Fortbildning för tysklärare

Är du intresserad av olika fortbildningar för din tyskundervisning? Vi har anordnar tysklärardagar, workshops kring varierande didaktiska teman och regelbundna online-seminarier med möjlighet för idéutbyte mellan lärare.

Tysklärardagen

Fortbildning online

Träna i din egen takt hemifrån eller på annan valfri ort . Oavsett om du vill förbättra din tyska eller dina interkulturella färdigheter tillsammans med andra kollegor i andra delar av världen: Vi har ett brett utbud av utbildningsmöjligheter för dig.

Werde ein*e Multiplikator*in des Goethe-Instituts

Open Call

Bewerben Sie sich als Multiplikator*in an Ihrem Goethe-Institut in Schweden, Niederlande oder UK. Multiplikator*innen bieten und entwickeln Fachwissen für den Deutschunterricht und führen im Auftrag des Goethe-Instituts Coaching und Fortbildungen für Deutschlehrkräfte oder Motivationsangebote für Schüler*innen im Land und in der Region durch.

Lehrerin im Klassenzimmer © Getty Images

Fortbildung Getty Images

Nyhetsbrev för tysklärare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på tyska som riktar sig till tysklärare– med tips för undervisningen, aktuell information om Tyskland, evenemangstips och mycket mer.

Följ oss