Περισσότερες πληροφορίες
2018

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat B2

Ένα-ένα: τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ατομική ή ανά ζεύγη).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις. Συμπληρώνετε λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Εκφράζετε γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο ή ένα σύντομο άρθρο από το διαδίκτυο και διορθώνετε μια επιστολή.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα.

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στο συνομιλητή σας, παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεσθε προφορικά σε συνεννόηση με τη συνυποψήφια / το συνυποψήφιο σας για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.

Διάρκεια: 10 ή 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 600 μέχρι 800 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.