Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

CycleUp!

CycleUp! oslovuje umelcov, rozhodovacie orgány a občanov. Spoločne chceme umením a tvorivosťou upozorniť na bicykel ako klimaticky neutrálny, udržateľný a bezpečný dopravný prostriedok.

Cyklista v priemyselnom závode© Aidan Formigoni

Čo je to "CycleUp!"?

Existuje niečo, čo dokáže spojiť umenie, kultúru a udržateľnú mobilitu? Na prvý pohľad môže táto kombinácia znieť nezvyčajne. Istý britský časopis však nedávno označil kultúrny sektor za "najpokryteckejšieho znečisťovateľa na svete": na jednej strane sa umelci vo svojej tvorbe zaoberajú environmentálnymi otázkami, klimatickými zmenami a ich dôsledkami, ale na druhej strane sami zanechávajú značnú uhlíkovú stopu. Umelci lietajú na vernisáže po celom svete, priemysel cestovného ruchu je úzko prepojený s kultúrou a samotná spotreba zdrojov pri umeleckej produkcii je obrovská. CycleUp! vníma udržateľnosť ako prierezovú tému: spolu s umeleckou komunitou chceme presadiť, aby sa udržateľnosť, ekologická mobilita a bicykel stali umeleckými témami - bez ohľadu na žáner: v divadle, v inštaláciách alebo v akčnom umení. Zároveň chceme zistiť, ako možno umelecký proces urobiť šetrnejším k životnému prostrediu. Napríklad, ako možno znížiť uhlíkovú stopu rezidenčných programov? A ako môžeme uvažovať o umení lokálnym, participatívnym, a teda udržateľným spôsobom?

Zisti viac o....

Spolu s umeleckou komunitou chceme pochopiť, ako možno udržateľnosť a udržateľnú mobilitu zaviesť do umeleckej praxe, dokonca ako umeleckú tému. Jedným z najdôležitejších opatrení na tento účel je rezidenčný program ponúkaný umelcom v piatich európskych krajinách. Cieľom tohto programu je povzbudiť umelcov všetkých žánrov, aby pracovali na dielach súvisiacich s mobilitou a cyklistikou. Niektorí z projektových partnerov zároveň pravidelne organizujú ďalšie rezidenčné programy s cieľom preskúmať, ako by sa samotné rezidencie umelcov mohli stať environmentálne udržateľnejšími. Z umeleckého hľadiska na rezidenčný program vždy dohliada externý kurátorský tím.
Cieľom projektu CycleUp! je zvýšiť atraktívnosť cyklistiky ako bežného spôsobu prepravy. S týmto zámerom organizujeme participatívny umelecký program, umelecké intervencie na tému cyklistiky a komunitné aktivity. Môžu to byť napríklad umelecké cyklistické workshopy alebo verejné dielne, kde budú mať záujemcovia možnosť vytvoriť vlastné umelecké diela na tému bicyklov a udržateľnej mobility. Tieto aktivity budú rámcované verejnými diskusiami a workshopmi. Na umelecké aspekty našich občianskych aktivít pozveme niektorých umelcov zapojených do rezidenčného programu.
Cieľom projektu CycleUp! je zvýšiť povedomie o potrebách cyklistov a o sile kultúry ako nástroja na zmenu správania. Týchto tvorcov rozhodnutí zo všetkých partnerských krajín projektu budeme od začiatku zapájať do seminárov a konferencií.

 

Open Call

Chief Curatorial Adviser for the EU Project “CycleUp!”

The Goethe-Institut is looking for a Chief Curatorial Adviser for the EU Project “CycleUp!” starting from 01|06|2023 until 28|02|2027. The Curatorial Team will consist of one Chief Curatorial Adviser and an Advisory Board of five.
 

Members for the Curatorial Advisory Board of the EU Project “CycleUp!”

The Goethe-Institut Prague is looking for five members for the Curatorial Advisory Board of the EU Project “CycleUp!” starting from 01|06|2023 until 28|02|2027. The Curatorial Team will consist of one Chief Curatorial Adviser and the Advisory Board of five.
 


Partneri projektu