Προσωπικό του Ινστιτούτου

Goethe-Institut Zypern – Team Φωτ.: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου/Marcos Gittis

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με όλα τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου.
Κοιτάξτε στον κατάλογο των τμημάτων, για να βρείτε το άτομο που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να σας βοηθήσει.

Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Christiane Louca
Τύπος και Επικοινωνία
Τηλ.: +357 22 674606
Christiane.Louca@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Andrea Schuster
Πολιτιστικού προγράμματος
Τηλ.: +357 22 674606
Andrea.Schuster@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Christiane Wassmann Christiane Wassmann
Υπεύθυνη γλωσσικού τμήματος και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
christiane.wassmann@goethe.de
Elli Michael Έλλη Μιχαήλ
Γραμματεία γλωσσικού τμήματος και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 674608
elli.michael@goethe.de
Elena Diou Έλενα Δίου
Γραμματεία γλωσσικού τμήματος και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 674608
elena.diou@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Andrea Schuster
Πολιτιστικού προγράμματος
Τηλ.: +357 22 674606
Andrea.Schuster@goethe.de
Nicole König Nicole König
Διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες
Τηλ.: +357 22 674608
nicole.koenig@goethe.de
Monika Kashiotis Μόνικα Κασιώτη
Προσωπικό υπηρεσίας
Τηλ.: +357 22 674608