Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1)Preskočiť priamo na sekundárnu navigáciu (Alt 3)Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Mužské črty správania
Čo robí muža mužom?

Koncept mužskosti a mužskej role: Čo v dnešnej dobe znamená byť mužom?
Foto (Výrez): © János Erkens / Felix Schmitt

Čo dnes znamená byť mužom? Pýtali sme sa ľudí v Nemecku, čo pre nich predstavuje pojem mužnosť.
 

Mužnosť je v kríze. Tento pocit nadobudnete, keď sa bližšie pozriete, ako sa v posledných rokoch prezentujú koncepty mužnosti a aká diskusia k nim prebieha: Veľa sa diskutuje o role muža, ktorá už nezodpovedá aktuálnej dobe: muž je ten, kto prehral boj s modernizáciou, tematizuje sa jeho toxická – teda násilná či škodlivá maskulinita, dokonca sa hovorí o akomsi zániku mužov a o prechode do doby „zlatého matriarchátu“. Preto sme sa rôznych ľudí v Nemecku opýtali, čo pre nich znamená byť mužom a aké sú ich predstavy do budúcnosti v súvislosti s mužskými princípmi.
Max Kade Foto (Zuschnitt): © privat Max Kade (19) úspešne zmaturovala v Bambergu a v súčasnosti navštevuje umeleckú školu v Lipsku

Pre mňa rozdiely medzi mužmi a ženami nehrajú veľkú rolu. Nepokladám za správne, keď sa pohlavie určuje podľa telesných znakov ako vulva či penis, pretože podľa môjho názoru existujú viac ako dve pohlavia. Moje predstavy o roliach ovplyvnili moji rodičia, ktorí mňa a moju mladšiu sestru nevychovávali podľa rodových noriem, hoci ani oni sami nedokázali byť úplne nezávislí od tohto vnímania. Keď sa zamyslím nad mužskými ideálmi, napadnú mi skôr negatívne koncepty, napr. toxická mužnosť. Za pozitívne pokladám to, keď niekto zodpovedá predstave mužskej sily, napriek tomu však dokáže byť emočne otvorený. Čo sa týka budúcnosti, myslím si, že binárne rozdelenie na mužskú a ženskú rolu bude postupne slabnúť, a to ma teší. K úplnému vymyznutiu patriarchátu však počas kapitalizmu nedôjde, hoci ja by som si to želala.
Anas Mardikhi Foto (Zuschnitt): © privat Anas Mardikhi prišiel pred niekoľkými rokmi do Nemecka zo Sýrie a v súčasnosti prechádza aprobačným konaním na výkon profesie lekárnika v meste Stuttgart

Ideálny muž je muž, ktorý je vždy pripravený pomôcť. Taký muž vie, čo potrebujú jeho priatelia a pokúša sa tu byť pre nich. Jeho výzor, postava alebo oblečenie pri tom vôbec nie sú podstatné. Dôležitý je jeho charakter, a to, aké ma srdce. Perfektný muž myslí pozitívne a pokúša sa problém minimalizovať alebo vyriešiť namiesto toho, aby to zlé pohltilo aj jeho samotného. Myslím, že hlavnú úlohu hrá v tomto rodina a výchova, a nie to, z akej kultúry alebo krajiny pochádzame. Keď raz budem mať syna, chcem aby sa naučil vždy pozitívne myslieť.

Elke Schubert Foto (Zuschnitt): © privat Elke Schubert (76) sa angažovala v rodinnom podniku a v komunálnej politike. So svojou rodinou – troma deťmi a piatimi vnúčatami žije na dedine na juhu Hessenska.

Koncept mužnosti nezohrával v mojom manželstve nejakú dôležitú úlohu. Vo výchove našich troch detí samozrejme došlo k situáciám, keď až silné slovo otca obnovilo poriadok v dome. Láskavý otec, ktorý sa venuje deťom, hrá sa s nimi a robí im radosť je v mojich očiach oveľa viac mužom ako ten, kto stále len nadáva a trestá. Mužskosť sa v mojich očiach spája aj s vonkajškom: Keď muž s pivným bruchom a s košeľou trčiacou z nohavíc pre svoju rodinu ani nepohne prstom a po práci radšej leží pred televízorom alebo počítačom a nechá sa obsluhovať, tak sa nespráva ako muž. Moja predstava o mužovi je taká, že má mať športovú postavu a ma byť dobre stavaný, má dbať na svoj outfit, aby pôsobil moderne. Za dôležité pokladám aj to, aby sa v stresujúcich situáciách mohla žena o svojho muža oprieť, aby jej bol oporou.

János Erkens Foto (Zuschnitt): © Felix Schmitt János Erkens (35) je tlačový referent a žurnalista na voľnej nohe vo Frankfurte nad Mohanom

Niekto ako ja by mal najlepšie vedieť, čo je mužnosť. Lebo na rozdiel od iných mužov som musel pomerne veľa ľudí presvedčiť o tom, že som naozaj muž. Popravde, to, čo je na mne mužské nedokážem presne pomenovať, okrem teda vedomia, že som muž. Moji priatelia hovoria,  že vďaka môjmu mužskému vzhľadu som sa zmenil len navonok. Predtým som bol vnímaný ako žena, teraz ma vnímajú ako muža. Čo to však vypovedá o mužskosti, žiaľ, nedokážem povedať.

Raul Krauthausen Foto (Zuschnitt): © privat Raul Krauthausen (39) je aktivista v oblasti inklúzie, autor a moderátor, žije v Berlíne.

Od predstáv mužského ideálu a podobných klišé mám veľmi ďaleko. Nie len preto, že som postihnutý, ale aj preto, že som nízkeho vzrastu. A pretože sediac na invalidnom vozíku nezodpovedám predstave ochrancu, ale skôr toho, koho treba ochraňovať. Keď som bol mladý, vôbec som sa necítil byť mužom. Bolo mi jasné, že na párty nebudem prvou voľbou pri výbere. Tak som začal celú tú záležitosť vnímať trochu odlišne: Položil som si otázku, kto vlastne môže byť považovaný za silného a prišiel som na to, že otázka sily sa môže týkať aj sily emocionálnej. Tam sú muži zvyčajne tí slabší, pretože svoje emócie často potláčajú. Vzdialil som sa od klasického ideálu mužnosti a pokúsil som sa pripustiť si tú ženskú stránku vo mne, napríklad aj tým, že som plakal. Veľmi by som si želal, aby muži rozpoznali privilégiá, ktoré majú a využili ich na to, aby dali priestor aj tým neprivilegovaným.

Tharsana Tharmalingam Foto (Zuschnitt): © privat Tharsana Tharmalingam (45) žije a pracuje v Berlíne, kde vychováva svoju deväťročnú dcéru

Vždy som mala strach z mužov. Bála som sa ich dominancie a ich násilnických prejavov. Trvalo dlho, kým som dokázala mať s nejakým mužom vzťah. Pretože spochybňujem všetko to, čo ešte aj dnes súčasná spoločnosť od ženy očakáva: žiť v jednom zväzku s mužom, vydať sa za ňho, vychovávať s ním deti. Môj názor je, že žijem pre seba, nie pre spoločnosť. Aj pri údajne progresívnych mužoch vidím, že ich feminizmus často existuje len v teoretickej rovine. Chcem, aby pohlavie nehralo vôbec žiadnu úlohu, no od toho sme ešte veľmi ďaleko. A preto si myslím, že v skutočnosti to nie sú ženy, ale muži, kto potrebuje to, čo sa označuje pojmom empowerment. Aby konečne prestali mať strach z nás – a aby mentalita pálenia bosoriek vymizla navždy.