Baugruppen Modely pre spoločné plánovanie, výstavbu a bývanie

Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten
Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten | Foto: A. Schulz

Myšlienka spoločnej výstavby a bývania spustila počiatkom 20. storočia netušenú dynamiku a odštartovala družstevnú bytovú výstavbu. V súčasnosti zažívajú modely spoločného bývania svoju opätovnú renesanciu, a to v podobe spájania sa viacerých súkromných investorov, ktorí spolu realizujú plánovanie, výstavbu alebo prestavbu viacbytových obytných domov pre účely vlastného bývania či podnikania, i keď už zriedkavejšie na družstevnej báze.

Spájanie sa súkromných investorov je vyhľadávanou platformou pre tých, čo nechcú žiť izolovane v samostatnom rodinnom dome na okraji mesta a zároveň sa chcú v spolupráci s architektmi podieľať na plánovaní a výstavbe spoločného bývania počítajúceho so všetkými generáciami. Z hľadiska právnej formy vystupujú takéto modely spoločného bývania často ako spoločnosť podľa občianskeho práva (GbR), ako verejnoprospešný spolok alebo projektové združenie. Mnohé obce a mestá vnímajú zoskupovanie sa súkromných investorov pozitívne, pretože prispievajú k hľadaniu nových a kvalitných architektonických riešení pre také pálčivé témy, ako sú ďalšie zahusťovanie mestského priestoru, premena a nové využitie prázdnych objektov, ale aj viacgeneračné spolužitie.

Čerstvý vánok holandskej stavebnej kultúry

Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten | Foto: A. Schulz Obytný komplex St. Leonhardsgarten v meste Braunschweig je modelovým príkladom programu „Experimentálna bytová a mestská výstavba“ Spolkového inštitútu pre výskum výstavby, mesta a územia. Združenia súkromných investorov boli od roku 2007 aktívne zapojené do procesu otvoreného interaktívneho plánovania v areáli starého električkového depa a v rámci moderovaného konania si mohli spomedzi návrhov vybrať nimi preferovaný projekt. Medzičasom už na ploche s rozlohou 3,5 hektára vyrástla celkom nová štvrť: mladá, mestská a osobitá. V strede je rozložené oválne námestie, okolo ktorého sú ako perly na šnúre, jeden vedľa druhého, zoradené dve viacposchodové stavby a 50 mestských domov. Toľko tehly vo všetkých možných variáciách na jednom mieste, až má človek pocit, že sem čerstvý vánok privial aj dávku holandskej stavebnej kultúry.

Domov a práca pod jednou strechou

Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten Baugruppe „Upper Eastside“, Braunschweig, AHADArchitekten | Foto: A. Schulz Jednou zo skupín súkromných investorov, ktoré iniciujú a realizujú výstavbu mestských domov, je „Upper Eastside“. Návrh šiestich štvorposchodových obytných domov, zrealizovaný v roku 2011, pochádza z dielne partnerskej architektonickej dvojice Katje a Sashu Ahadovcov z Braunschweigu. Sami sa sem nasťahovali s celou svojou rodinou a na mieste činu si zriadili i projektové štúdio. Bývanie a práca sa tak ocitli pod spoločnou strechou a predsa je hranica medzi nimi jasne vymedzená: pracovný priestor na prízemí sa nachádza za samostatnými dverami a k obytnému priestoru treba vyjsť úzkym schodišťom z pohľadového betónu. Bývanie tu nekončí povinným naplnením položiek ako kuchyňa, jedenie, spanie, ale stáva sa zážitkom z priestorového usporiadania. Je to koncept, ktorý architekti mohli uskutočniť pri tvorbe vlastného bývania a aj pre všetkých ostatných spoluinvestorov tohto obytného komplexu. Veľkoplošné strešné terasy a balkóny podčiarkujú osobitý charakter každého z týchto domov. Pôvodne navrhli architekti typizované pôdorysy, avšak po mnohých rozhovoroch s investormi od tohto konceptu napokon upustili. A tak má nakoniec každý individuálne navrhnutý dom. Spoločne sa zrealizovala kúpa stavebného materiálu a výber kameninovej tehly, aby sa minimalizovali náklady spojené s výstavbou.

Združenie ako základ

Baugruppe „Insulaner“, Braunschweig, Schmitt von Holst Architekten Baugruppe „Insulaner“, Braunschweig, Schmitt von Holst Architekten | Foto: Marcus Ebener V roku 2007 sa skupina súkromných investorov „Insulaner“, obývajúca jeden z dvoch viacposchodových obytných domov v St. Leonhardsgarten, rozhodla založiť združenie. Zámerom bolo zrealizovať spoločné, generačne neobmedzené a ekonomicky úsporné plánovanie, výstavbu a bývanie. Počas cesty, ktorá viedla od spoločného rozhodnutia realizovať návrh od berlínskeho štúdia Schmitt von Holst po zahájenie konkrétneho plánovania stavby, niekoľkí členovia z projektu odstúpili. Pretože vo fáze plánovania a príprav treba veľa komunikovať. Tak sa ešte pred nasťahovaním do spoločného domu všetci zúčastnení dobre spoznajú a môžu si preveriť, či si budú ako spoluinvestori a susedia dobrými partnermi – alebo aj nie.

Baugruppe „Insulaner“, Braunschweig, Schmitt von Holst Architekten Baugruppe „Insulaner“, Braunschweig, Schmitt von Holst Architekten | Foto: Marcus Ebener Štvorposchodová stavba ponúka dvanásť bytov pre seniorov, singles a mladé rodiny. Byty majú rozlohu od 70 do 160 metrov štvorcových. Pohľad z ulice nenapovedá, že každý jeden byt je individuálne prispôsobený, môže sa popýšiť bezbariérovo navrhnutým pôdorysom a originálnym priestorovým riešením. Skôr naopak, svetlá fasáda z kameninovej tehly sa vyznačuje jednotnou štruktúrou pravidelne usporiadaných okien.

Zvýšenie hodnoty štvrte

Baugruppe Bennostrasse Hannover, k+a architekten Baugruppe Bennostrasse Hannover, k+a architekten | Foto: Hartmut Möller Aj v prípade prestavby komplexu bývalej katolíckej nemocnice a domova sociálnej starostlivosti St. Josef, spadajúcich pod pamiatkovú ochranu, v mestskej časti Hannover-Linden prebehlo v počiatočnej fáze množstvo rozhovorov a diskusií. Bola to etapa, keď sa formovala skupina investorov, v spolupráci s architektmi sa riešil postup prihlásenia projektu do súťaže, vyberal sa koncept a nakoniec začalo samotné plánovanie. Vo februári 2010 sa skupina s konceptom od tunajšieho štúdia k+a Architekten prihlásila do verejnej súťaže vyhlásenej mestom. Po vytúženom schválení projektu v júni malo vytvorené spoločenstvo šesť mesiacov na to, aby definovalo svoje ciele, predložilo žiadosť o stavebné povolenie, usporiadalo a nastavilo financovanie.

Baugruppe Bennostrasse Hannover, k+a architekten Baugruppe Bennostrasse Hannover, k+a architekten | Foto: Hartmut Möller Rozhodli sa pre právnu formu spoločnosti podľa občianskeho práva pre plánovanie a v roku 2011 začala prestavba. Počas kúpy bytových jednotiek nasledovala transformácia z pôvodnej spoločnosti podľa občianskeho práva na združenie súkromných investorov. Vzniklo 13 bytov s rozlohou od 80 do 150 metrov štvorcových. Byty majú individuálne riešené pôdorysy a niektoré z nich sú bezbariérové. Spomeňme dvojpodlažné byty v podkroví, lodžie a terasy nasmerované do vnútorného dvora, súkromné a spoločné záhrady. Na živom susedskom spolunažívaní, ako aj na vydarenej architektúre vidno, že spoločné úsilie sa vyplatilo. Štúdiu k+a Architekten sa vďaka pozornému konceptu podarilo zrekonštruovať budovu so zachovaním pôvodných vonkajších znakov. Týmto spôsobom nielen citlivo obnovili historický komplex s kostolom a školou, ale úspešne prispeli aj k zvýšeniu hodnoty celej mestskej štvrte.