Michal Hvorecky odporúča Miesto na slnku

Christian Torkler - Der Platz an der Sonne © Klett-Cotta „Mohlo by to byť aj inak“, napísal vo štvrtej kapitole románu Muž bez vlastností Robert Musil. Znak kritického myslenia. Čo ak by mnohé alebo dokonca všetko prebiehalo inak? Alternatívne literárne rozprávanie dejín vytvára priestor pre pútavé scenáre. Literárna teória ho nazýva „parahistorickým“ alebo uchróniou – ako paralelu k utópii. Tradícia je stará. Už historik Titus Livius premýšľal, čo by sa stalo, keby žil Alexander Veľký dlhšie a obrátil by sa na západ proti Rimanom. V bode divergencie sa beh svetových dejín od toho pre nás známeho odchýlil.
Neskorý literárny debutant, teológ a kultúrny vedec Christian Torkler (1971) precestoval globálny svet a predovšetkým Afriku. V jeho románe sa Nemecko po brutálnej tretej svetovej vojne v roku 1978 rozpadlo na malé štátiky. Z Afriky sa stala bohatá svetová jednotka, z Európy tretí svet, kde sú teror, hlad a masová chudoba každodennosťou. Obrovský krízový región trpí následkami ozbrojených konfliktov. Torkler má ambíciu „písaním stvoriť celé svety – a opäť ich zničiť a to bez toho, aby bol za to potrestaný“. Jeho nezabudnuteľný hrdina, odvážny génius Josua Brenner, sa vydáva zo zničenej Novej pruskej republiky na cestu smerom na juh. Chce konečne žiť v lepšom, bezpečnejšom svete. Autor pátral po spoločenských posunoch, prepožičal téme migrácie novú tvár a položil viacero zásadných geopolitických „čo-by-bolo-keby otázok“. Miesto na slnku sa odohráva vo vymyslenej minulosti, ktorá predstavuje zároveň prijatú budúcnosť. Hlasitý, prekvapujúci, znepokojivo aktuálny, obrátený román o úteku!
 

Christian Torkler
Der Platz an der Sonne
Klett-Cotta, 2018
592 strán
ISBN: 978-3-608-96290-1