Ειδικα τμηματα

Spezialkurse Athen_Intro Bild Foto: Goethe-Institut Athen/Νίκος Παπαγγελής

Τα ειδικά μας τμήματα απευθύνονται σε σας που ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τη γερμανική γλώσσα κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς.
Η νομική, η ιατρική, ο τουρισμός, αλλά και η επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο βρίσκονται στο επίκεντρο των ειδικών τμημάτων μας.

Nέο τμήμα για παιδιά: Πρώτη γνωριμία με τη Γερμανική γλώσσα
Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά της δεύτερης τάξης Δημοτικού. Οι μαθητές/ μαθήτριες εξοικειώνονται με τη Γερμανική γλώσσα μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην παιδική ηλικία.
Η χρήση νέων διδακτικών μέσων, τα παιχνίδια κίνησης καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, οι χειροτεχνίες ή το τραγούδι ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης και συμβάλουν στο να διδαχθούν οι μαθητές/μαθήτριες με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους τα πρώτα γράμματα και τις πρώτες λέξεις στα Γερμανικά.
Ημέρα  Σάββατο, ώρα  9:30-13:00, 10 συναντήσεις εντός του εξαμήνου
‘Εναρξη μαθημάτων: 14.10.17, οι λοιπές ημερωμηνίες θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των εγγραφών
Δίδακτρα:  295 €  (280 €  με εφάπαξ πληρωμή)
 


Το τμήμα απευθύνεται σε ενήλικες με επίπεδο τουλάχιστο B1+ aστη γερμανική γλώσσα που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην κατανόηση προφορικού λόγου. Ο τομέας αυτός της κατανόησης προφορικού λόγου είναι πολύ σημαντικός για όλους όσους δεν μαθαίνουν τα γερμανικά σε γερμανόφωνο περιβάλλον.
Στο τμήμα αυτό θα δουλέψουμε με ακουστικά κείμενα, με τη βοήθεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα καταγράψουν και θα αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Στο τέλος θα δημιουργηεθεόι ένα πορτφόλιο, που θα απεικονίζει τις προφορικές δεξιότητες της κατανόησης προφορικού λόγου και της ομιλίας.
Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν αυτόνομα με podcasts (ειδήσεις, γνώση του πολιτισμού, λογοτεχνία κ.α.), cd με μουσική,  , που περιέχουν αυθεντικά κείμενα και με τη βοήθεια των οποίων θα αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές κατανόησης.
Εκτός αυτού θα συγκεντρώσουν δικά τους προφοριά κείμενα και θα κάνουν ασκήσεις προφοράς.
Στα πλαίσια του τμήματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και τα κομμάτια B2 HV I, B2 HV II,  C1 HV I των αντίστοιχων εξετάσεων. Η προετοιμασία όμως για τις αντίστοιχες εξετάσεις δεν αποτελεί βασικό άξονα του τμήματος.

Διάρκεια: 1 εξάμηνο,  συνολικά  40 διδακτικές ώρες
Ημερομηνία και τιμή : Θα ανακοινωθεί

 
Στόχος του τμήματος
είναι η ικανότητα επαγγελματικής επικοινωνίας στον ιατρικό χώρο.
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αντιδρούν σωστά στη γερμανική γλώσσα στον ιατρικό και κοινωνικό χώρο. Με τη βοήθεια ακουστικών και γραπτών κειμένων, αναλαμβάνοντας ρόλους σε καταστάσεις, όπου πρέπει να συζητούν, οι σπουδαστές θα εξασκηθούν στην επαφή και τη συζήτηση με ασθενείς και συναδέλφους και θα γνωρίσουν τον χώρο εργασίας και εκπαίδευσής τους σε νοσοκομεία, ιατρεία, οδοντιατρεία. Συγχρόνως θα ενημερωθούν για το γερμανικό σύστημα υγείας και θα εξασκηθούν στη υποβολή αιτήσεων και στη προσωπική συνέντευξη.

Ομάδα στόχος
Το τμήμα απευθύνεται σε ιατρούς και τελειόφοιτους φοιτητές ιατρικής, που σκοπεύουν να εργαστούν ή να ειδικευτούν σε γερμανόφωνες χώρες.

Γλωσσικό επίπεδο
Καλές γνώσεις γερμανικών, τουλάχιστον επιπέδου B2.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος.
Επικοινωνία στα Γερμανικά για το επάγγελμα
 
Στόχος του τμήματος:
H απόκτηση των γλωσσικών ικανοτήτων στον τουριστικό τομέα, ιδιαίτερα στην υποδοχή του ξενοδοχείου όπως και στις υπηρεσίες ενός εστιατορίου, καφέ ή μπαρ. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο γερμανόφωνο κοινό στην γερμανική γλώσσα και να να διεκπεραιώνουν μέρος της αλληλογραφίας τους στα γερμανικά. Ιδιαίτερα θα είναι σε θέση να
  • υποδέχονται και να τσεκάρουν τους νέους επισκέπτες
  • να εξυπηρετούν τους πελάτες στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο ή το μπαρ και να παραλαμβάνουν παραγγελίες φαγητών    και  ποτών
  • να δίνουν πληροφορίες στους επισκέπτες αναφορικά με το ξενοδοχείο
  • να πληροφορούν τους πελάτες για αξιοθέατα ή άλλες υπηρεσίες, όπως για εκδρομές, ταξίδια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων πολιτισμικές εκδηλώσεις
  • να δίνουν πληροφορίες για αφίξεις και αναχωρήσεις
  • να διεκπεραιώνουν τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις στην γερμανική γλώσσα
  • να συντάσσουν επιστολές (για κρατήσεις δωματίων, ζήτηση προσφορών – αντιπροσφορών, ακυρώσεις κρατήσεων, απάντηση σε επιστολές παραπόνων, λογαριασμοί)
Ομάδα-στόχος:
Το τμήμα απευθύνεται σε υπαλλήλους του ξενοδοχειακού και σιτιστικού χώρου, όπως και σε φοιτητές ή αποφοίτους των τουριστικών σχολών.
Γλωσσικό επίπεδο:
Eπαρκείς γνώσεις της γερμανικής σε επίπεδο Α 1/ A 2

Στόχος του τμήματος

Η απόκτηση ενός σφαιρικού λεξιλογίου ειδικών νομικών όρων . Με βάση αυθεντικά γερμανικά νομικά κείμενα, μέσω ανάγνωσης, συζήτησης, μετάφρασης και ασκήσεων που βασίζονται στο ειδικό λεξιλόγιο επεξηγούνται οι νομικοί όροι και ενισχύεται η κατανόηση νομικών κειμένων.

Αντικείμενο

Η διδασκαλία και εκμάθηση γερμανικής νομικής ορολογίας με βάση δικαστικές αποφάσεις, κείμενα από νομικά βιβλία και περιοδικά από όλους τους τομείς του γερμανικού δικαίου, καθώς και προβολή δικαστικών υποθέσεων μέσω βίντεο.

Ομάδα-στόχος

Τα μαθήματα απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές νομικής, σε ασκούμενους δικηγόρους, υποψήφιους δικαστικούς και συμβολαιογράφους, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους των νομικών επαγγελμάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο μέσης βαθμίδας C1.
Αντικείμενο του τμήματος:
Διδάσκονται οι γενικές αρχές της νομικής μετάφρασης από τη γερμανική προς την ελληνική γλώσσα επί τη βάσει νομικών ή άλλων σχετικών κειμένων, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Δίνεται βάρος ιδιαίτερα στον τομέα του Αστικού Δικαίου. Εκτός από την τεχνική της μετάφρασης γίνεται μία γενική σύγκριση των τομέων, από τους οποίους προέρχεται το εκάστοτε προς μετάφραση κείμενο, με στόχο να δοθεί μια γενική εικόνα των αντίστοιχων ρυθμίσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν γερμανικά νομικά κείμενα, να τα μεταφράσουν και εν μέρει να κατανοήσουν τον προφορικό λόγο και να συζητήσουν πάνω στο θέμα που τους ενδιαφέρει. Παράλληλα με την εμπειρία που αποκτάται στη μετάφραση, διευρύνονται οι γνώσεις της γλώσσας και αποκτάται μία πρώτη εμπειρία στην κατανόηση νομικών κειμένων.
 
Ομάδα-στόχος:
Το τμήμα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, μεταφραστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς ή όσους ενδιαφερόμενους νομικών επαγγελμάτων ή μεταφραστές, που επιθυμούν να εργαστούν σε γερμανόφωνες χώρες.
 
Γλωσσικό επίπεδο:
Πολύ καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1.
Στόχος του τμήματος:
Η απόκτηση των γλωσσικών ικανοτήτων για την επιτυχημένη επικοινωνία στον επαγγελματικό και εργασιακό χώρο είναι στόχος των μαθημάτων.
Με ασκήσεις γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και αναλαμβάνοντας ρόλους σε καταστάσεις, όπου πρέπει να συζητούν, οι σπουδαστές του τμήματος εξασκούνται στις διαδικασίες εργασίας σε μια επιχείρηση, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αντιδρούν γλωσσικά μέσα στο ανάλογο επαγγελματικό και πολιτισμικό πλαίσιο – να συνομιλούν και να διαπραγματεύονται με πελάτες και συναδέλφους, καθώς και να παρουσιάζουν το προφίλ της επιχείρησης.
Επίσης θα εξασκηθούν στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας και στην προσωπική συνέντευξη.
 
Ομάδα στόχος:
Το τμήμα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν σχέση με γερμανόφωνες επιχειρήσεις και/ή έχουν την πρόθεση να εργαστούν σε γερμανόφωνο χώρο.
 
Γλωσσικό επίπεδο:
Καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο B1.
Ψάχνετε μια θέση εργασίας ή πρακτικής σε γερμανόφωνη χώρα και είστε στο στάδιο των αιτήσεων;
Το σεμινάριο του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης σας καταρτίζει στη σωστή προετοιμασία αιτήσεων (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή) και για το πώς θα προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συνέντευξη.
 
Στόχοι του σεμιναρίου:
  • υποστήριξη στη σύνταξη αιτήσεων για κάθε συμμετέχοντα
  • προετοιμασία για συνέντευξη
Ομάδα στόχος:
 
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να εργαστούν σε γερμανόφωνη χώρα
 
Γλωσσικό επίπεδο:
 
Καλές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον επίπεδο Β2
Ενδιαφέρεστε για τμήματα γερμανικών τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες σας, της εταιρίας ή του οργανισμού σας;  
Τα μαθήματα μπορεί να γίνουν στο Goethe-Institut  ή στο δικό σας χώρο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματο