPR για την ορθή παρουσίαση των προσφορών μας.    

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ χρηση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για την εκπληρωση συμβασησ

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όταν εσείς μας τα γνωστοποιείτε στην επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. έντυπο επικοινωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα), κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό χρήστη (ακολούθως αναφερόμενος ως „λογαριασμός στο Ινστιτούτο Γκαίτε“ („Goethe.de“),  ή στο πλαίσιο μιας κράτησης σας, π.χ. σε ένα τμήμα γλώσσας ή σε μια εξέταση γλώσσας. Σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται επί μέρους, και ποια στοιχεία δηλώνονται υποχρεωτικά και ποια οικειοθελώς, αναφέρεται στα εκάστοτε έντυπα.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε σε αυτές τις περιπτώσεις για την εκπλήρωση της εκάστοτε σύμβασης, δηλαδή για παράδειγμα για την υλοποίηση μιας κατατακτήριας εξέτασης εν όψει των τμημάτων γλώσσας ή ενός τμήματος γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης στο τέλος και της προβλεπόμενης εξέτασης, καθώς και για την επεξεργασία των επερωτήσεων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1, πρόταση 1 στοιχείο 1 b του Κανονισμού GDPR. Εφόσον δηλώσατε ρητώς την συγκατάθεσή σας σε αυτό το πλαίσιο, για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 εδ. 2 στοιχείο α του Κανονισμού GDPR, τότε εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα για την υγεία σας (π.χ. αλλεργίες) αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που μας γνωστοποιείτε κατά την συγκατάθεση σας.

Μετά την πλήρη εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης, ή την διαγραφή του λογαριασμού χρήστη, τα δεδομένα σας θα δεσμεύονται - κλειδώνονται από την περαιτέρω χρήση και θα διαγράφονται μετά την εκπνοή των προθεσμιών φύλαξης που προβλέπονται από τις  φορολογικές και εμπορικές διατάξεις. Εάν δεν ισχύει η υποχρέωση για φύλαξη βάσει φορολογικών ή εμπορικών διατάξεων για επί μέρους δεδομένα, τότε αυτά άμεσα μετά την εκπλήρωση της εκάστοτε σύμβασης θα διαγράφονται. Κάτι διαφορετικό θα ισχύει μόνο, εφόσον εσείς ρητώς δώσετε την συγκατάθεσή σας και για μια άλλη χρήση, ή εάν εμείς επιφυλαχθήκαμε μιας περαιτέρω χρήσης δεδομένων, που επιτρέπεται από το Νόμο, και για την οποία θα σας ενημερώσουμε στην συνέχεια.

Τα δεδομένα του λογαριασμού σας σε σχέση με την μαθησιακή πλατφόρμα μας διαγράφονται αυτόματα μετά από τρία έτη μη χρήσης.

Διαβίβαση δεδομένων για την εκπλήρωση σύμβασης

Στο πλαίσιο της εγγραφής σε τμήμα γλώσσας και σε μια εξέταση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται στο κεντρικό μας σύστημα διαχείρισης τμημάτων γλώσσας, στο οποίο έχουν πρόσβαση κατά κανόνα και άλλα Ινστιτούτα Γκαίτε. Αυτό γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης κατά το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο b του Κανονισμού GDPR καθώς και για την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων για τα έγκυρα στοιχεία και την ορθή αρχειοθέτηση των δεδομένων κατά την εγγραφή σας σε ένα τμήμα γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f του Κανονισμού GDPR. Εφόσον η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα σχετικά, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εμείς συμφωνήσαμε με τα αρμόδια Ινστιτούτα Γκαίτε να τηρούνται οι στάνταρ ρήτρες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχοντας έτσι την κατάλληλη εγγύηση κατά το πνεύμα του άρθρου 46 εδ. 2 στοιχείο c του Κανονισμού  GDPR προς το σκοπό της προστασίας των δεδομένων σας.
Ως προς την εκπλήρωση της σύμβασης διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην επιχείρηση που είναι εντεταλμένη για την αποστολή τους, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για την παράδοση αντικειμένων ή την παροχή υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν. Ανάλογα με τον πάροχο πληρωμής που επιλέξατε κατά την διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε για την εκτέλεση των πληρωμών, τα προς το σκοπό αυτό συλλεγόμενα δεδομένα πληρωμής, στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει την εντολή για την πληρωμή, και ενδεχομένως στον από εμάς εντεταλμένο πάροχο πληρωμών ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμής. Οι επιλεγμένοι πάροχοι πληρωμής συλλέγουν και οι ίδιοι εν μέρει αυτά τα δεδομένα, εφόσον διατηρείτε σε αυτούς κάποιον λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσετε κατά την διαδικασία παραγγελίας τα δεδομένα πρόσβασής σας. Εδώ ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε παρόχου πληρωμής. Για παραγγελίες στο κατάστημα του ιστότοπου μας διαβιβάζονται άμεσα τα δεδομένα πληρωμής που δώσατε, στον εντεταλμένο πάροχο πληρωμής. Εμείς δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Εφόσον ο πάροχος πληρωμής επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προς το σκοπό της διεκπεραίωσης της πληρωμής. π.χ. κατά την διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα, ως υπεύθυνος κατά το πνεύμα του άρθρου 4 εδ. 7 του GDPR, θα σας δώσουμε πληροφορίες που ο πάροχος πληρωμής οφείλει κατά τα άρθρα 13,14 GDPR να σας παρέχει. Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
εδώ και εδώ.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δικών μας συμβάσεων με εσάς, για παράδειγμα για την παροχή υπηρεσιών στα τμήματα εκμάθησης γλώσσας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εν μέρει σε παρόχους υπηρεσιών, που αυτοί τα επεξεργάζονται κατ’ εντολή μας και στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης σύμβασης επεξεργασίας εντολής μεταξύ του Ινστιτούτου Γκαίτε και του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών. Ένας τέτοιος πάροχος υπηρεσιών μπορεί για παράδειγμα να είναι ο πάροχος ενός λογισμικού, που το Ινστιτούτο Γκαίτε χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της σύμβασης.   

3. εγγραφη και λογαριασμοσ στο GOETHE.DE.

Εάν γράφετε σχόλια ή απόψεις σας, ανταλλάσσετε αυτά με άλλους χρήστες, συμμετέχετε σε Online μαθήματα, χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μαθημάτων, αγοράζετε προϊόντα από το Online-Shop, δανείζεστε ψηφιακά μέσα και κάνετε κράτηση για μαθήματα ή εξετάσεις ή θέλετε να χρησιμοποιείτε το Online-Service μας (για την έρευνα βιβλίων, την κράτηση τους ή την παράταση αυτής κλπ.) είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία ενός „λογαριασμού Goethe.de“. Για την εγγραφή αυτή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της εγγραφής σας (E-Mail διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης) με αυτά που έχετε πρόσβαση στις προσωποποιημένες προσφορές του Ινστιτούτου Γκαίτε, τις χορηγηθείσες συναινέσεις σας, καθώς και την χώρα σας και την επιλεγμένη γλώσσα.    

a) Δεδομένα για το πρόσωπό σας και για τα περιεχόμενά σας
Ως υποχρεωτικά στοιχεία στο πλαίσιο της δημιουργίας του λογαριασμού Goethe.de προβλέπονται τα δεδομένα, που χρειαζόμαστε υποχρεωτικά για την εκτέλεση των προσφορών μας ή μιας συμβατικής σχέσης που υπάρχει μαζί σας. 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας δώσατε στο πλαίσιο της συμβατικής εκπλήρωσης της παρούσας σύμβασης χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο b GDPR
 • για τον έλεγχο της αίτησής σας με σκοπό την δημιουργία του λογαριασμού  Goethe.de
 • για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών, στις οποίες συμμετέχετε (Blogs, Fora, λειτουργία για τα σχόλια, ατομική παρουσίαση, Communities, Chats, κλπ.)
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από συμβάσεις, που υφίστανται μαζί σας (διάθεση των μαθημάτων σε απ’ ευθείας σύνδεση - Online, της μαθησιακής πλατφόρμας και των ψηφιακών μέσων για το δανεισμό, την παράδοση προϊόντων από το Webshop καθώς και την εκτέλεση των μαθημάτων και των εξετάσεων, των συμβάσεων με την βιβλιοθήκη – χρησιδάνειο).
Μπορείτε οικειοθελώς να δώσετε και άλλα στοιχεία ως προς το πρόσωπό σας καθώς και περιεχόμενα (τα επονομαζόμενα user generated content, όπως μια φωτογραφία, κείμενα σε μορφή Blog- ή απόψεων Foren, γνώμες επί συζητήσεων κλπ.). Σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγονται επί μέρους και ποια στοιχεία είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, θα το ελέγξετε στα εκάστοτε έντυπα σχεδιασμού. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που δώσατε προαιρετικά για να διαφυλάξουμε τα προέχοντα κοινά συμφέροντα σε μια μεγαλύτερη ανταλλαγή στο πλαίσιο της πλατφόρμας μας κατά το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f GDPR.   

b) Προσωποποιημένο Marketing
Χρησιμοποιούμε για σκοπούς Marketing τα δεδομένα που δώσατε στον λογαριασμό χρήστη παράλληλα για μια προσωπική στα μέτρα σας διαμόρφωση της ιστότοπου μας και των διαδικτυακών προσφορών μας, π.χ. μια προσωπική αρχική σελίδα και ένα πεδίο προφίλ, στο οποίο σας παρουσιάζουμε τις ενδιαφέρουσες  προσφορές. Αυτό εξυπηρετεί την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων για τη βέλτιστη εμπορική διάθεση των προϊόντων μας κατά το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f  GDPR. Αν ζητήθηκε μια αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. μια συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.    

c) Δημοσίευση δεδομένων
Τα δεδομένα που εγγράφονται από την χρήση του λογαριασμού Goethe.de είναι εν μέρει εμφανή για άλλους χρήστες. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. το όνομα σας ή το όνομα χρήστη, τις απόψεις σας, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της δημιουργίας του λογαριασμού, την ιδιότητα μέλους σε ομάδες, τους φίλους σας, τις λίστες εκμάθησης, τα δεδομένα σας, τις καταστάσεις από τις απ’ ευθείας συνδέσεις σας Online, τις αξιολογήσεις σας, την διάρκεια της ιδιότητας μέλους, το φύλο σας και τις καταχωρήσεις σας στο βιβλίο επισκεπτών. Η δημοσίευση των δεδομένων είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο b GDPR απαραίτητη για να μπορέσει να σας διαθέσει τις συμβατικά καθορισμένες λειτουργίες της πλατφόρμας μας.
 

​​​​​​​
 
d) Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του συστήματος μας διαχείρισης γλωσσών και του δικού σας λογαριασμού Goethe.de.
Για να μπορεί το σύστημα διαχείρισης τμημάτων και εξετάσεων να βλέπει τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα που περιέχει ο λογαριασμός σας στο Goethe.de  λαμβάνει χώρα μια ανταλλαγή δεδομένων  (επονομαζόμενο Pairing) μεταξύ του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης τμημάτων και εξετάσεων και του λογαριασμού σας στο Goethe.de.  Αυτό εξυπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο  6 εδ. 1 πρόταση  1 στοιχείο  f GDPR στην τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων για την σύνδεση του συνόλου των δεδομένων, για να καταστήσουμε δυνατή σε εσάς μια ενιαία διαχείριση των κύριων δεδομένων και μια γενική εικόνα των μαθημάτων και εξετάσεων που επιλέξατε και κλείσατε και στο δικό μας Webseite.

  e) Διαγραφή
Εάν δεν επιβεβαιώστε εντός 7 ημερών την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας στο Goethe.de μαζί με όλα τα δεδομένα που δώσατε κατά την εγγραφή σας θα διαγραφούν. Εάν επιβεβαιώστε την εγγραφή σας, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός χρήστη αντίστοιχα με τις παρούσες επεξηγήσεις. Αυτός δεν ισχύει μόνο για λογαριασμούς Goethe.de που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας κράτησης στο Webshop. Αυτός θα ισχύει διαρκώς, εάν δεν ζητήσετε την διαγραφή του. Η διαγραφή του λογαριασμού σας Goethe.de και των δεδομένων που υπάρχουν εκεί, είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή και μπορεί να γίνει είτε με μήνυμά σας στην κάτωθι υπηρεσία επικοινωνίας είτε στον λογαριασμό χρήστη μέσω προβλεπόμενης λειτουργίας.          


4. Google Recaptcha kai Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA
Προς το σκοπό της προστασίας εν όψει της κατάχρησης των εντύπων μας στον ιστότοπο και του Spam, χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο μερικών εντύπων στον ιστότοπο μας το πρόγραμμα Google reCAPTCHA Service. Με τον επανέλεγχο της χειροκίνητης εγγραφής, η υπηρεσία αυτή εμποδίζει το να εκτελέσει κάποιο αυτοματοποιημένο λογισμικό (το επονομαζόμενο  Bots) καταχρηστικές ενέργειες στον ιστότοπο. Αυτό εξυπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f  GDPR στην τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων για την προστασία του ιστότοπου μας από καταχρηστικές ενέργειες καθώς και στην απρόσκοπτη παρουσίαση της Online σύνδεσης μας.

Το Google reCAPTCHA αποτελεί μια πρόταση της Google Ireland Limited, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί κατά το ιρλανδικό δίκαιο και λειτουργεί με έδρα στο Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (www.google.de). Εφόσον διαβιβαστούν πληροφορίες στον Server της Google στις Η.Π.Α. και εκεί αποθηκευτούν, αρμόδια είναι η αμερικάνικη εταιρεία με την επωνυμία  Google LLC που φέρει πιστοποίηση με τον τίτλο EU-US-Privacy Shield. Το πρόσφατο πιστοποιητικό είναι εδώ διαθέσιμο. Λόγω αυτού του Συμφώνου μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει διαπιστώσει για το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων την πιστοποιημένη από τον τίτλο  Privacy Shield επιχείρηση. Η Google reCAPTCHA χρησιμοποιεί μέσω ενός κωδικού που συνδέεται με τον ιστότοπο, το επονομαζόμενο JavaScript, στο πλαίσιο του επανελέγχου, μεθόδους, που καθιστούν δυνατή από εσάς την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, όπως π.χ. Cookies. Οι αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες με την χρήση αυτού του ιστότοπου μαζί με την δική σας διεύθυνση ΙΡ,  διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν  Server της Google στις Η.Π.Α. όπου και αποθηκεύονται.  Παράλληλα γίνεται διαλογή άλλων Cookies που αποθηκεύονται στο δικό σας Browser από τις υπηρεσίες της  Google μέσω του reCAPTCHA.

Δεν μπορεί να γίνει  ανάγνωση ή η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τα πεδία εγγραφής του εκάστοτε εντύπου. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα της  πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων  από την Google θα βρείτε στον ιστότοπο www.google.com/policies/privacy/.

Μπορείτε να εμποδίσετε την απόκτηση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το JavaScript, ή το Cookie και σχετίζονται με την χρήση του ιστότοπου από εσάς, ( μαζί με την διεύθυνση  IP) στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, με το να γίνει η σύνδεση των ρυθμίσεων  ρύθμιση του δικού σας Browser και η εκτέλεση  της JavaScript, ή η εφαρμογή των Cookies. Παρακαλούμε προσέξτε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει την λειτουργικότητα της προσφοράς του ιστότοπου μας για την δική σας χρήση.    

b) Google Maps
Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούμε την σύνδεση των χαρτών της Google Maps, για να παρουσιαστούν σε εικόνα οι γεωγραφικές πληροφορίες. Η αποθήκευση των cookies του Goolge Maps και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας· θα θέλαμε να επισημάνουμε ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου σε όλη τους την έκταση.

Το Google Maps αποτελεί μια πρόταση της εταιρείας Google Ireland Limited που έχει συσταθεί κατά το ιρλανδικό δίκαιο και λειτουργεί με έδρα στο Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, (www.google.de).

Εφόσον διαβιβαστούν πληροφορίες στον Server της Google στις Η.Π.Α. και εκεί αποθηκευτούν, αρμόδια είναι η αμερικάνικη εταιρεία με την επωνυμία  Google LLC που φέρει την πιστοποίηση με τον τίτλο EU-US-Privacy Shield. Το πρόσφατο πιστοποιητικό είναι εδώ διαθέσιμο. Λόγω αυτού του Συμφώνου μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει διαπιστώσει για το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων την πιστοποιημένη με τον τίτλο  Privacy Shield επιχείρηση. Στην περίπτωση κλήσης ενός ιστότοπου όπου είναι συνδεδεμένο το πρόγραμμα Google Maps, ο διακομιστής επίσης του παγκόσμιου ιστού συλλέγει τα αυτόματα δεδομένα πρόσβασης της Google σε επονομαζόμενα Server-Logfiles, που γνωστοποιούνται αυτόματα από το λογισμικό πλοήγησης, όπως π.χ. το όνομα του ζητούμενου αρχείου, η τελευταία ιστοσελίδα που χρησιμοποιήθηκε, η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης, τα λογισμικά πλοήγησης που χρησιμοποιήθηκαν, η ποσότητα των δεδομένων που διαβιβάστηκε, η διεύθυνση ΙΡ, ο ζητούμενος πάροχος κλπ. Με την χρήση των Google Maps της Google, θα τυγχάνουν επεξεργασίας και τα δεδομένα για την χρήση των λειτουργιών των χαρτών, από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων.

Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα της  πολιτικής της προστασίας προσωπικών δεδομένων  από την Google θα βρείτε στον ιστότοπο https://policies.google.com/privacy.   

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 
a) Διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου
Επιφυλασσόμαστε να χρησιμοποιούμε το όνομα και το επώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς π.χ. για την αποστολή από ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες για τα προϊόντα μας μέσω του ταχυδρομείου. Αυτό εξυπηρετεί την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο μιας αντιστάθμισης συμφερόντων για μια διαφημιστική ενέργεια προς τους πελάτες μας κατά το άρθρο 6 εδ. 1 στοιχείο f του Κανονισμού GDPR. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας προς το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή, μέσω της σχετικής ενημέρωσης στην διεύθυνση datenschutz@goethe.de.    

b) E-Mail-Newsletter
Εάν δηλωθείτε σε ένα από τα Newsletter μας, εμείς θα χρησιμοποιούμε τα προς τούτο απαραίτητα ή ειδικά γνωστοποιηθέντα από εσάς δεδομένα, για να σας αποστέλλουμε τακτικά το συνδρομητικό E-Mail-Newsletter. Η αποστολή των E-Mail-Newsletter λαμβάνει χώρα δυνάμει της ειδικής ρητής συγκατάθεσης σας κατά το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1, στοιχείο a του Κανονισμού GDPR. Για λόγους ασφαλείας θα χρησιμοποιούμε εδώ το επονομαζόμενο σύστημα Double-Opt-In: Θα σας αποστείλουμε για πρώτη φορά ένα Newsletter με ηλεκτρονικό μήνυμα -E-Mail- προς επιβεβαίωση της συνδρομής σας, μόνο εάν εσείς έχετε επιβεβαιώσει πριν την δήλωση σας για το Newsletter. Προς το σκοπό αυτό θα σας αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα -E-Mail- προς επιβεβαίωση της συνδρομής που θα περιέχει το σχετικό Link. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μόνο εσείς θα μπορείτε να δηλωθείτε ως κάτοχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας έχετε γνωστοποιήσει.

Το Newsletter μπορεί ενδεχομένως να αποστέλλεται στο πλαίσιο της επεξεργασίας από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο θα διαβιβάσουμε γι’ αυτό το σκοπό την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επεξεργασία θα γίνει κατ’ εντολή μας. Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην χρήση αυτή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, με την αποστολή μηνύματος στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας ή να εναντιωθείτε σε προβλεπόμενο προς τούτο Link με το διαφημιστικό μήνυμα, χωρίς να προκύψουν άλλα έξοδα, εκτός από τα έξοδα διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές τιμές.

Εφόσον ο πάροχοςυπηρεσιών έχει την έδρα του στις Η.Π.Α., προσέχουμε πάντα να υπάρχει πιστοποίηση σύμφωνα με το σύστημα EU-US-Privacy Shield. Το επίκαιρο πιστοποιητικό μπορείτε να ελέγξετε εδώ. Λόγω αυτού του Συμφώνου μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τελευταία έχει διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που φέρουν την πιστοποίηση της Privacy Shield έχουν το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω email μέσω του παρόχου υπηρεσιών αποστολής «Mailchimp» ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών αποστολής
«MailChimp», μιας πλατφόρμας αποστολής ενημερωτικών δελτίων του αμερικανικού παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών αποστολής θα τους βρείτε εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών αποστολής βάση των εννόμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ και μιας σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ.
Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών σε ψευδώνυμη μορφή, δηλ. χωρίς να τα αντιστοιχεί σε κάποιον χρήστη, για να βελτιώσει τις δικές του υπηρεσίες, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και για την παρουσίαση του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς. Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου, για να απευθυνθεί γραπτά ο ίδιος σε αυτούς ή για να τα παραχωρήσει σε τρίτους.
Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα επονομαζόμενο «web-beacon», δηλ. ένα αρχείο με μέγεθος πίξελ, το οποίο ανακαλείται από τον διακομιστή μας, ή, αν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή αυτού, μόλις ανοίξει κάποιος το ενημερωτικό δελτίο. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκλησης συγκεντρώνονται κατ’ αρχήν τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικές με τον περιηγητή ιστού και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP και η στιγμή της ανάκλησης.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση του σέρβις βάση των τεχνικών στοιχείων ή των ομάδων-στόχων και της συμπεριφοράς ανάγνωσής τους βάση των τοποθεσιών ανάκτησης (οι οποίες προσδιορίζονται με βοήθεια της διεύθυνσης IP) ή των χρόνων πρόσβασης. Στα συλλεγμένα στατιστικά στοιχεία ανήκει επίσης ο προσδιορισμός του αν τα ενημερωτικά δελτία ανοίγονται, πότε ανοίγονται και σε ποιους συνδέσμους γίνεται κλικ.
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν μεν, για τεχνικούς λόγους, να συσχετιστούν με τους μεμονωμένους παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων. Δεν ανήκει όμως ούτε στις δικές μας ούτε, σε περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου, στις προθέσεις του παρόχου υπηρεσιών αποστολής, να παρακολουθήσουμε μεμονωμένους χρήστες. Η αξιολόγηση γίνεται, για να καταλάβουμε γενικά, δηλ. ανώνυμα, τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας, και να προσαρμόσουμε τα περιεχόμενα μας σε αυτούς, ή να αποστείλουμε διαφοροποιημένα περιεχόμενα στους χρήστες μας, βάσει των ενδιαφερόντων τους. Μια ξεχωριστή ανάκληση της μέτρησης επιδόσεων είναι δυστυχώς ανέφικτη και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακυρωθεί η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο εξ ολοκλήρου.
Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και η συναφής μέτρηση των επιδόσεων γίνεται βάση της συγκατάθεσης του παραλήπτη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 2 σημείο 3 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG) ή, αν δεν απαιτείται η συγκατάθεση, βάση του νόμιμου δικαιώματος μας στο άμεσο μάρκετινγκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 3 του UWG. Το νομικό πλαίσιο στην περίπτωση εμπορικών σχέσεων, στις οποίες το ενημερωτικό δελτίο είναι αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων, είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.
Η πρωτοκόλληση της διαδικασίας καταχώρισης γίνεται βάση του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Είναι συμφέρον μας να παρέχουμε ένα φιλικό προς τον χρήστη και ασφαλές σύστημα ενημερωτικών δελτίων, το οπαίο θα εξυπηρετεί τόσο τα επιχειρησιακά μας συμφέροντα, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών μας και θα μας επιτρέπει επιπλέον την απόδειξη των συγκαταθέσεων.    

6. COOKIES

Για να κάνουμε ελκυστική την επίσκεψη στον ιστότοπο μας και να καταστήσουμε δυνατή την χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε σε διάφορες σελίδες τα επονομαζόμενα Cookies. Σκοπός των cookies είναι να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική,αποτελεσματική και ασφαλή για τον χρήστη. Εδώ πρόκειται για μικρά κείμενα που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας.
 
Μερικά από αυτά τα Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς, διαγράφονται  ξανά μετά την λήξη της συνεδρίασης του Browser, δηλαδή μετά το κλείσιμο του Browser (επονομαζόμενη Cookies συνεδρίασηs). Άλλα Cookies παραμένουν στην τελική συσκευή σας και καθιστούν δυνατό σε εμάς στην επόμενη επίσκεψή σας να αναγνωρίσουν ξανά τον δικό σας Browser και ενδεχομένως να κάνουν αυτόματα την δήλωση σας (έμμονα Cookies). Εάν για παράδειγμα κατά την διαδικασία Login στο Goethe.de ενεργοποιήστε την επιλογή „παραμονή ως δηλωμένος“ με την επισημείωση ενός σημαδιού, ενεργοποιείται ένα Cookie μέσω του οποίου εμείς με την κλήση της σελίδας Goethe.de σας αναγνωρίζουμε εντός ορισμένου χρόνου ξανά.

Μπορείτε να δείτε τον χρόνο των έμμονων Cookies μέσω του Browser σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας έτσι, ώστε να ενημερώνεστε για την χρήση των Cookies και μόνοι σας, να αποφασίζετε για την αποδοχή τους, ή την αποδοχή των Cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή τον γενικό αποκλεισμό τους, Κάθε Browser διαφέρει ως προς το είδος της διαχείρισης των ρυθμίσεων των Cookies. Αυτό περιγράφεται στο βοηθητικό Menu κάθε Browser, όπου αναλύεται πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies.

Σε περίπτωση μη αποδοχής των Cookies μπορεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου μας να περιοριστεί.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή την παροχή ορισμένων λειτουργιών που εσείς επιθυμείτε (π. χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ. Αν ζητήθηκε μια αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. μια συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που αποθηκεύτηκαν με βάση τα Cookies και αφορούν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (και της διεύθυνσης IP σας) απενεργοποιώντας στις σχετικές ρυθμίσεις της ιδιωτικής σας σφαίρας τις εκάστοτε κατηγορίες και τα σέρβις.

Στην περίπτωση που ζητείται κατά την εγκατάσταση των Cookies η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Consent Management της Usercentrics, για να τεκμηριώσουμε τη συγκατάθεσή σας στην αποθήκευση συγκεκριμένων Cookies στην τελική συσκευή σας ή στη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάροχος αυτής της τεχνολογίες είναι η Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (στο εξής «Usercentrics»).

Στην περίπτωση που θα εισέλθετε στον ιστότοπό μας, μεταβιβάζονται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα στην Usercentrics: η/οι συγκατάθεσή/-εις σας ή η ανάκληση αυτών, η διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή ιστού σας, πληροφορίες σχετικά με την τελική συσκευή σας, τη στιγμή της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

Η Usercentrics χρησιμοποιείται για να ληφθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο συγκαταθέσεις για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών. Αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των Cookies κάνοντας κλικ κάτω στους διαδικτυακούς τόπους μας στις «ρυθμίσεις των Cookies»  

7. ΑΝΑΛΥΣΗ WEB

  a) Mapp
Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας Mapp Digital c/o GmbH, για να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την χρήση των προσφορών μας στον ιστότοπο, για να τις βελτιώνουμε, για να καθιστούμε δυνατή την ανάλυση της χρήσης των προσφορών μας στον ιστότοπο, και για να συλλέγουμε τις εκθέσεις από τις  ενέργειες μας στον ιστότοπο. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν Cookies. Στο πλαίσιο αυτού του Tracking δημιουργούνται προφίλ χρήστη με ψευδώνυμο. Αυτά συλλέγονται χωρίς ειδικά δοθείσα ρητή συναίνεση, χωρίς προσωπικά δεδομένα του φορέα του ψευδωνύμου. Μετά την λήξη της χρήσης του Mapp από εμάς, διαγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με αυτό τον τρόπο. Η αποθήκευση των cookies της Mapp και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η Mapp Digital c/o  GmbH είναι θυγατρική εταιρεία της Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, USA, «Mapp»). Εφόσον μεταφέρονται και αποθηκεύονται πληροφορίες σε διακομιστές της Mapp στις ΗΠΑ, έχουμε συμφωνήσει με την Mapp – για να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας όταν τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε τρίτη χώρα – τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων, οι οποίες εκδίδονται για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να λάβετε από εμάς ένα αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας, αν το επιθυμείτε. Για τον σκοπό αυτό απευθυνθείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.     

b) Google(Universal) Analytics
Για την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί την Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; «Google»).  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη με τη βοήθεια του Google Analytics μας επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφορά πλοήγησης των χρηστών μας. Η αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγουμε μας φέρνει στη θέση να μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο χρήσης και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Αυτό μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση του ιστότοπου, του περιεχομένου του και της φιλικότητας του προς τον χρήστη.
Η αποθήκευση των cookies της Google Analytics και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και η επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους για να κάνει δυνατή την χρήση του Website από εσάς, όπως για παράδειγμα τα Cookies. Οι αυτόματα συλλεγμένες  πληροφορίες για την χρήση σας αυτού του Website, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Με την ενεργοποίηση του ανώνυμου  ΙΡ σε αυτή την Website, γίνεται σύντμηση της  διεύθυνσης ΙΡ πριν την διαβίβαση εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των άλλων συμβαλλόμενων χωρών του Συμφώνου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης ΙΡ διεύθυνση σε έναν Server της Google στις Η.Π.Α. όπου και γίνεται η σύντμηση. Η ανώνυμη ΙΡ διεύθυνση του Browser σας, που διαβιβάζεται σε αυτό το πλαίσιο από την Google Analytics, δεν συλλέγεται κατά κανόνα με άλλα δεδομένα της Google. Μετά την λήξη της χρήσης της Google Analytics από εμάς, διαγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με αυτό τον τρόπο.

Η εταιρεία με την επωνυμία Google Ireland Limited έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά το ιρλανδικό δίκαιο και έχει έδρα στην οδό Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“www.google.de”). Εφόσον διαβιβάζονται και αποθηκεύονται εκεί πληροφορίες από τον Server της Google στις Η.Π.Α., αρμόδια είναι η αμερικανική εταιρεία με την επωνυμία Google LLC που είναι πιστοποιημένη με τον τίτλο EU-US-Privacy Shield. Το πρόσφατο πιστοποιητικό μπορείτε να δείτε εδώ. Δυνάμει αυτού του Συμφώνου μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διαπιστώσει η τελευταία ότι εκπληρούται επαρκώς το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση που φέρει την πιστοποίηση Privacy Shield.   

c) Google AdWords και Google Conversion Tracking
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google AdWords. Η AdWords είναι ένα ηλεκτρονικό διαφημιστικό πρόγραμμα της Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Στο πλαίσιο του Google AdWords χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο Conversion Tracking. Όταν κάνετε κλικ σε μια αγγελία τοποθετημένη από την Google, τοποθετείται ένα cookie για το Conversion Tracking. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστοτόπου αυτού και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, η Google και εμείς αναγνωρίζουμε ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στην αγγελία και προωθήθηκε σε αυτήν τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google AdWords λαμβάνει ένα άλλο cookie. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθηθούν από τους ιστότοπους των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του Conversion cookie αποσκοπούν στη δημιουργία στατιστικών Conversion για πελάτες του AdWords που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν Conversion Tracking. Οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στην αγγελία τους και προωθήθηκαν σε σελίδα σεσημασμένη με Conversion Tracking Tag. Δεν λαμβάνουν όμως πληροφορίες, με τις οποίες θα μπορούσαν να αναγνωριστούν οι χρήστες προσωπικά. Αν δεν θέλετε να λάβετε μέρος στο Tracking, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν τη χρήση απενεργοποιώντας απλά το cookie του Google Conversion Tracking μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού σας στις ρυθμίσεις χρήστη. Στη συνέχεια δεν θα συμπεριλαμβάνεστε πια στις στατιστικές Conversion Tracking.
Η αποθήκευση των «Conversion Cookies» και η χρήση αυτού του εργαλείου Tracking γίνονται βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, εφόσον έχει δοθεί αντίστοιχη συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.    

d) Google Analytics Remarketing
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τις λειτουργίες της Google Analytics Remarketing σε συνδυασμό με τις λειτουργίες της Google AdWords και της Google DoubleClick που διατίθενται σε όλες τις συσκευές. Προσφέρων είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Η λειτουργία αυτή καθιστά εφικτή τη διασύνδεση των διαφημιστικών ομάδων-στόχων που δημιουργήθηκαν με την Google Analytics Remarketing με τις λειτουργίες της Google AdWords και της Google DoubleClick που διατίθενται σε όλες τις συσκευές. Με τον τρόπο αυτό μπορούνε τα εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα, που βασίζονται στα ενδιαφέροντα σας και έχουν προσαρμοστεί στο άτομό σας σύμφωνα με την προηγούμενη χρήση και τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση σε ένα τερματικό (π.χ. κινητό τηλέφωνο), να παρουσιαστούν και σε κάποια άλλη τερματική συσκευή σας (π.χ. τάμπλετ ή προσωπικός υπολογιστής).

Αν έχετε δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας, η Google θα συνδέσει το ιστορικό της περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στα App σας για τον σκοπό αυτό με τον λογαριασμό σας στην Google. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εμφανίζονται τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα σε κάθε συσκευή στην οποία συνδέεστε με τον λογαριασμό σας της Google. Για να υποστηρίξει τη λειτουργία αυτή η Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά ID των χρηστών που έχουν πιστοποιηθεί από τη Google και τα οποία συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα μας της Google Analytics για τον καθορισμό και τη δημιουργία ομάδων στόχων για διαφημιστικές αγγελίες σε όλες τις συσκευές.

Η συγκέντρωση των συλημένων δεδομένων στον λογαριασμό σας στην Google γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να δώσετε στην Google και να την ανακαλέσετε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση διαδικασιών σύλληψης δεδομένων που δεν ενοποιούνται στον λογαριασμό σας της Google (π.χ. επειδή δεν έχετε λογαριασμό Google ή έχετε αντιταχθεί στην ενοποίηση), η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση cookies στον ιστότοπό μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.   

e) Facebook Pixel
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί για την μέτρηση μετατροπής το Pixel δράσης επισκεπτών του Facebook, εκμεταλλευόμενο από την Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland («Facebook») Pixel δράσης επισκεπτών του Facebook.

Για εμάς, ως εκμεταλλευτές αυτού του ιστότοπου, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών του. Τα δεδομένα όμως αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook. Έτσι είναι δυνατή μια σύνδεση των δεδομένων με το εκάστοτε προφίλ χρήσης και το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την οδηγία χρήσης δεδομένων του Facebook. Με αυτόν τον τρόπο το Facebook έχει τη δυνατότητα να προβάλλει διαφημιστικές αγγελίες τόσο στις σελίδες του Facebook όσο και εκτός του Facebook. Ως οργανισμός λειτουργίας του ιστότοπου δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη χρήση των δεδομένων.
Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων.

Η χρήση του Facebook Pixel γίνεται βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, εφόσον έχει δοθεί αντίστοιχη συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

f) Bing Ads 
Στον ιστότοπο χρησιμοποιούμε τεχνολογίες του Bing Ads (bingads.microsoft.com), οι οποίες διατίθενται και εκμεταλλεύονται από την Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA («Microsoft»). Αν έχετε έρθει στον ιστότοπο μας μέσω μιας διαφήμισης του Microsoft Bing, η Microsoft τοποθετεί στην περίπτωση αυτή ένα cookie στην τερματική σας συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί τόσο η Microsoft όσο και εμείς να εξακριβώσουμε ότι κάποιος έκανε κλικ σε κάποια διαφήμιση, προωθήθηκε στον ιστότοπό μας και κατέληξε σε μια προκαθορισμένη σελίδα («Conversion Site»). Εμείς απλώς μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση του Bing και στη συνέχεια προωθήθηκαν στο Conversion Site. Η Microsoft συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί πληροφορίες μέσω του cookie, από τις οποίες δημιουργούνται προφίλ χρήσης με τη χρήση ψευδωνύμων. Τα προφίλ χρήσης αυτά χρησιμεύουν στην ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών και χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημιστικών αγγελιών. Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών που να σχετίζονται με την ταυτότητα του χρήστη.
 
Η χρήση του BingAds γίνεται βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, εφόσον έχει δοθεί αντίστοιχη συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

g) LINKEDIN INSIGHTS
Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε το «Insight Tag» της LinkedIn. Με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να δημιουργούμε εκθέσεις για την απόδοση των διαφημίσεών μας και πληροφορίες σχετικά με τη διάδραση του ιστότοπου. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για να αξιολογήσουμε τις διαφημιστικές μας εκστρατείες και να μαζέψουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου που μπορεί να έχουν έρθει σε εμάς μέσω των διαφημιστικών μας εκστρατειών στο LinkedIn.

Η χρήση του LINKEDIN INSIGHTS γίνεται βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ, εφόσον έχει δοθεί αντίστοιχη συγκατάθεση. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.    

8. SOCIAL NETWORKS

  a) Χρήση των Social Plugins και Widgets του Facebook, Twitter, Instagram και  VΚ (V Kontakte)  με την χρήση της λύσης  Shariff.
Στις ιστοσελίδες μας γίνεται χρήση των Social Buttons και Widgets από τα κοινωνικά δίκτυα.

Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη προστασία του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μας, αυτά τα Buttons και Widgets δεν περιορίζονται, αλλά συνδέονται στην σελίδα μόνο με την χρήση ενός HTML-Links. Αυτή η σύνδεση εγγυάται ότι σε περίπτωση κλήσης μιας σελίδας με την παρουσία μας στο Web που περιέχουν τέτοια Buttons, δεν δημιουργείται σύνδεση με τους Server του παρόχου του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Εάν ενεργοποιήσετε ένα από αυτά τα Buttons, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο του Browser σας και θα καλέσει την σελίδα του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών, στην οποία (ενδεχομένως μετά την εισαγωγή των δεδομένων σας Login) μπορείτε π.χ. να ενεργοποιήσετε το Share-Button.

Τον σκοπό και την έκταση της συλλογής των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον πάροχο στις σελίδες του, καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας σας, θα βρείτε στις οδηγίες προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

   
b) Χρήση των Widgets από το Spotify και το  Soundcloud
Στις ιστοσελίδες μας γίνεται χρήση των επονομαζόμενων Widgets από τα δίκτυα Spotify και Soundcloud προς το σκοπό της διαδραστικής δημιουργίας των περιεχομένων μας. Αυτό εξυπηρετεί την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων δικαιωμάτων μας στο πλαίσιο μιας αντιστάθμισης συμφερόντων για την παρουσίαση των πολυμέσων των προσφορών μας και των δραστηριοτήτων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f GDPR.

Εάν καλέσετε μια σελίδα με την παρουσία μας στο Web που περιέχει ένα τέτοιο Widget, ο Browser σας δημιουργεί την άμεση σύνδεση με τους Server του Spotify και του Soundcloud. Το περιεχόμενο των Widgets διαβιβάζεται από τον εκάστοτε πάροχο απ’ ευθείας στο δικό σας Browser και συνδέεται με την σελίδα. Με τη σύνδεση των Widgets θα λάβετε από τον πάροχο την πληροφορία ότι ο Browser σας έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα με την παρουσία μας στο Web ακόμη και εάν δεν έχετε κάποιο προφίλ ή δεν έχετε προβεί σε Login. Αυτή η πληροφορία (μαζί με την ΙΡ διεύθυνσή σας) διαβιβάζεται από τον Browser σας απ’ ευθείας σε έναν Server του εκάστοτε παρόχου και αποθηκεύεται εκεί.

Εάν κάνατε Login σε μια από τις υπηρεσίες, μπορεί ο πάροχος να κατατάξει άμεσα την επίσκεψή τουWebsite μας στο προφίλ σας του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Εάν αλληλεπιδράτε με τα Widgets π.χ. παίζονται περιεχόμενα, τότε η αντίστοιχη πληροφορία θα μεταβιβάζεται απ’ ευθείας σε έναν Server του παρόχου και θα αποθηκεύεται εκεί.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί  εκτός αυτού να δημοσιεύονται στο κοινωνικό δίκτυο και εκεί να εμφανιστούν οι  επαφές σας.

Η χρήση του Spotify και του Soundcloud γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τον σκοπό και την έκταση της συλλογής των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον πάροχο στις σελίδες του, καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας σας, θα βρείτε στις οδηγίες προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy   

c) Σύνδεση και παρουσίαση περιεχομένων των Social Media.Twitter, Instagram, Facebook και τα λοιπά.
Στην ιστοσελίδα μας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των άρθρων του Ινστιτούτου Γκαίτε μπορεί να εμφανιστούν περιεχόμενα (Posts, σχόλια και / ή κανάλια) από το Twitter, Instagram και Facebook μέσω Social Plugins.

Μπορεί επίσης να εμφανιστούν περιεχόμενα από άλλα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Spotify και Soundcloud) μέσω ενός Social Plugin. Μέσω του Social Plugin μπορεί να δημιουργηθεί μια απ’ ευθείας σύνδεση με τους Server του εκάστοτε δικτύου, όπου γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων προς τον πάροχο. Εδώ Σε αυτά μπορεί να ανήκουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα δεδομένα:​​​​​​​
 • ιστότοποι που επισκεφθήκατε
 • πληροφορίες Browser
 • πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα
 • ΙΡ – διεύθυνση
Η χρήση των περιεχομένων γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.   

d) You Tube και Vimeο Video Plugin
Σε αυτό τον ιστότοπο συνδέονται προς το σκοπό μιας διαδραστικής διαμόρφωσης των περιεχομένων μας μέσω του You Tube και Vimeo, τα περιεχόμενα τρίτων παρόχων.

Το You Tube λειτουργεί υπό την εταιρεία με την επωνυμία Google Ireland Limited, που έχει συσταθεί και λειτουργεί κατά το ιρλανδικό δίκαιο και έχει έδρα στην οδό Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

To Vimeo λειτουργεί υπό την εταιρεία με την επωνυμία Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, U.S.A.

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη του ιστότοπου μας, τα Plugins συνδέονται στην σελίδα με τέτοιο τρόπο, ώστε με ένα πρόσθετο κλικ να μπορούν να ενεργοποιηθούν με τη συναίνεσή σας. Αυτή η σύνδεση εγγυάται ότι σε περίπτωση κλήσης μιας σελίδας όπου εμφανιζόμαστε και περιέχει αυτά τα Plugins, να μην δημιουργείται σύνδεση με τον Server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Μόλις εσείς ενεργοποιείτε τα Plugins, θα προχωρά ο Browser σας  στην άμεση σύνδεση με τους Server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Το περιεχόμενο του εκάστοτε Plugin θα διαβιβάζεται από τον αρμόδιο πάροχο απ’ ευθείας στον Browser σας και θα συνδέεται στην σελίδα. Με την σύνδεση του Plugins ο πάροχος λαμβάνει την πληροφορία, ότι ο Browser σας, κάλεσε την αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπου που εμφανιζόμαστε, ακόμη και εάν δεν έχετε προφίλ στον αντίστοιχο πάροχο, ή δεν έχετε προβεί σε Login. Αυτή η πληροφορία (μαζί με την ΙΡ-διεύθυνσή σας) θα διαβιβάζεται από τον Browser σας απ’ ευθείας σε έναν Server του εκάστοτε παρόχου (ενδεχομένως στις Η.Π.Α.) και εκεί θα αποθηκεύεται.

Εάν ενεργοποιήστε Plugins π.χ. ενεργοποιείται την επιλογή “Like” θα διαβιβάζεται η αντίστοιχη πληροφορία επίσης απ’ ευθείας σε έναν Server του παρόχου και θα αποθηκεύεται εκεί.
​​​​​​​
Για τα Videos του YouTube, που συνδέονται στην σελίδα μας, ενεργοποιείται η περαιτέρω ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται καθόλου πληροφορίες από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας στο YouTube εκτός εάν εκεί παίζεται το Video.

Για τα Videos του Vimeo, που συνδέονται με την σελίδα μας, έχει ενσωματωθεί αυτόματα το Trackingtool Google Analytics. Στα αποτελέσματα της ανάλυσης που συλλέγονται εδώ, δεν έχουμε καμία επιρροή και δεν μπορούμε να τα δούμε. Παράλληλα θα ενεργοποιηθούν Web-Beacons  με τη σύνδεση των Vimeo-Videos με την ενεργοποίησή τους στους επισκέπτες των ιστοσελίδων. 

Η χρήση των περιεχομένων γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τους σκοπούς και την έκταση της συλλογής των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τους παρόχους καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής τους σφαίρας μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παρόχων:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

e) Η  Online παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα
Η παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα και στις πλατφόρμες εξυπηρετεί την καλύτερη και ενεργή επικοινωνία με τους πελάτες μας και τους ενδιαφερόμενους. Εκεί ενημερώνουμε για τα προϊόντα μας.

Με την Online επίσκεψη  παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί τα δεδομένα σας να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν αυτόματα για σκοπούς έρευνας της αγοράς και διαφημίσεων. Από αυτά τα δεδομένα δημιουργούνται με την χρήση ψευδώνυμων τα επονομαζόμενα προφίλ χρήστη. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. για την ενεργοποίηση αγγελιών διαφήμισης εντός και εκτός της πλατφόρμας, που πιθανώς να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα σας. 

Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατά κανόνα Cookies από την τελική συσκευή σας. Σε αυτά τα Cookies αποθηκεύονται η συμπεριφορά του επισκέπτη και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η χρήση γίνεται μετά από αντίστοιχη συγκατάθεση και αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Εάν οι πλατφόρμες των προαναφερόμενων κοινωνικών δικτύων έχουν την έδρα τους στις Η.Π.Α., ισχύει το εξής: Για τις Η.Π.Α. ισχύει μια απόφαση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή αναφέρεται στο EU-US Privacy Shield. Το επίκαιρο πιστοποιητικό για την κάθε επιχείρηση μπορείτε να δείτε εδώ εδώ eingesehen werden:
https://www.privacyshield.gov/list.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την επεξεργασία και την χρήση των δεδομένων από τους παρόχους στις σελίδες τους, καθώς και για την δυνατότητα επικοινωνίας και τα σχετικά δικαιώματα σας και για τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας, ιδιαίτερα για τις δυνατότητες έγερσης εναντίωσης (Opt-Out), θα βρείτε στις οδηγίες προστασίας που συνδέονται με τους παρόχους. Εάν παρά ταύτα χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Δυνατότητα έγερσης εναντίωσης (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads      

f) Social Media Monitoring
Tο Ινστιτούτο Γκαίτε αξιολογεί τις αναρτήσεις που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες Social Media εκτός του goethe.de και τα δεδομένα απόδοσης των Social Media, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του προσφερόμενου περιεχομένου, τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ καθώς και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων (π.χ. πολιτικές κρίσεις και επικοινωνιακές κρίσεις ή επιπτώσεις φυσικών γεγονότων που επηρεάζουν το Ινστιτούτο Γκαίτε). Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται το εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των Social Media Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Οι εκτελούμενες από εσάς ενέργειες στις υπηρεσίες Social Media και οι πληροφορίες που παρέχετε στα προφίλ σας, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ, των Βlogs και των διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων συλλέγονται και αναλύονται. Επεξεργάζονται μόνο διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης μεμονωμένα τσιτάτα ή προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα χρήστη σας. Η αξιολόγηση εξυπηρετεί την προστασία των υπερισχυόντων στο πλαίσιο της στάθμισης συμφερόντων έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των προσφορών μας, καθώς και για την λήψη πληροφοριών και της έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανούς πολιτικούς ή φυσικούς κινδύνους. Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται κυρίως σε συγκεντρωτική μορφή και για τους παραπάνω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα των επιμέρους υποκειμένων δεν επεξεργάζονται σκόπιμα, ανωνυμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και δεν χρησιμοποιούνται βέβαια για τη δημιουργία ατομικών προφίλ των χρηστών και χρηστριών. Είναι όμως δυνατόν να καταγραφούν και να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά μεμονωμένα τσιτάτα, για να περιγράψουν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μάρκετινγκ του Ινστιτούτου Γκαίτε.     

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 
a) Διαβίβαση των δεδομένων σε Ινστιτούτα Γκαίτε
Μετά την δημιουργία ενός λογαριασμού σας Goethe.de καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις διευθύνσεις διαχείρισης του αρμόδιου Ινστιτούτου Γκαίτε στο εξωτερικό η πρόσβαση στα δεδομένα που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Η γενόμενη επεξεργασία των δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο, εξυπηρετεί τη διοικητική επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών, π.χ. για την διόρθωση / αποκλεισμό / διαγραφή ή  την κατανομή ρόλων και δικαιωμάτων εντός του συστήματος. Νομική βάση αποτελεί η εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο b GDPR. Περαιτέρω εξυπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1, πρόταση 1 στοιχείο f GDPR στην διαφύλαξη των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων για τα έγκυρα στοιχεία και την ορθή αρχειοθέτηση των δεδομένων σε έγκυρα στοιχεία και ορθά σύνολα δεδομένων του συστήματος μας. Από την άλλη πλευρά τα δεδομένα των χρηστών μπορούν (σε ανώνυμη μορφή) να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των Webπροσφορών μας. Αυτό εξυπηρετεί σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 πρόταση 1 στοιχείο f GDPR στην τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων στην βελτιστοποίηση των προσφορών μας.

Εφόσον προσωπικά δεδομένα διαβιβαστούν σε ένα Ινστιτούτο Γκαίτε τρίτης χώρας και δεν υφίσταται απόφαση αντιστοιχίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 45 εδ. 1 GDPR, τότε η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται με βάση τις στάνταρ ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αποτελούν τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο    46 εδ. 2 στοιχείο c GDPR. Αντίγραφα από αυτές τις στάνταρ ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Για την περίπτωση που αποκλειστείτε από μια εξέταση του Ινστιτούτου Γκαίτε εξ αιτίας ενός από τους λόγους που καθορίζονται στον Κανονισμό Εξετάσεων (PDF, 365 kB) και το Ινστιτούτο Γκαίτε επιβάλλει γι’ αυτό τον παγκόσμιο αποκλεισμό σας από την συμμετοχή σας σε εξετάσεις, στο πλαίσιο της διαχείρισης των εξετάσεων, τα δεδομένα σας θα αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα του Ινστιτούτου Γκαίτε παγκοσμίως καθώς και στα εξεταστικά κέντρα του Αυστριακού Διπλώματος Γλώσσας (ÖSD) προς το σκοπό της εκτέλεσης αυτών των μέτρων (έλεγχος της τήρησης του επιβαλλόμενου εξεταστικού αποκλεισμού) (βλέπε σχετικά την παράγραφο 2 του Κανονισμού Εξετάσεων) και εκεί θα επεξεργάζονται. Αυτό συμβαίνει βάσει της εκπλήρωσης του κοινού συμφώνου για την προετοιμασία μιας εξέτασης κατά το άρθρο 6 εδ. 1 στοιχείο b) του Κανονισμού GDPR. Εφόσον η σχετική επεξεργασία λαμβάνει χώρα σε κράτος που βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό θα γίνεται επίσης στο βαθμό της αναγκαιότητας της διαβίβασης για την εκπλήρωση αυτού του συμφώνου.     

b) Διαβίβαση δεδομένων στο κεντρικό αρχείο εξετάσεων
Προς το σκοπό του ελέγχου γνησιότητας και της έκδοσης των βεβαιώσεων αντικατάστασης αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται δεδομένα που αφορούν τις εξετάσεις στις οποίες υποβληθήκατε, στο κεντρικό αρχείο εξετάσεων (το ανώτατο για 10 έτη). Αυτό γίνεται με βάση την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. 1 στοιχείο β του Κανονισμού GDPR.  

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμείς θα διασφαλίσουμε τους ιστότοπους μας και τα λοιπά συστήματα μας με την λήψη τεχνικών και διοργανωτικών μέτρων έναντι της απώλειας, καταστροφής, επέμβασης, αλλαγής ή επεξεργασίας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως κατά την δημιουργία του λογαριασμού Goethe.de ή την μεταγενέστερη εισαγωγή Login μέσω του συστήματος SSL- κρυπτογράφησης.   
 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ως θιγόμενος έχετε τα εξής δικαιώματα:
 • σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού GDPR έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε στην έκταση που αναφέρεται εκεί, πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που εμείς επεξεργαζόμαστε,
 • σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού  GDPR έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε άμεσα την διόρθωση λανθασμένων ή την συμπλήρωση για την πληρότητα των δεδομένων σας, που έχουν αποθηκευτεί από εμάς,
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού GDPR έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς, εφόσον η περαιτέρω επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη
  • για την άσκηση του δικαιώματος ως προς την ελεύθερη έκφραση και την πληροφόρηση,
  • για την εκπλήρωση κάποιας νομικής υποχρέωσης,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
  • για την έγερση, άσκηση ή απόκρουση νομικών αξιώσεων,
 • σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού GDPR έχετε το δικαίωμα, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, εφόσον
  • εσείς αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά εσείς αρνείστε την διαγραφή τους,
  • εμείς δεν χρειαζόμαστε πια τα δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την έγερση, άσκηση ή απόκρουση νόμιμων αξιώσεων ή
  • εσείς έχετε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού GDPR εγείρει την εναντίωση σας κατά της επεξεργασίας,
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού GDPR έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που μας διαθέσατε, σε μια δομημένη, προσιτή μορφή που μπορεί να διαβαστεί από μηχάνημα, ή να ζητήσετε την διαβίβαση σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • σύμφωνα με το άρθρο 77 του Κανονισμού GDPR έχετε το δικαίωμα, να διαμαρτυρηθείτε στην εποπτική αρχή. Κατά κανόνα μπορείτε να απευθυνθείτε προς τούτο στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής σας, ή του τόπου εργασίας σας, ή στην έδρα της επιχείρησής μας. 

Για ερωτήματα ως προς την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, για πληροφορίες, διορθώσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την διαγραφή των δεδομένων, καθώς και την ανάκληση ενδεχομένως συγκαταθέσεων που δόθηκαν, ή για την εναντίωση κατά μιας συγκεκριμένης χρήσης δεδομένων, καθώς και για το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων, απευθυνθείτε παρακαλούμε στον εντεταλμένο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Εφόσον εμείς επεξεργαζόμαστε για την τήρηση των υπερεχόντων νομίμων συμφερόντων μας στο πλαίσιο της αντιστάθμισης συμφερόντων, προσωπικά δεδομένα όπως αναλύθηκε ανωτέρω, τότε εσείς μπορείτε να δηλώσετε την εναντίωσή σας σε αυτή την επεξεργασία με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία γίνει για σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ, εσείς μπορείτε ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφηκε προηγουμένως, να κάνετε άσκηση αυτού του δικαιώματός σας. Εφόσον η επεξεργασία λαμβάνει χώρα για άλλους σκοπούς, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσης μόνο όταν  υπάρχουν λόγοι, που προέρχονται από μια δική σας ιδιαίτερη κατάσταση.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε άλλο τα προσωπικά σας δεδομένα γι’ αυτούς τους σκοπούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη αναγκαστικών λόγων προστατευτικότητας για την επεξεργασία, που υπερέχουν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων σας και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί την έγερση, άσκηση ή απόκρουση νόμιμων αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία γίνεται προς το σκοπό του άμεσου μάρκετινγκ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε άλλο τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.