Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Στην Ελλάδα, το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις σας σχετικά με σπουδές στη Γερμανία. Αναλυτικά είναι αρμόδιο για τα εξής θέματα:

  • παρέχει πληροφορίες για όλες τις δυνατότητες σπουδών και για επίκαιρα ερευνητικά προγράμματα στη Γερμανία,
  • συνδράμει στην επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του κατάλληλου προγράμματος σπουδών ή έρευνας στη Γερμανία,
  • προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφόρηση,
  • ενημερώνει για υποτροφίες της DAAD και παρεμφερών γερμανικών οργανισμών,
  • διαχειρίζεται τις αιτήσεις χορήγησης υποτροφιών,
  • διοργανώνει εκθέσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων ετήσιες εκθέσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη γερμανικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
  • πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα,
  • βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με πρώην υποτρόφους της DAAD (Alumni) και με άλλους αρμόδιους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες:
DAAD Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών

Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη και Πέμπτη 09.30–13.30
Τετάρτη 14.00–18.00
Τηλ. +30 210 3608171
DAAD@athen.goethe.org