Tomasz Ososiński odporúča Boh Barbarov

Stephan Thome - Gott der Barbaren © Suhrkamp Vo svojom najnovšom, štvrtom románe Boh Barbarov sa Stephan Thome zaoberá čínskymi dejinami 18. storočia, konkrétne Taiping povstaním, najväčšou čínskou občianskou vojnou, ktorá v rokoch 1851–1864 priniesla viac než 30 miliónov obetí a takzvanou druhou ópioviou vojnou - jednou z vojen Číňanov s Európanmi, ktoré predchádzali otvoreniu Ríše stredu. V centre diania je nemecký misionár, ktorý opúšťa miesto pridelené nadriadenými a vydáva sa na nebezpečnú cestu do ohniska otrasov. Jeho očami tak sledujeme posledné roky občianskej vojny, krízy vtedajšej čínskej spoločnosti a komplikované vzťahy domácich s takzvanými „diablami z cudziny“, teda Europánmi, ktorí vnikli do krajiny.

Pre autora, ktorý Čínu veľmi dobre pozná (ako filozof sa zaoberá konfucianizmom), sú však detailne popísané udalosti (kniha má viac ako sedemsto strán) iba zámienkou, aby rozmýšľal o napätiach, ktoré sú prítomné aj v našej spoločnosti: o konfrontácii veľmi rozličných kultúr, nutnosti otvorenia sa voči cudziemu, nutnosti pokroku, ale aj uzavretí tradície, ktorá je primárne významná pre kultivovanie vlastnej identity.

 

Stephan Thome
Gott der Barbaren
Suhrkamp, 2018
719 strán
ISBN: 978-3-518-42825-2