Uppgifter och mål

Goethe-Institut Om oss © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Goethe-Institut Om oss Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
 Som Förbundsrepubliken Tysklands världsomspännande kulturinstitut är vi engagerade i dialogen mellan Tyskland, Europa och världen. Ramavtalet med tyska utrikesdepartementet utgör grunden till detta. Vi tillhandahåller information över hela världen om den kulturella och sociala mångfalden i Tyskland och i Europa. 151 Goethe-institut i 98 länder utgör tillsammans med många partnerinstitutioner vårt globala nätverk. Tyska utrikesdepartementet stödjer vårt arbete institutionellt. Som registrerad förening verkar vi under eget ansvar, partipolitiskt obunden och med självständigt juridiskt ansvar. Omkring en tredjedel av vår budget kommer från intäkter från språkkurser och prov. Vi får även stöd av EU, andra tyska förbundsministerier, stiftelser samt företag i Tyskland och utomlands.

 Vi bidrar till att förankra det tyska språket i värdländernas utbildningssystem. Vi stödjer mer än 100 000 skolor över hela världen i att genomföra tysklektioner av hög kvalitet och främjar vidareutbildning och kvalificering av tysklärare. Dessutom erbjuder vi språkkurser som sträcker sig från allmänna tyskkurser till jobbförberedande språkkurser och seminarier om social och kulturell medvetenhet. Onlinekurser och självlärande program är en del av vårt erbjudande. Varje år gör mer än en halv miljon människor världen över ett tyskprov på ett Goethe-institut eller hos våra samarbetspartner. Med ett brett utbud av lärande och information förbereder vi studenter och kvalificerad arbetskraft från utlandet för studier och arbete i Tyskland.

Vi tror på potentialen i internationella kulturutbyten. Våra cirka 20 000 kulturevenemang per år skapas i samarbete med statliga och icke-statliga institutioner och med initiativ från civilsamhället i våra värdländer. Vi för samman och ger stöd åt kreativa människor och främjar utvecklingen av hållbara strukturer inom de kulturella och kreativa sektorerna, till exempel genom fortbildningar för kulturentreprenörer eller genom internationalisering av kreativa företag. Med våra residensprogram, samarbeten och samproduktioner främjar vi kulturarbetares globala nätverk. Vi erbjuder civilsamhällets aktörer skydd och frihet för att möjliggöra ett öppet åsiktsutbyte. Även i svåra tider låter vi inte den demokratiska dialogen avstanna. Vårt arbete bygger på värderingarna av en demokratisk, öppen och konstitutionell samhällsordning.

Med våra digitala informations- och lärandeerbjudanden på mer än 60 språk och ett nätverk med 87 bibliotek erbjuder vi platser för lärande, möten och deltagande. Vi använder innovativ teknik, tar vara på digitaliseringens möjligheter och reflekterar på samma gång över deras inverkan på människor och samhälle. Vi möjliggör möten över hela världen genom en mängd olika format som informationsresor för samarbetspartner, professionellt utbyte mellan experter, ungdomsutbytesprogram och internationella festivaler.

Goethe-Institut Schweden

Ett upplyst fönster på Goethe-Institut i Stockholm. Goethe-Institut Schweden i Stockholm | Foto: Goethe-Institut/Moa Karlberg

Goethe-Institut Schweden främjar det tyska språket och förmedlar tysk kultur och en aktuell bild av Tyskland i hela landet.

Våra kulturprogram förenar tysk nutidskultur med svenska och europeiska positioner, alltid i samarbete med lokala partner.

Vi samverkar med svenska institutioner och organisationer som är engagerade i främjandet av det tyska språket och försöker på så sätt att stärka intresset för att lära sig tyska.

Vår informationsservice svarar snabbt och professionellt på frågor om Tyskland. Biblioteket tillhandahåller ett brett sortiment av tyskspråkig litteratur och erbjuder expertis inom detta område.

 

upp