Goethe-Zertifikat A2

Želite ...

  • da imate dokaz o poznavanju osnova njemačkog jezika
  • da možete dokazati da vladate njemačkim jezikom na nivou A2
  • zvaničan i međunarodno priznat certifikat

Goethe-Zertifikat A2 je ispit iz njemačkog jezika za odrasle. Ovaj ispit potvrđuje osnove znanja jezika i odgovara drugom stepenu (A2) šestostepene skale Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike (GER).

Polaganjem ovog ispita pokazujete da ...

  • razumijete i koristite rečenice i uobičajene izraze u svakodnevnom govoru.
  • da se možete sporazumjeti u jednostavnih rutinskim situacijama, u kojima trebate dati informacije o bliskim i svakodnevnim temama.
  • Možete opisati svoje porijeklo i obrazovanje, koristeći jednostavne izraze.

Pripremni kurs za ispit B1

Želite se pripremiti za ispit i sami vježbati na našoj platformi?

Sa online pripremnim kursom bez nastavnika imate mogućnost samostalnog vježbanja, koje možete prilagoditi svojim potrebama!
Više informacija i upis na kursevi-sarajevo@goethe.de 

Prüfungstermine

*) Prikazana povoljnija cijena važi ako ste već pohađali neki kurs njemačkog jezika na Goethe-Institutu, a da to nije više od prije šest mjeseci. Šest mjeseci se pri tome odnosi na vrijeme između završetka kursa jezika i termina ispita. U ovom slučaju iznos se automatski mijenja pri prijavi. Ukoliko se to ne desi, molimo Vas javite se u Odjel za jezik.

Priprema

Materijali za vježbu

Ovdje možete pronaći modele ispita i setove vježbi za vježbanje online – interaktivno i u univerzalnom dizajnu.

Više informacija

Uslovi, sadržaj ispita i ostale informacije o ispitu Goethe-Zertifikat A2 možete naći ovdje: