La nostra petita botiga de paraules

Joc per aprendre alemany per a cursos preescolars i la fase de començament a l'escola primària

Publicat per Petra Hölscher;
Il·lustracions de Franziska Harvey

A partir d'ara pot prendre prestada durant vier setmanes “Nostra petita tenda de paraules” per a cursos preescolars i per a alumnes que acaben de començar l'escola primària. Es tracta de jocs i idees per jugar concebuts per educar i motivar a nens d'edat preescolar el primer idioma de la qual no és l'alemany; són idonis per a grups de guarderia infantil i escoles primàries i per a la cooperació entre mestres de jardí d'infància i professores. Ja que el material il·lustrat no va lligat a cap idioma concret, pot aprofitar-se per practicar la llengua materna o altres llengües estrangeres.

Contingut:
8 instruccions de joc, instruccions d'ús per a la tenda de paraules, 35 targetes d'accions, 36 plaquitas d'articles, 56 targetes d'activitats, un joc de pesca de “objectes perduts”, 54 plaquitas magnètiques d'articles, un manual, 42 exercicis per repassar el vocabulari per fotocopiar, 54 plaquitas amb regals, 54 plaquitas de diners, xips, 8 fitxes, 1 dau i 2 canyes de pescar.

Concepte d'aplicació:
Les accions i les variades possibilitats de joc són summament motivadores, fomenten l'adquisició del vocabulari de forma natural i inciten a l'aplicació de l'idioma. Els nens poden fer compres en diferents “tendes“: esports, farmàcia, papereria, supermercat, moda i roba, juguetería, fleca i cafeteria, tenda per a tot, fruita i verdura. Amb aquesta forma d'aprendre, autèntica i enfocada en l'idioma com a part d'una acció, s'adquireixen altres capacitats crucials, com per exemple destreses de motricitat, creativitat o sensibilitat artística i estètica. Mitjançant els diversos plànols de joc també es practicaran el comportament social, la capacitat per treballar en grup, atenir-se a les regles i tractar problemes i situacions de vegades frustrants de manera adequada. Amb els exercicis per fotocopiar „Això m'ho sé! El meu portafolios“ podrà seguir el progrés de cada nen en l'adquisició de l'idioma.