Takmičenja i manifestacije

Takmičenja i Manifestacije © Goethe-Institut

Aktivirati učenike i učenice predstavlja jedan od najvažnijih – ponekad i najtežih ­–  zadataka svake nastavnice i svakog nastavnika. Goethe-Institut Sarajevo zbog toga nudi niz kulturnih manifestacija i takmičenja koji bi im trebali pomoći da motiviraju svoje učenice i učenike kako bi im učenje njemačkog jezika bilo zabavnije i pričinjavalo im više radosti.
Vrh