Mer informasjon

Trinn for trinn: eksamensdelene

TestDaF er en standardisert eksamen som utarbeides og evalueres ved hovedkontoret i München. Den består av fire eksamensdeler. Dine språkkunnskaper vurderes separat i ferdighetene lese, lytte, skrive og snakke. Resultatene vurderes ut fra de tre TestDaF-nivåene (TDN) 3, 4 og 5.
 

Leseforståelse

 • Du leser korte tekster fra høyskolehverdagen, f.eks. forelesningskataloger, arrangementskalendere, brosjyrer osv, og avgjør hvilken tekst som hører til hvilken oppgave.
 • Du leser en journalistisk tekst (ca. 450–550 ord) om vitenskapelige eller samfunnspolitiske temaer og svarer på spørsmål i multiple choice-format.
 • Du jobber med en vitenskapelig tekst (ca. 550–650 ord) fra en fag- eller høyskoleavis og avgjør om uttalelser om teksten er riktige eller feil, eller om teksten ikke sier noe om disse uttalelsene.
Varighet: 60 minutter

Lytteforståelse

 • Du får høre en kort dialog fra høyskolehverdagen, f.eks. en samtale mellom to studenter, og tar samtidig notater til spørsmålene.
 • Du får høre et intervju eller en diskusjon om studierelaterte eller allmennvitenskapelige temaer og avgjør samtidig om uttalelser om lytteprøven er riktige eller feil.
 • Du får høre et foredrag eller et ekspertintervju og gir korte svar om sentrale spørsmål i teksten.
Varighet: ca. 40 minutter

Skriftlig språkbruk

 • Du får et tema og skriver en sammenhengende og strukturert tekst ved hjelp av ledende spørsmål og statistiske data.
 • Du skal ta stilling til dette temaet og argumentere for deg.
Varighet: 60 minutter

Muntlig språkbruk (pc som hjelpemiddel)

 • Du løser sju oppgaver som du selv setter inn i ulike kommunikasjonssituasjoner ved tyske høyskoler.
 • Du må samle inn informasjon, beskrive grafikker og oppsummere deres innhold. Du skal uttrykke og begrunne din mening, ta stilling, gi råd, avveie alternativer og danne hypoteser.
Varighet: ca. 35 minutter

Forutsetninger

TestDaF er en språkeksamen som avgjør om dine språkkunnskaper godkjennes for opptak til et studium ved tyske høyskoler. Den er rettet mot studenter og studieinteresserte, men er også internasjonalt godkjent dokumentasjon på dine tyskkunnskaper for vitenskapelige prosjekter og akademiske yrker.
 • Språkkunnskaper minst på nivå B2
 • 700-1000 undervisningsenheter tysk à 45 minutter, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger (ingen dokumentasjon nødvendig)

Vurdering

I eksamensdelene leseforståelse og lytteforståelse får du et poeng for hver oppgave (f.eks. multiple choice eller riktig/feil) som er riktig løst. Avgjørende for nivåinndelingen er antall oppgaver med riktig svar. Eksamensdelene skriftlig og muntlig språkbruk evalueres av skolerte og erfarne sensorer. Vurderingen og nivåinndelingen er basert på et sett med kriterier. Nærmere informasjon finner du på www.testdaf.de. Du kan gjenta eksamenen så mange ganger du vil.

Meld deg på TestDaF med en gang!

Har du tilstrekkelige tyskkunnskaper, meld deg på TestDaF. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med TestDaF på forhånd, aller helst i forberedende kurs ved Goethe-Institut eller ved andre testsentre eller i Goethe-Instituts online-forberedelseskurs. I kursene blir du gjort kjent med formatet og eksamensforløpet.

Du kan delta i TestDaF på seks fastlagte datoer per år. Vennligst send påmelding til www.testdaf.de. I Folkerepublikken Kina er det spesielle datoer. Påmelding skjer hos National Education Examination Authority.

Eksamenskandidater med spesielle behov må i god tid informere sitt lokale testsenter og forelegge aktuell attest. Eksamensgjennomføring vil da bli tilpasset.