Skolor: Framtidens samarbetspartner

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © PASCH-net

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Kai Uwe Oesterhellweg

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Keller

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © PASCH-net

 • Skolor: Framtidens samarbetspartner © Jens Sauerbrey

Initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) består av ett globalt nätverk med fler än 2 000 PASCH-skolor som har en särskild Tysklandsanknytning. Goethe-Institut ansvarar för cirka 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder.

I februari 2008 startades initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) av det tyska utrikesdepartementet. PASCH samordnas av utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med den tyska centralbyrån för utlandsskolor, Goethe-Institut, den tyska akademiska utbytestjänsten DAAD och den tyska utbildningsministerkonferensens pedagogiska utbytestjänst.
            

Huvudprinciper och mål

PASCH orienterar sig efter fyra huvudprinciper:
 • perspektiv genom utbildning
 • vidgade vyer genom flerspråkighet,
 • tillgång till språk och utbildning
 • gemensam hantering av framtidsproblem som en internationell studiegemenskap.

I februari 2008 startades initiativet Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) av det tyska utrikesdepartementet. PASCH stärker och förenar ett globalt nätverk med fler än 2 000 PASCH-skolor som har en särskild Tysklandsanknytning. Goethe-Institut ansvarar för cirka 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder.

Initiativet samordnas av utrikesdepartementet och genomförs i samarbete med den tyska centralbyrån för utlandsskolor, Goethe-Institut, den tyska akademiska utbytestjänsten DAAD och den tyska utbildningsministerkonferensens pedagogiska utbytestjänst.

Nätverket av tyska utlandsskolor och skolor som erbjuder Deutsches Sprachdiplom kommer att stärkas. För att ytterligare befästa tyska som främmande språk i de nationella utbildningssystemen kommer dessutom samarbetet med skolor att utökas. Vidare erbjuder man stipendier för studier i Tyskland och möjligheter till elevutbyte och partnerskap mellan skolor.

Mål för PASCH

Initiativet ska väcka bestående intresse och entusiasm för det moderna Tyskland, dess samhälle och det tyska språket hos unga människor. Det skapas ett globalt nätverk av partnerskolor till Tyskland och genom gemensamma aktiviteter och utbyte blir skolorna en internationell studiegemenskap. 

Genom attraktiva utbildningsmöjligheter bidrar PASCH till en bestående kvalificering av både elever och lärare. På så sätt höjer man de unga människornas kompetens inför studier i Tyskland och senare i yrkeslivet. Målet är också att skapa levande och långsiktiga förbindelser med Tyskland, samt att stimulera skolor, lärare och elever till ett öppet tankeutbyte och samarbete med varandra. PASCH är dessutom kopplat till andra initiativ inom Tysklands kultur- och utbildningspolitik i utlandet, exempelvis volontärtjänsten Kulturweit.

Goethe-Instituts uppdrag och åtgärder

Goethe-Institut stödjer de över 550 PASCH-skolor som ingår i institutets ansvarsområde i deras arbete för att införa eller utöka tyska som skolämne. Institutet erbjuder språkkurser samt metodiska och didaktiska fortbildningar för lärare. Vidare utrustar man skolorna med moderna och multimedialt användbara undervisnings-, studie och realiamaterial.  Dessutom har Goethe-Institut skickat ut undervisningsexperter i hela världen till stöd för partnerskolorna inom ramen för initiativet. Ungdomskurser i Tyskland för elever i de medverkande skolorna förbättrar språkkunskaperna, höjer den interkulturella kompetensen och levandegör realiakunskaperna.

Som mötesplats för den internationella PASCH-gemenskapen binder PASCH-net samman cirka 2 000 skolor och 600 000 PASCH-elever över hela världen.

Information om PASCH

Hemsidan ger information om de deltagande institutioner och deras aktiviteter över hela världen. En interaktiv världskarta ger en översikt över skolnätverket. De deltagande skolorna kan presentera sig i korta porträtt. Engagerade deltagare presenterar sina projekt och ger värdefulla praktiska tips. PASCH-net tillhandahåller även information om de internationella PASCH-ungdomskurserna i Tyskland och om främjandet av skolpartnerskap.

Information om PASCH-initiativet (på flera språk)
Världskarta
Skolor
Projekt i världen
PASCH-ungdomskurser
Skolpartnerskap

Lärmaterial och interaktiva erbjudanden

Lärare och elever hittar fritt tillgängliga videor, texter och ljudklipp om aktuella ämnen samt idéer och arbetsmaterial för tyskundervisning på PASCH-net. Lärmaterialet för elever som läser tyska kan filtreras efter ämnesområde, språknivå, format och provförberedelse. Interaktiva erbjudanden så som kommentarfunktioner är tillgägnligt i allt lärmaterial och bjuder in till att aktivt delta. PASCH-elever kan delta i tävlingar med attraktiva priser som annonseras globalt via PASCH-net. Som en del av take-over-metoden tar lärare och elever hand om PASCH-nets Instagram-kanal och bidrar själva med inlägg.

Lärmaterial
Tävlingar
PASCH-net på Instagram

Online-skoltidningen PASCH-Global

På PASCH-Global bloggar ungdomar från hela världen gememsamt på tyska. Med texter, foton, videor und ljudklipp ger de inblickar i sin vardag och förmedlar sin bild av Tyskland. Även online-skoltidningen erbjuder möjligheter att aktivt delta.

Information om PASCH-Global och om deltagandet

PASCH-lärplattform

Den moodle-baserade PASCH-lärplattformen ger tysklärare möjlighet att skapa virtuella klassrum för lektioner och/eller att delta i handledda onlinekurser. I onlinekursen "Moodle-verktyg för undervisningen" kommer du att lära dig hur du kan använda PASCH-lärplattformen i lektioner eller som en del av en lärarutbildning.

Information om PASCH-lärplattformen

Information om studier i Tyskland och PASCH-alumni

Elever som har gått i PASCH-skolor kommer att få allmän information om ämnet och intressanta länkar, till exempel på PASCH-alumnplattformen. Du kommer att få veta mer om olika stipendier och PASCH-program. Före detta PASCH-elever som nu studerar i Tyskland berättar om sina erfarenheter.

Information om studier i Tyskland
PASCH alumnplattform

Registrering och inloggning till PASCH-net

De flesta erbjudandena på webbplatsen är fritt tillgängliga. Endast de som vill ta del av erbjudanden som kommentarfunktioner, tävlingar och community på PASCH-net, eller som vill vara aktiva på lärplattformen, måste först registrera sig och sedan logga in med e-postadress och lösenord. Registrerade PASCH-lärare kan skapa koder till kollegor och elever på deras PASCH-skola.

Frågor & svar om PASCH-initiativet och registrering

Nyhetsbrev och sociala medier

Efter inloggning via "Mitt PASCH" kan registrerade användare prenumerera på det månatliga PASCH-nyhetsbrevet och/eller på elev-nyhetsbrevet. Om du följer PASCH-net på Facebook, Twitter och/eller Instagram, kommer du också att få regelbunden information om PASCH-net-erbjudanden.

Mitt PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 

PASCH-nätverket består av över 2 000 skolor i hela världen. Goethe-Institut ansvarar för fler än 600 PASCH-skolor inom det nationella utbildningssystemet i över 100 länder. Inom ramen för initiativet Schulen: Partner der Zukunft har dessa skolor infört eller utökat tyskundervisningen. På skolorna undervisar man främst i tyska som andra  främmande språk. I PASCH-nätverket ingår dessutom de 142 tyska utlandsskolor och cirka 1 000 nationella skolor i andra länder som har utsetts av den tyska centralbyrån för utlandsskolor (ZfA) till att erbjuda Deutsches Sprachdiplom, den tyska kulturministerkonferensens språkdiplom.

I PASCH-nätverket ingår dessutom de 140 tyska utlandsskolor, 27 tyska profilskolor och cirka 1 100 nationella skolor i andra länder som har utsetts av den tyska centralbyrån för utlandsskolor (ZfA) till att erbjuda Deutsches Sprachdiplom, den tyska utbildningsministerkonferensens språkdiplom.

Skolpresentationer

PASCH-Schulen in Schweden


Katedralskolan

Historia

Katedralskolan grundades redan 1246 och till en början utbildade man präster. Sedan 1807 är det ett gymnasium och i mitten av 1800-talet flyttade skolan från i närheten av domkyrkan till där den ligger idag. Många berömda personer har gått på skolan, bland annat Dag Hammarskjöld (f.d. generalsekreterare för FN) och Gustav Vasa (svensk kung i mitten av 1400-talet).

Program och kurser

Programmen på skolan är tre år och med en studentexamen som mål som kvalificerar en för högskolestudier. Följande program erbjuds:
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Spetsutbildning bioteknik
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • International Baccalaureate (IB)
 • Barn- och fritidsprogrammet

Skolan erbjuder många olika kurser i moderna språk, bland annat i tyska, spanska, franska, italienska, latin, finska, persiska, arabiska, japanska, kinesiska, tyska och teckenspråk.

töver ett stort urval av olika och lärorika kurser erbjuder Katedralskolan också ett brett utbud av fritidsaktivitetet. Eleverna kan engagera sig i föreningarna som är grundade av elever och det är en tradition att anordna en idrottsturnering mot en annan skola i maj varje år. Det finns även en mycket omtyckt musikalkurs som är öppen för alla elever. Skoltidningen Pegasen ges ut sedan 1928 och är en av de äldsta skoltidningarna i Sverige.


upp