Οι υπηρεσίες μας

Επιχορήγηση μεταφράσεων

Το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων στηρίζει τη δημοσίευση έργων γερμανικής λογοτεχνίας σε κάποια άλλη γλώσσα.

Ανοιχτή βιβλιοθήκη

24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη βιβλία στη γερμανική γλώσσα.