Cursussen zoeken Data en prijzen

Drie taalstudenten kijken naar een laptop. Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Contact en inschrijving

Hebt u interesse in een van onze taalcursussen in Den Haag of Rotterdam? Op het secretariaat van de taalafdeling geven wij u graag persoonlijk advies.

U heeft interesse in een Duitse taalcursus in Rotterdam of Den Haag?

Het Goethe-Institut is i.v.m. de lockdown op het moment voor publiek gesloten.
In deze periode vinden onze taalcursussen en instaptoetsen online plaats.
De volgende cursussen starten vanaf 27 mei 2021. Ons cursusprogramma t/m juli 2021 vind u hier.

Als u nog geen cursus bij ons heeft gevolgd en geen beginner meer bent, advisieren wij u uw taalniveau te laten testen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk adviesgesprek.
Neem per e-mail of telefonisch met ons conatct op (taal-rotterdam@goethe.de, 010-20920 – 73/74) en we sturen u een instaptoets. Voor de mondelinge deel van de instaptoets kunt u op onderstaande dagen met ons een telefoongesprek inplannen.

inschrijvingen zomer 2021:
woensdag, 12/05. 10.00-15.00 uur
maandag, 17/05., 12.00-16.00 uur

Den Haag:
De volgende cursussen in Den Haag starten medio september 2021


Als u reeds aan één van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kunt u zich voor de vervolgcursus op verschillende manieren inschrijven:
 • U kunt ons een e-mail sturen
 • U kunt ons opbellen
Voor uw inschrijving hebben wij nodig:
 1. Uw naam
 2. Uw adres
 3. Uw telefoonnummer (overdag en 's avonds)
 4. Uw geboortedatum
 5. Uw geboorteplaats
 6. De cursus, waaraan u wilt deelnemen
Als u nog niet aan een van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kijken wij voor de inschrijving eerst naar uw taalniveau. Op deze wijze bent u ervan verzekerd, dat wij u een passende cursus kunnen adviseren, die geheel met uw kennis van het Duits overeenstemt. De test is gratis en verplicht u tot niets.
 
 • De cursusprijzen zijn exclusief boeken en materiaalkosten.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen afhankelijk van het niveau € 25,- tot € 45,-
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Wij geven 15 % korting aan studenten en 65+.
U heeft interesse in een Duitse taalcursus in Den Haag of Rotterdam?

Het Goethe-Institut is i.v.m. de lockdown op het moment voor publiek gesloten.
In deze periode vinden onze taalcursussen en instaptoetsen online plaats.
De volgende cursussen starten vanaf 27 mei 2021. Ons cursusprogramma t/m juli 2021 vind u hier.

Als u nog geen cursus bij ons heeft gevolgd en geen beginner meer bent, advisieren wij u uw taalniveau te laten testen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk adviesgesprek.
Neem per e-mail of telefonisch met ons conatct op (taal-rotterdam@goethe.de , 010-20920 – 73/74) en we sturen u een instaptoets. Voor de mondelinge deel van de instaptoets kunt u op onderstaande dagen met ons een telefoongesprek inplannen.

inschrijvingen zomer 2021:
woensdag, 12/05, 10.00-15.00 uur
maandag, 17/05, 12.00-16.00 uur

Den Haag:
De volgende cursussen in Den Haag medio september 2021.

Als u reeds aan één van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kunt u zich voor de vervolgcursus op verschillende manieren inschrijven:

- U kunt ons een e-mail sturen
- U kunt ons opbellen

Voor uw inschrijving hebben wij nodig:

1. Uw naam
2. Uw adres
3. Uw telefoonnummer (overdag en 's avonds)
4. Uw geboortedatum
5. Uw geboorteplaats
6. De cursus, waaraan u wilt deelnemen

Als u nog niet aan een van onze taalcursussen hebt deelgenomen, kijken wij voor de inschrijving eerst naar uw taalniveau. Op deze wijze bent u ervan verzekerd, dat wij u een passende cursus kunnen adviseren, die geheel met uw kennis van het Duits overeenstemt.
 
 • De cursusprijzen zijn exclusief boeken en materiaalkosten.
 • De kosten voor het lesmateriaal bedragen afhankelijk van het niveau € 25,- tot € 45,-
 • Onze cursussen zijn vrij van BTW.
 • Wij geven 15 % korting aan studenten en 65+.
Maandag tot donderdag 10:00– 16:30 uur
Vrijdag 12 - 16 uur
Wij bieden cursussen aan:

In Rotterdam:
 • van september tot januari (herfstsemester)
 • van september tot november
 • van november tot januari
 • van januari tot mei (voorjaarssemester) 
 • van januari tot maart
 • van maart tot mei
 • in de zomermaand juni (compact)
 • in de zomermaand juli (superintensief)
 • in december (superintensief)
In Den Haag:
 • van september tot januari (herfstsemester)
 • van januari tot mei (voorjaarssemester)

Voorjaarsemester 2021
Rotterdam:

25 januari 2021 - 12 mei 2021
26 januari 2021 - 19 maart 2021
15 maart 2021 - 26 maart 2021
23 maart 2021 - 14 mei 2021


Vakantie 2021 Rotterdam:
Aan het begin van de cursus krijgt iedere deelnemer een precies overzicht van de les- en vakantiedagen.

Voorjaarsemester 2021 Den Haag:
curussen vinden online plaats
27 januari 2021 - 18 maart 2021
24 maart 2021 - 6 mei 2021

Zomercursussen 2021 Rotterdam:
31 mei 2021 - 30 juni 2021
5 juli 2021 - 16 juli 2021

Herfstsemester 2021 Rotterdam:
september 2021 -  januari 2022

Herfstemester 2021 Den Haag:
september 2021 -  januari 2022 
algemeen taalgebruik: semestercursussen: € 450 
zakelijk taalgebruik: semestercursussen: € 495
zomercompactcursussen:€ 410
Superintensieve cursussen: € 680
Nederlands voor Duitstaligen: € 360
1. Algemene voorwaarde voor deelname

De cursist moet minimaal 18 jaar zijn.

2. Betalingsvoorwaarden

Het cursusgeld inclusief de inschrijfkosten dient binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te worden betaald. Als de rekening nadat de helft van de cursustijd verstreken is nog niet is voldaan, heeft het Goethe-Institut het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van de lessen.

3. Prijzen

3.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van het Goethe-Institut vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst.

3.2. In geval van omboeking door de cursist (bijv. verandering van de cursusdag c.q. tijdstip of bij het wisselen van cursus) zijn aan de eerste wijziging geen kosten verbonden. Voor elke verdere omboeking moet een bijdrage van 10% van het cursusgeld worden betaald.

3.3. Studenten ontvangen een korting van 15 procent op het cursusgeld indien dit tijdens de inschrijving te kennen wordt gegeven en dit kunnen aantonen middels hun studentenpas. Een terugbetaling van die korting achteraf is niet mogelijk.

4. Annulering

4.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht: bij schriftelijke annulering van de cursus voor de 2e cursusavond wordt het cursusgeld na aftrek van 30 euro administratiekosten terugbetaald. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.

4.2 De annuleringsverklaring moet schriftelijk (per post of mail) worden ingeleverd. Bepalend voor deze termijn is de ontvangstdatum bij het Goethe-Institut.

5. Indeling van de cursussen/grootte van de klassen

5.1. De indeling in een cursusniveau gebeurt op grond van inschalingstest in het GI.

5.2. Onze cursussen hebben ten minste 6 en maximaal 16 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. Helaas kunnen er alleen maar cursussen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij u dan ook in uw eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

6. Plichten van de cursist(e)

De cursist(e) is verplicht zich aan de regels van de cursus en van het Goethe-Institut zelf te houden.

7. Aansprakelijkheid van het Goethe-Institut/overmacht

De aansprakelijkheid van het GI en zijn medewerkers is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. GI stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).