Oppgaver og mål

Språk. Kultur. Tyskland.
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Språk. Kultur. Tyskland.

Goethe-Institut e.V. er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitutt og finnes over hele verden.

Vi fremmer kunnskap om det tyske språk og legger til rette for internasjonalt kultursamarbeid. Vi formidler bred kunnskap om Tyskland gjennom informasjon om tysk kultur, politikk og samfunnsliv. Våre kultur- og utdanningsprogrammer fremmer den interkulturelle dialog og fasiliterer kulturell deltakelse. De styrker utvikling av sivilsamfunnets strukturer og fremmer global mobilitet.

I over seksti år har vi gjennom vårt nettverk av Goethe-institutter, Goethe-sentre, kulturforeninger, lesesaler og eksamens- og språkopplæringssentre vært mange menneskers første kontakt med Tyskland. Mangeårig samarbeid gjennom partnerskap med førende institusjoner og personligheter i over 90 land skaper vedvarende tillit til vårt land. Vi samarbeider med alle som beskjeftiger seg aktivt med Tyskland og tysk kultur og opererer på eget ansvar og uavhengig av partipolitiske bindinger.

Willkommen im Goethe-Institut Norwegen Coyright: Goethe-Institut Norwegen, Per Oskar Skjellnan

Goethe-Institut Norwegen

Goethe-Institut i Oslo organiserer og støtter et bredt spekter av kulturelle arrangementer som presenterer aktuell tysk samtidslitteratur i Norge. Vi tilbyr språkkurs og språkeksamener i tillegg til workshops og seminarer for lærere som arbeider med tysk som fremmedspråk.

Biblioteket ved Goethe-Institut Norwegen formidler aktuell informasjon om tysk kultur, politikk og samfunnsliv. Det tilbys utlån av bøker og andre medier for alle som interesserer seg for Tyskland, og for de som lærer eller underviser tysk. I tillegg er det mulig å foreta egne søk ved tre datamaskiner med internettilgang.