Ειδικα τμηματα
Θεσσαλονικη

Spezialkurse Athen_Intro Bild Foto: Goethe-Institut Athen/Νίκος Παπαγγελής

Τα ειδικά μας τμήματα απευθύνονται σε σας που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τη γερμανική γλώσσα κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς.
Η νομική, η ιατρική, ο τουρισμός, αλλά και η επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδικών τμημάτων μας.

Nέο τμήμα για παιδιά: Πρώτη γνωριμία με τη Γερμανική γλώσσα
Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά της δεύτερης τάξης Δημοτικού. Οι μαθητές/ μαθήτριες εξοικειώνονται με τη Γερμανική γλώσσα μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην παιδική ηλικία.
Η χρήση νέων διδακτικών μέσων, τα παιχνίδια κίνησης καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες ή το τραγούδι ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης και συμβάλουν στο να διδαχθούν οι μαθητές/μαθήτριες με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους τα πρώτα γράμματα και τις πρώτες λέξεις στα Γερμανικά.
Ημέρα  Σάββατο, ώρα  9:30-13:00, 10 συναντήσεις εντός του εξαμήνου
‘Εναρξη μαθημάτων: 29.09.18, οι λοιπές ημερωμηνίες θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των εγγραφών
Δίδακτρα:  310 €  (295 €  με εφάπαξ πληρωμή)
 

Επιθυμείτε να πιστοποιήσετε τη γλωσσική επάρκειά σας στον προφορικό λόγο και δεν αισθάνεστε ακόμη έτοιμος για την εξεταστική δοκιμασία; Τα Τμήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Τα Τμήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων  του Goethe-Institut Thessaloniki σάς προσφέρουν τη δυνατότητα, να προετοιμαστείτε κατάλληλα και στοχευμένα για την προφορική εξέταση.

Στα τμήματα αυτά θα αναπτυχθούν διάφορα θέματα, τα οποία εντάσσονται στα αντίστοιχα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, επίσης θα συζητηθούν και θα εφαρμοστούν στρατηγικές και δεξιότητες που απαιτούνται στις εξετάσεις.

Τα Τμήματα αυτά ωστόσο, δεν υποκαθιστούν τα κανονικά τμήματα εκμάθησης της γλώσσας.
 
Περιεχόμενα
  • Ειδικά θέματα που προτείνονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες
  • Στρατηγικές μάθησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον προφορικό λόγο,
  • Χρήση γλωσσικών εργαλείων με στόχο την ανάπτυξη ευχέρειας λόγου
  • Δομή των θεμάτων και στρατηγικές επιχειρηματολογίας   
Ομάδα-στόχος
Υποψήφιοι εξετάσεων των επιπέδων Β1, Β2 και C1

Προϋποθέσεις
Απαιτείται η προβλεπόμενη γνώση Γερμανικών για κάθε επίπεδο (Β1, Β2 και C1)
 
Θα θέλατε να φρεσκάρετε τις γνώσεις των Γερμανικών σας συζητώντας για θέματα κοινωνικά, επιστημονικά ή πολιτισμικά και να ανταλλάξετε τις απόψεις σας με μια ευχάριστη συντροφιά;
 
Το τμήμα αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να συλλογιστείτε και να εκφραστείτε για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα.
 
Περιεχόμενα:
Θέματα συζήτησης σχετικά με  τη Γλώσσα, την Ψυχολογία, την Τεχνολογία, τις Τέχνες, την πολιτική, κλπ.
 
Ομάδα στόχος: Ενδιαφερόμενοι κάθε ηλικίας
 
Προϋποθέσεις:
Γνώσεις Γερμανικών τουλάχιστον επιπέδου B1+

 
 

Το τμήμα απευθύνεται σε ενήλικες με επίπεδο τουλάχιστο B1+ aστη γερμανική γλώσσα που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην κατανόηση προφορικού λόγου. Ο τομέας αυτός της κατανόησης προφορικού λόγου είναι πολύ σημαντικός για όλους όσους δεν μαθαίνουν τα γερμανικά σε γερμανόφωνο περιβάλλον.
Στο τμήμα αυτό θα δουλέψουμε με ακουστικά κείμενα, με τη βοήθεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν και θα αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Στο τέλος θα δημιουργηεθεόι ένα πορτφόλιο, που θα απεικονίζει τις προφορικές δεξιότητες της κατανόησης προφορικού λόγου και της ομιλίας.
Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν αυτόνομα με podcasts (ειδήσεις, γνώση του πολιτισμού, λογοτεχνία κ.α.), cd με μουσική,  , που περιέχουν αυθεντικά κείμενα και με τη βοήθεια των οποίων θα αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές κατανόησης.
Εκτός αυτού θα συγκεντρώσουν δικά τους προφοριά κείμενα και θα κάνουν ασκήσεις προφοράς.
Στα πλαίσια του τμήματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και τα κομμάτια B2 HV I, B2 HV II,  C1 HV I των αντίστοιχων εξετάσεων. Η προετοιμασία όμως για τις αντίστοιχες εξετάσεις δεν αποτελεί βασικό άξονα του τμήματος.

Διάρκεια: 1 εξάμηνο,  συνολικά  40 διδακτικές ώρες
Ημερομηνία και τιμή : Θα ανακοινωθεί

 

Στόχος του τμήματος

Η απόκτηση ενός σφαιρικού λεξιλογίου ειδικών νομικών όρων . Με βάση αυθεντικά γερμανικά νομικά κείμενα, μέσω ανάγνωσης, συζήτησης, μετάφρασης και ασκήσεων που βασίζονται στο ειδικό λεξιλόγιο επεξηγούνται οι νομικοί όροι και ενισχύεται η κατανόηση νομικών κειμένων.

Αντικείμενο

Η διδασκαλία και εκμάθηση γερμανικής νομικής ορολογίας με βάση δικαστικές αποφάσεις, κείμενα από νομικά βιβλία και περιοδικά από όλους τους τομείς του γερμανικού δικαίου, καθώς και προβολή δικαστικών υποθέσεων μέσω βίντεο.

Ομάδα-στόχος

Τα μαθήματα απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές νομικής, σε ασκούμενους δικηγόρους, υποψήφιους δικαστικούς και συμβολαιογράφους, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους των νομικών επαγγελμάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο μέσης βαθμίδας C1.
Ενδιαφέρεστε για τμήματα γερμανικών τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες σας, της εταιρίας ή του οργανισμού σας;  
Τα μαθήματα μπορεί να γίνουν στο Goethe-Institut  ή στο δικό σας χώρο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματο