Europanetzwerk Deutsch

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut / Bernhard Ludewig

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut

 • Europanetzwerk Deutsch Foto: Goethe-Institut /Bernhard Ludewig

Sa programom Europanetzwerk, Ministarstvo vanjskih poslova i Goethe-Institut promovišu njemački jezik kao radni i proceduralni jezik u evropskim institucijama i podržavaju aktivnu evropsku mrežu. Pozivaju Vas na ekskluzivni kurs jezika u Njemačkoj.

Član ste osoblja institucija EU ili ste službenik u ministarstvu i u svom poslu ste u bliskom  kontaktu sa institucijama EU? Govorite njemački na visokom nivou i želite poboljšati svoje jezičke vještine u svrhu svoje profesionalne aktivnosti? Onda Vam kursevi njemačkog jezika, koji su u sklopu programa Europanetzwerk, nude jedinstvenu priliku da u razmjeni relevantnoj za posao učvrstite vještine njemačkog jezika i proširite svoje kontakte na nivou EU.

 

Kontakt


Olivera Stipcarova

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
Tel. + 389 - 2 - 3121 604 
Olivera.Stipcarova@goethe.de
END2 © GI END2
 
AA © AA AA
Vrh