Πρωτοβουλία «Σχολεία − Μαζί χτίζουμε το μέλλον»

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από 2.000 σχολεία PASCH, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την πρωτοβουλία PASCH, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού, το Goethe-Institut, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Κεντρικοί άξονες και στόχοι

Η πρωτοβουλία PASCH κινείται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες:
 • προοπτικές που ανοίγονται μέσω της εκπαίδευσης,
 • διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων μέσω της πολυγλωσσίας,
 • πρόσβαση στη γλώσσα και τη μόρφωση και
 • από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων ως μια διεθνής σπουδαστική κοινότητα

Η πρωτοβουλία «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» (PASCH) συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρωτοβουλία PASCH ενισχύει και συνδέει μεταξύ τους περισσότερα από  2.000 σχολεία PASCH τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει την πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού, το Goethe-Institut, τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Το δίκτυο των Γερμανικών Σχολών Εξωτερικού και των σχολείων τα οποία διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Deutsches Sprachdiplom, ενισχύεται. Επιπλέον διευρύνεται η σχολική συνεργασία με σκοπό την καθιέρωση και περαιτέρω ενίσχυση της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Χορηγούνται επίσης υποτροφίες για σπουδές στη Γερμανία και δίνονται δυνατότητες για ανταλλαγή μαθητών και συνεργασίες σχολείων.

Στόχοι του PASCH

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των νέων ανθρώπων για τη σύγχρονη Γερμανία, την κοινωνία της και τη γερμανική γλώσσα. Δημιουργείται ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τα σχολεία μέσω των κοινών δράσεων και ανταλλαγών δημιουργούν μια διεθνή σπουδαστική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία PASCH συμβάλλει με ελκυστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη διαρκή επιμόρφωση τόσο των μαθητριών και μαθητών όσο και των διδασκόντων και διευρύνει κατ’ αυτό τον τρόπο τα εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για τις σπουδές τους στη Γερμανία και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Η πρωτοβουλία στοχεύει επίσης στη δημιουργία ζωντανών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με τη Γερμανία και την παροχή κινήτρων σε σχολεία, διδάσκοντες, μαθήτριες και μαθητές για ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία.    Η πρωτοβουλία PASCH συνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα την εθελοντική υπηρεσία «Kulturweit».

Αρμοδιότητες και δράσεις του Goethe-Institut

Το Goethe-Institut υποστηρίζει τα περισσότερα από 550 σχολεία PASCH που επιβλέπει, ώστε να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους το μάθημα των Γερμανικών ή να το διευρύνουν. Προσφέρει στους διδάσκοντες επιμορφωτικά προγράμματα μεθοδολογίας/διδακτικής και γλωσσικά τμήματα και εξοπλίζει τα σχολεία με σύγχρονο διδακτικό και πληροφοριακό υλικό με ποικίλες εφαρμογές στα πολυμέσα. Επιπλέον, το Goethe-Institut, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής, έχει αποστείλει ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο οι οποίοι επιβλέπουν και υποστηρίζουν τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα γλωσσικά τμήματα για εφήβους στη Γερμανία δίνουν τη δυνατότητα σε μαθήτριες και μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους σχέσεις και να ζήσουν από κοντά τη χώρα.
 
Ο ιστότοπος  www.pasch-net.de χωρίζεται σε τρεις τομείς:
 • Γενικός τομέας
 • Τομέας για διδάσκοντες
 • Τομέας για μαθητές 
Ο γενικός τομέας

Ο γενικός τομέας περιέχει πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς και τις δραστηριότητές τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται προγράμματα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας PASCH, ιστολόγια συνεργατών από διάφορες περιοχές της υφηλίου, γλωσσικά τμήματα εφήβων PASCH στη Γερμανία και ένα κέντρο διαμεσολάβησης για διεθνείς σχολικές συνεργασίες.  Ένας διαδραστικός παγκόσμιος χάρτης παρουσιάζει το δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολείων και τα σχολεία που συμμετέχουν παρουσιάζουν ένα σύντομο προφίλ τους.
 
Τομέας για διδάσκοντες

Στον τομέα αυτό οι διδάσκοντες μπορούν να βρουν προτάσεις για τη χρήση του PASCH-net στο μάθημα Γερμανικών, διδακτικό υλικό προς λήψη και πληροφορίες για θέματα μεθοδολογίας/διδακτικής. Στην πλατφόρμα εκμάθησης PASCH οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εικονικές αίθουσες ή να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες.
Η κοινότητα σας προσφέρει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε υλικό ή να αναζητήσετε συνεργάτες για να εφαρμόσετε ιδέες για προγράμματα. Στην κοινότητα, στην πλατφόρμα εκμάθησης ή μέσω των ιστολογίων οι διδάσκοντες μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα σε υπερεθνικό ή διακρατικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα διαδικτυακές σχολικές εφημερίδες ή ραδιοφωνικούς σταθμούς σε τοπικό επίπεδο.
Στην πλατφόρμα εκμάθησης PASCH το PASCH-net προσφέρει διαδικτυακά επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές υπό την επίβλεψη επιμορφωτή. Στο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης του PASCH-net οι διδάσκοντες γνωρίζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για το μάθημα των Γερμανικών, για παράδειγμα τις κοινότητες, την πλατφόρμα εκμάθησης και τη σχολική εφημερίδα PASCH-Global. Στο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσω Moodle μαθαίνετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μάθημα ή στα πλαίσια ενός επιμορφωτικού προγράμματος για καθηγητές την πλατφόρμα εκμάθησης PASCH, η οποία βασίζεται στο λογισμικό Moodle.
 
Επικοινωνία: lernplattform@pasch-net.de
 
Τομέας για μαθητές

Μαθητές σχολείων  PASCH οι οποίοι μαθαίνουν Γερμανικά γνωρίζουν μέσω της κοινότητας άλλους μαθητές. Εκεί μπορούν να ανεβάσουν κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο, να δημιουργήσουν ομάδες και να συζητήσουν μεταξύ τους σε forum.
 
Διαγωνισμοί και προγράμματα αποτελούν κίνητρο για συμμετοχή. Κείμενα σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα σας παρέχουν πληροφορίες για τη Γερμανία  και τις δυνατότητες για σπουδές.
Εξασκείτε τα Γερμανικά σας παίρνοντας μέρος σε τακτικές συζητήσεις, δραστηριότητες και παιγνίδια.
Όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στα πλαίσια του PASCH-net στις κοινότητες ή στην πλατφόρμα εκμάθησης, πρέπει να εγγραφεί και να αποκτήσει έτσι πρόσβαση,  δηλώνοντας κάθε φορά την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον κωδικό του.
   
Επικοινωνία: service@pasch-net.de
 
 
περισσότερα από 2.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο. Το Goethe-Institut επιβλέπει γύρω στα 600 σχολεία PASCH στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε πάνω από 100 χώρες. Στα πλαίσια της  πρωτοβουλίας «Σχολεία – Μαζί χτίζουμε το μέλλον» τα σχολεία αυτά καθιέρωσαν ή διεύρυναν τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Στα σχολεία διδάσκονται τα Γερμανικά κυρίως ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Στο δίκτυο  PASCH συμπεριλαμβάνονται και οι 140 Γερμανικές Σχολές που λειτουργούν στο εξωτερικό και οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Σχολείων Εξωτερικού (ZfA), 27 Σχολεία με γερμανικό προφίλ (DP Schulen), καθώς επίσης γύρω στα 1.100 σχολεία των διαφόρων κρατών τα οποία διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Deutsches  Sprachdiplom της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού. 

Προφίλ των σχολείων