POP-UP-GALÉRIE Nový spôsob komercionalizácie

Otvorenie pop-up galérie Shaping Clouds
Foto (detail): © Katerina Valdivia Bruch

Pop-up priestory rastú ako huby po daždi. Veľké a male podniky využívajú príležitosť, aby v premyslene skomercionalizovali svoje produkty za krátku dobu. Nomádsky, dynamicky, prechodne sú pop-up priestory v trende. 

Berlín sa dlho vnímal ako raj nehnuteľností s výhodným nájomným. Mnohí umelci, galeristi, kurátori a ostatní tvorcovia kultúry sa sťahovali do hlavného mesta, aby profitovali z veľkých a výhodných priestorov, ktoré boli k dispozícii. Tieto časy sú však už preč. Aj do Berlína vstúpila gentrifikácia: Prestavbou a sanáciami sa revalvujú mestské štvrte, nájomné stúpa a majetné vrstvy obyvateľstva vytláčajú pôvodných obyvateľov. V tomto kontexte vznikajú momentálne tzv. pop-up priestory, ktoré sa využívajú na vymedzený čas a na najrozličnejšie podujatia, ako napríklad na degustáciu exotického jedla alebo kurzy varenia. Vznikajú tak pop-up obchody mladých dizajnérov a originálnych odevných značiek, ale aj pop-up galérie umenia. Pop-up je teda nový typ obchodu, ktorý dáva predovšetkým malým podnikateľom možnosť, aby uviedli svoje produkty vo vymedzenom čase na verejnosť a ich aj finančne zhodnotili.

Vlastná komercionalizácia - dlhodobá berlínska tradícia

Stratégie komercionalizácie majú v Berlíne dlhú tradíciu. Už v roku 1964 založila skupina 16 maliarov v Berlíne-Schönebergu  „svojpomocnú galériu“ s názvom Großgörschen 35. Umelcami organizovaná producentská galéria prezentovala do roku 1968 výstavy, na ktorých sa mali predstavovať verejnosti predovšetkým diela mladých umelcov. Spoločnosť umelcov sa starala o nájomné a organizáciu výstav, vrátane komunikácie s tlačou a verejnosťou, a tým mohla ušetriť všetky sprostredkovateľské provízie.

Od druhej polovice roku 2000 vznikla celá rada nových producentských galérií v mestskej časti Berlin-Mitte: na Brunnenstraße a v jej okolí – na miestach, ktoré boli prv známe ilegálne obývanými domami a pivničnými krčmami. Mladí umelci, ktorí sa chceli etablovať na trhu, otvárali vlastné galérie. Niektorí si mohli dokonca dovoliť popri nájomnom aj vlasných galeristov.  

30 Jahre JWD, Gruppenausstellung, Eröffnung, 2014 30 Jahre JWD, Gruppenausstellung, Eröffnung, 2014 | Foto: Mario Margani

Dočasné využívanie prázdnych priestorov

Dočasné využívanie je ďalšou formou komercionalizácie producentov kultúry v dočasne prázdnych priestoroch. Spravidla je podporované zo štátnych a mestských financií. Tak sa oživujú prázdne reklamné plochy, ale aj byty, ktoré sú pred sanáciou alebo k dispozícii študentom za pár korún. Tí uhradia len prevádzkové náklady, kým agentúry na dočasné využívanie alebo okresné úrady uhradia prenájom. 

V Berlíne sa tento model rozšíril nielen v centre, ale aj do okrajových častí. Príkladom je aj projektový priestor JWD, ktorý “vznikol ako prechodná dielňa na výstavy, kurzy a ostatné projekty v  mestskej časti Hohenschönhausen. JWD je skratkou slovného spojenia ‚janz weit draußen‘(celkom ďaleko vonku), čo sa v berlínskom hovorovom jazyku vzťahuje na okrajovú časť mesta“, hovorí Mario Margani, jeden zo spoluzakladateľov projektového priestoru. Od januára 2014 do marca 2015 realizovala skupina umelcov na tomto mieste rôzne podujatia. Ide tu ani nie o zarábanie peňazí, ale o experimentovanie s priestorom a o to, aby sa vytvorilo miesto umenia so susedskými vzťahmi. Priestor bytovej stavebnej spoločnosti HOWOGE bol ponúknutý študujúcim umeleckej školy v Berlíne-Weißensee prostredníctvom verejnej súťaže.

Pop-up ako obchodný model

Model „Pop-up“ je v podstate aj krátkodobým využívaním priestorov, ktoré môže trvať deň alebo viac mesiacov. Aktuálnym je obchodný model, ktorý slúži predovšetkým na komerčné účely. Na internete existujú dokonca ponuky sprostredkovania, ktoré fungujú ako online-trhy na rezerváciu a prenájom ubytovania.

Aj v ostatných mestách ako Hamburg je termín a fenomén Pop-up veľmi rozšírený. 2015 sa uskutočnil prvý pop-up festival, „Pop-up festival obchodov“, v mestskej časti Wilhelmsburg. A od roku 2013 sa organizuje veľtrh umenia pre producentov, „Producers Art Fair P/ART“, každý rok na inom mieste. Umelcom umožňuje priamy kontakt so zberateľmi a oslobodzuje ich od inštitucionálneho priestoru, aj od sprostredkovania prostredníctvom komerčnej galérie.

„Spoločnosť Hamburg Kreativ“, kreatívna spoločnosť iniciovaná mestom a financovaná inštitúcia na podporu kreatívneho hospodárstva, ponúka od apríla 2013 do júna 2016 pop-up priestory s veľmi výhodným prenájmom. Kvôli prázdnym dispozičným obchodným priestorom musia tzv. účastníci kreatívneho hospodárstva absolvovať výberové konanie. Potom môžu tieto priestory jeden až štyri týždne využívať za 25 eur týždenne.

Späť do Berlína. Tu sú sanáciu si vyžadujúce priestory stále atraktívne na podujatia. Zničené steny, vyčnievajúce káble a rúry zdobia umelecké diela pop-up galérie Shaping Clouds, ktorá otvorila v marci 2016 svoju prvú výstavu v mestskej časti Neukölln. Možno ju vidieť ešte tri mesiace, kým sa definitívne zrenovuje. Sme zvedaví, na aké ďalšie miesto sa zas tento kreatívny oblak presťahuje.