Savjetovanje i informacije

OBAVIJEST

Ukoliko imate pitanja, pišite nam nakursevi-sarajevo@goethe.de. Odgovorit ćemo Vam čim prije.

Goethe-Institut Termini i prijava Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart


Pod linkom ispod možete pogledati rezultate ispita.

Rezultati su vidljivi najkasnije četiri sedmice nakon objavljivanja.
Zbog zaštite podataka ne unosite Vaše ime, nego svoju šifru i datum rođenja.

Termini i rezultati ispita Goethe-Instituta Sarajevo

Opći uslovi poslovanja – Ispiti Goethe-Instituta BiH
 1. Za ispite i njihovo sprovođenje važe odredbe Goethe-Instituta.
 2. Općenito
  2.1. Ispiti A1, A2 i C1 moraju se polagati kao cjelina. Za ispite B1, B2 i C2 postoji mogućnost da se moduli polažu i pojedinačno.
   
  2.2. Svi kandidati su dužni prije pismenog i usmenog ispita pokazati identifikacijski dokument.
   
  2.3. Kandidati imaju pravu da odustanu od ispita. Goethe-Institut mora se obavijestiti pismenim putem o odustajanju. U slučaju odustajanja tri radna dana prije ispitnog termina, kandidatu se vraća naknada za ispit od koje se oduzima administrativna naknada u visini od 10%. Ukoliko se prijava na ispit otkaže kasnije ili kandidati ne pristupe ispitu (cijeli ispit ili pojedinačni moduli), zadržava se cijela naknada za pristupanje ispitu.
   
  2.4. Ukoliko kandidati ne pristupe pismenom i/ili usmenom dijelu ispita A1, A2 i C1, cijeli ispit nije položen. U slučaju ispita B1, B2, C1 pojedinačni moduli kojima kandidat nije pristupio smatraju se nepoloženim. U slučaju kašnjenja, kandidati nemaju pravo pristupiti ispitu. U tim slučajevima kandidatima se neće vratiti naknada za polaganje ispita. Rezultati neće biti objavljeni javno.
   
  2.5. Za kandidate s posebnim potrebama postoji mogućnost polaganja ispita pod posebnim okolnostima. Za ovo se prilikom prijavljivanja ispita mora podnijeti pismeni zahtjev. Molimo Vas da se o ovome prije prijavljivanja ispita informirate u Uredu za kurseve Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine.
   
   
  2.6. U slučaju gubitka certifikata, Goethe-Institut Bosne i Hercegovine izdaje zamjensku potvrdu. Za izdavanje potvrde naplaćuje se naknada.
  2.7. Lični podaci kandidata se bez njihovog pristanka neće proslijediti trećim licima (usp. Izjavu o zaštiti podataka).

  Prijava
  3.1. Prijava se obavlja isključivo putem internetskog formulara koji se može pronaći na web-stranici Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine. Goethe-Institut ne preuzima odgovornost za nepropisno popunjene prijavne formulare.
   
  3.2. Na ispite za odrasle mogu se prijaviti sve osobe koje imaju više od 16 godina. Za kandidate mlađe od 16 godina preporučuju se ispiti za mlade.
   
  3.3. Smatra se da su kandidati prijavili izlazak na ispit nakon što prema Goethe-Institut Bosne i Hercegovine izmire troškove polaganje ispita. Nakon obavljanja prijave u administrativnom sistemu, kandidati putem mejla dobijaju potvrdu prijave i obavezni su da zaračunatu naknadu za polaganje ispita uplate unutar predviđenog roka PRIJE termina održavanja ispita. Ukoliko se naknada za polaganje ispita ne uplati unutar predviđenog roka, kandidati gube mjesto na ispitu i prijava se ne uzima u obzir.
   
  3.4. Pravo učešća na ispitima dobijaju samo kandidati koji su obavili prijavu ispita unutar predviđenog roka i u propisanom obliku. Zakašnjele prijave ne uzimaju se u obzir.
   
  3.5. Svi kandidati koji učestvuju na nekom modularnom ispitu (B1, B2, C2), automatski dobijaju objedinjeni certifikat nakon što na Goethe-Institutu Bosne i Hercegovine polože sva četiri modula iz kojih se sastoji ispit. Ukoliko kandidati ne polože sva četiri modula u sklopu jednog ispitnog termina, za svaki pojedinačni položeni modul izdaje se pojedinačni certifikat. Ukoliko kandidati ne polože sve module u Goethe-Institutu Bosne i Hercegovine, ne može se izdati objedinjeni certifikat.
  Rezultati i certifikati
  4.1. Rezultati ispita objavljuju se unutar 4 sedmice nakon termina ispita na web-stranici www.goethe.de/bih/rezultati.
  Nije dozvoljeno davanje informacija o rezultatima ispita telefonskim putem.
   
  4.2. Kandidati koji su položili ispit mogu preuzeti svoj certifikat tri radna dana nakon objavljivanja ispitnih rezultata u Goethe-Institutu Bosne i Hercegovine (Bentbaša 1a). Certifikati se mogu preuzeti isključivo tokom vremena za rad sa strankama Ureda za kurseve i lično uz predočavanje identifikacijskog dokumenta. Kandidatima koji su se na ispitu izjasnili da žele da im se certifikat dostavi putem brze pošte, certifikat će se poslati na navedenu adresu. U tom slučaju kandidati sami snose troškove brze pošte.

Vrh