Skúšobné centrá

Skúšobné centrá sú inštitúciami, ktoré majú oprávnenie vykonávať skúšky Goetheho inštitútu. Licenční partneri ponúkajú spravidla aj jazykové kurzy, ktoré uchádzačov pripravujú na skúšky.
Skúšky Goetheho inštitútu môžete vykonať aj u našich licenčných partnerov na Slovensku:

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o.
Lazovná 11
974 01  Banská Bystrica

Tel.:+ 421 950 520 811
dagmar.feherova@gmail.com
www.universa.sk

Jazyková škola
Palisády 38
811 06 Bratislava
Tel.: + 421 2 54 43 24 37
info@1sjs.sk
www.1sjs.sk

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých n.o.
Stavbárov 8/8
945 01 Komárno
Tel.:+421 907 483 019
szaki@szaki.sk
www.szaki.sk

E-Ku inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel.:+ 421 37 65 42 452, 65 42 456
Eku@eku.sk
www.eku.sk

REBOLI s.r.o
Bačíkova ul. 3
040 01 Kosice
Tel.:+ 421 905 660713
info@reboli.sk
uzikova@centrum.sk

Jazyková škola Prešov
Plzenská 10
080 01 Prešov
Tel.: + 421 51 77 24 184
jspresov@jspresov.sk
www.jspresov.sk

Jazyková škola Trenčín
Ul. 1. mája 2
911 35 Trenčín
Tel.: + 421 32 74 34 422
ktisonova@gmail.com
www.sjstrencin.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: - + 421 918 805 226, 905 632 776
katarina.pankuchova@uniza.sk  
www.ucv.uniza.sk