Καλλιτεχνικά
προγράμματα φιλοξενίας

Τα καλλιτεχνικά προγράμματα φιλοξενίας είναι ένας χώρος διεθνών συναντήσεων και ανταλλαγής τέχνης και ιδεών. Όταν αφορούν περιόδους φιλοξενίας μεγαλύτερης διάρκειας, επιτρέπουν στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να δουλέψουν συγκεντρωμένα και να εμβαθύνουν περισσότερο στα θέματα που επεξεργάζονται, ενθαρρύνουν την εξέλιξη της εκάστοτε τοπικής σκηνής τέχνης στα συμφραζόμενά της και δημιουργούν προϋποθέσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μόνιμων δικτύων πολιτιστικής ανταλλαγής.

Τα καλλιτεχνικά προγράμματα φιλοξενίας αποτελούν δοκιμασμένη πρακτική των δράσεων του Goethe-Institut Athen για την προώθηση του πολιτισμού. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύντομα διαστήματα φιλοξενίας και έρευνας επιμελητών/επιμελητριών και καλλιτεχνών/-ιδων αλλά και συναντήσεις ανάμεσα σε φοιτητές/-τριες των σχολών καλών τεχνών της Γερμανίας με φοιτητές/-τριες της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. 

Μια επισκόπηση των καλλιτεχνικών προγραμμάτων φιλοξενίας που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Goethe-Institut Athen θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

 

Modern Fiction

Πρόγραμμα ανταλλαγής και φιλοξενίας για
καλλιτέχνες/-ιδες από την Ελλάδα και Γερμανία