Europanetzwerk Deutsch
Μαθήματα της ΕΕ

 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • EU-Kurse Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch Φωτ.: Ινστιτούτο Goethe / Bernhard Ludewig

Μέσω του προγράμματος Europanetzwerk Deutsch το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ινστιτούτο Goethe προωθούν τη γερμανική γλώσσα ως  γλώσσα εργασίας και διαδικασίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στηρίζουν ένα ενεργό ευρωπαϊκό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε έναν  κύκλο εξειδικευμένων μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο όσο και σε υπαλλήλους υπουργείων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, οι οποίοι έχουν επαγγελματικές επαφές με την ΕΕ και 

 • επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
 • γνωρίζουν ήδη τη γερμανική σε προχωρημένο επίπεδο (B2-C1),
 • είναι επιφορτισμένοι με τομείς αρμοδιοτήτων που έχουν άμεση συνάφεια με την ΕΕ,
 • έχουν επαγγελματικές επαφές με θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Kursdetails  
Ort nur online (Moodle)
Termin wird noch bekannt gegeben
Dauer 4 Wochen
Zielgruppe Der Auffrischungskurs richtet sich an Teilnehmende des Programms Europanetzwerk Deutsch
Kurstyp Online-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut


Dieser Kurs umfasst 4 Wochen à 4 Stunden (16 h). Sie arbeiten auf der Online-Lernplattform Moodle. Der Kurs behandelt aktuelle Themen der EU und wird von erfahrenen Tutor/-innen betreut, die Ihre Einsendeaufgaben korrigieren, Fragen beantworten, Diskussionen moderieren etc. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern.

Kursdetails  
Ort Berlin
Termin 14.06. – 17.06.2018
Dauer 4 Tage (inklusive An- und Abreisetag)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte mit Arbeitskontakten zur EU im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Digitalisierung
Kurstyp EU-Kurs mit thematischem Schwerpunkt
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut

Dieser Kurs umfasst ein anspruchsvolles Programm sowie einen begleitenden Intensivsprachkurs zum Thema Digitale Arbeitswelt im Kontext der Digitalen Agenda der EU-Kommission. Neben dem Sprachkurs erwarten Sie Fachgespräche in Ministerien und weiteren politischen Institutionen, Think Tanks und Wirtschaftsunternehmen in Berlin. Sie haben Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Außerdem erwartet Sie ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm.

Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.
Kursdetails  
Ort München mit einer Tagesexkursion nach Österreich
Termin 14.07. - 22.07.2018
Dauer 9 Tage (inklusive An- und Abreisetag)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aller Fachgebiete mit Arbeitskontakten zur EU
Kurstyp EU-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut
Partner Bayerische Staatskanzlei


Dieser Kurs umfasst Besuche in Ministerien und Institutionen, ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm mit einem begleitenden Intensivsprachkurs sowie eine grenzüberschreitende Exkursion nach Österreich. Im Mittelpunkt des Programms stehen Begegnungen mit Amtskolleg/-innen und Vertreter/-innen von Ministerien mit Europabezug sowie berufsrelevanten Spezialisten/-innen im EU-Kontext. Der Kurs ermöglicht Ihnen, sich umfassend über aktuelle Themen der EU, das politische System Deutschlands als auch Spezifika der Metropolregion München zu informieren und auszutauschen. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Sie haben so die Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Partner des Kurses ist die Bayerische Staatskanzlei.

Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.

Kursdetails  
Ort Hamburg mit Tagesexkursion nach Berlin
Termin 22.07. –  28.07.2018
Dauer 7 Tage (inklusive An- und Abreisetag)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aller Fachgebiete mit Arbeitskontakten zur EU
Kurstyp EU-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut
Partner Senatskanzlei Hamburg


Dieser Kurs umfasst Besuche in Ministerien und Institutionen, ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm mit einem begleitenden Intensivsprachkurs sowie eine Tagesexkursion nach Berlin. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit Amtskolleg/-innen und Vertreter/-innen von Ministerien mit Europabezug sowie berufsrelevanten Spezialisten/-innen im EU-Kontext. Der Kurs ermöglicht Ihnen, sich umfassend über aktuelle Themen der EU, das politische System Deutschlands als auch Spezifika der Metropolregion Hamburg zu informieren und auszutauschen. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Sie haben so die Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Partner dieses Kurses ist die Senatskanzlei Hamburg.

Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.

Τμήμα  
Τόπος Βερολίνο και Βρυξέλλες
Ημερομηνίες 24.09. – 02.10.2017
02.10. – 07.10.2017
Διάρκεια 14 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών άφιξης και αναχώρησης)
Σε ποιους απευθύνεται Υψηλόβαθμοι υπάλληλοι Υπουργείων όλων των ειδικοτήτων
Τύπος Τμήματος Τμήμα Γενικών Γλωσσικών Γνώσεων που δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη θεματολογία
Γλωσσικό Επίπεδο B2 – C1
Πρωτοβουλία  Υπουργείο Εξωτερικών
Υλοποίηση Ινστιτούτο Goethe
Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 29.06.2017


Αυτό το διάρκειας δύο εβδομάδων τμήμα περιλαμβάνει γλωσσικά μαθήματα διάρκειας μισής ημέρας, το πρωί, επισκέψεις και συναντήσεις σε υπουργεία της πρωτεύουσας της χώρας και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, καθώς και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα το βράδυ. Οι ημερομηνίες των επισκέψεων ορίζονται με βάση τις επιθυμίες των συμμετεχόντων. Η προετοιμασία και ο απολογισμός των επισκέψεων εντάσσονται στα γλωσσικά μαθήματα. Έτσι, σας δίνεται η δυνατότητα να ανανεώσετε και να διευρύνετε τις γλωσσικές σας γνώσεις, αλλά και να χρησιμοποιήσετε άμεσα στην πράξη όσα μάθατε.                                                                              

Αυτό το τμήμα λειτουργεί ως συνδυαστικό γλωσσικό τμήμα, συμπληρώνεται δηλαδή από online μαθήματα μίας εβδομάδας πριν απο την παραμονή σας στη Γερμανία. Έτσι προετοιμάζεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα μαθήματα με φυσική παρουσία και την παραμονή σας στη Γερμανία και έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε εκ των προτέρων τους άλλους συμμετέχοντες. Για τα online μαθήματα πρέπει να υπολογίζετε περίπου 4 ώρες.

Kursdetails  
Ort Freiburg 
Termin 25.10. – 28.10.2018
Dauer 4 Tage (inklusive An-, Weiter- und Abreise)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aus dem Fachgebiet Klima, Umwelt
und Energie mit Arbeitskontakten zur EU
Kurstyp EU-Kurs mit thematischem Schwerpunkt
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut

Dieser Kurs umfasst ein anspruchsvolles Programm zu den Themen Klima, Umwelt und Energie sowie einen begleitenden Intensivsprachkurs. Geplant sind Besuche in Ministerien und Institutionen in Freiburg. Sie haben Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Außerdem erwartet Sie ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm.
 
Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.

Kursdetails  
Ort Dresden
Termin 04.11. –  10.11.2018
Dauer 7 Tage (inklusive An- und Abreisetag)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aller Fachgebiete mit Arbeitskontakten zur EU
Kurstyp EU-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut
Partner Sächsische Staatskanzlei

Dieser Kurs umfasst Besuche in Ministerien und Institutionen am Nachmittag, ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm sowie eine Tagesexkursion nach Berlin. Das Programm wird durch einen Intensivsprachkurs begleitet. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit Amtskolleg/-innen und Vertreter/-innen von Ministerien mit Europabezug sowie berufsrelevanten Spezialisten/-innen im EU-Kontext. Der Kurs ermöglicht Ihnen, sich umfassend über aktuelle Themen der EU, das politische System Deutschlands und Spezifika des Bundeslandes Sachsen sowie der Region Dresden zu informieren und auszutauschen. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Sie haben so die Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Partner dieses Kurses ist die sächsische Staatskanzlei.

Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.
Kursdetails  
Orte Frankfurt und Wiesbaden
Termin 11.11. - 17.11.2018
Dauer 7 Tage (inklusive An- und Abreisetag)
Zielgruppe EU-Bedienstete und Ministerialbeamte aller Fachgebiete mit Arbeitskontakten zur EU
Kurstyp EU-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut
Partner Hessische Staatskanzlei

Dieser Kurs umfasst Besuche in Ministerien und Institutionen am Nachmittag und ein abwechslungsreiches Kultur- und Rahmenprogramm. Das Programm wird durch einen Intensivsprachkurs begleitet. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen mit Amtskolleg/-innen und Vertreter/-innen von Ministerien mit Europabezug sowie berufsrelevanten Spezialisten/-innen im EU-Kontext. Der Kurs ermöglicht Ihnen, sich umfassend über aktuelle Themen der EU, das politische System Deutschlands und Spezifika der Metropolregion Rhein-Main zu informieren und auszutauschen. Die Besuchstermine orientieren sich an Ihren Wünschen und werden im Sprachkurs vor- und nachbereitet. Sie haben so die Gelegenheit, Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern sowie das Gelernte umgehend in der Praxis anzuwenden. Partner dieses Kurses ist die hessische Staatskanzlei.

Dieser Kurs findet als kombinierter Sprachkurs statt, d. h. er wird vor Ihrem Aufenthalt in Deutschland durch eine einwöchige Online-Phase ergänzt. So bereiten Sie den Präsenzkurs und Ihren Aufenthalt in Deutschland optimal vor und lernen die anderen Teilnehmenden bereits vorab kennen. Für die Online-Phase ist mit einem Zeitaufwand von ca. 4 Stunden zu rechnen.
Kursdetails  
Ort nur online (Moodle)
Termin 05.11. –  30.11.2018
Dauer 4 Wochen
Zielgruppe Der Auffrischungskurs richtet sich an Teilnehmende des Programms Europanetzwerk Deutsch
Kurstyp Online-Kurs
Sprachniveau B2 – C1
Initiator Auswärtiges Amt
Realisierung Goethe-Institut


Dieser Kurs umfasst 4 Wochen à 4 Stunden (16 h). Sie arbeiten auf der Online-Sprachkursplattform Moodle. Der Kurs behandelt aktuelle europäische Themen und wird von erfahrenen Tutor/-innen betreut, die Ihre Einsendeaufgaben korrigieren, Fragen beantworten und die Diskussionen moderieren Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit Ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu erweitern. Der Auffrischungskurs richtet sich an Teilnehmende des Programms Europanetzwerk Deutsch.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και σε υπαλλήλους υπουργείων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), οι οποίοι διατηρούν επαγγελματικές επαφές με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Επίπεδο γνώσεων στα γερμανικά
προχωρημένο επίπεδο (B2 - C1)

ΠΑΡΟΧΕΣ

Συναντήσεις με εκπροσώπους υπουργείων καθώς και με ειδικούς και φορείς συναφών επαγγελματικών χώρων  

Το πρόγραμμα Europanetzwerk Deutsch είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υποτροφιών, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, και περιλαμβάνει τις εξής παροχές:

Σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρονται δωρεάν

 • ένας κύκλος εντατικών γλωσσικών μαθημάτων, που επικεντρώνονται στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων,
 • συναντήσεις με εκπροσώπους υπουργείων καθώς και με ειδικούς και φορείς από συναφείς επαγγελματικούς χώρους,
 • ένα πολιτιστικό πρόγραμμα-πλαίσιο,
 • διαμονή με πρόγευμα και ένα κοινό γεύμα για όλες τις ημέρες των μαθημάτων,
 • ασφάλιση ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης, σε σοβαρές περιπτώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής ανά πάσα στιγμή για όλα τα διαθέσιμα τμήματα και για περισσότερα από ένα ταυτόχρονα, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Δηλώστε, παρακαλώ, σε αυτό τις προτεραιότητές σας ως προς τα τμήματα. Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ζητηθούν οι προσδοκίες που έχετε από το τμήματα, με σκοπό να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα όσο το δυνατόν καλύτερα και σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε αυτό.
Απευθυνθείτε στη συνέχεια στο πλησιέστερο Ινστιτούτο Goethe. Ένας εκπρόσωπος του προγράμματος  θα αξιολογήσει μέσω μιας εξέτασης το γλωσσικό σας επίπεδο.
 
Η προφορική και γραπτή εξέταση διεξάγεται στα κατά τόπους Ινστιτούτα Goethe και διαρκεί περίπου δύο ώρες.  Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Ινστιτούτου Goethe και του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου διοργανώνει εκδηλώσεις για απόφοιτους και σας προσφέρει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ολόκληρη ή μισή υποτροφία για τα τμήματα Γερμανικών μας ή/και για τα ειδικά μαθήματα για υπαλλήλους υπουργείων.