Formulár uchádzača Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Cieľom kurzov EÚ programu Europanetzwerk Deutsch je podporiť Vás v tom, aby ste sprofesionalizovali Vaše veľmi dobré vedomosti nemčiny vo Vašom každodennom pracovnom prostredí a ešte častejšie ich aktívne využívali.  Program Europanetzwerk Deutsch Vás podporuje v tom, aby ste si vytvorili aktívnu sieť vo Vašom každodennom zamestnaní, ktorá Vám pomôže získať kontakty s kolegami z odboru v Európe. Kurzy EÚ Vás podporia individuálne v tom, aby ste dosiahli čo možno najväčšie úspechy v učení. V centre pozornosti sú témy týkajúce sa Európskej únie, ale aj pohľad dovnútra nemeckých inštitúcií, ministerstiev a kultúrnych zariadení. Súčasťou programu je intenzívny jazykový kurz počas všetkých dní trvania kurzu. Uchádzajte sa o miesto v programe Europanetzwerk Deutsch, ak ste zamestnancom buď inštitúcie EÚ alebo ministerstva v členskej krajine EÚ a v kandidátskej krajine na vstup do EÚ (+Nórsko a Island) a pri svojej práci ste v úzkom kontakte s inštitúciami EÚ. Vaše jazykové znalosti nemčiny sú na vyššom stupni od úrovne B2 a chceli by ste si v EÚ vybudovať rozsiahlejšiu sieť spolupracovníkov.

S nasledujúcimi informáciami nám pomôžete ušiť pre Vás na mieru program v inštitúciách, ako aj jazykový program a poskytnete nám prehľad o Vašich profesionálnych ťažiskových témach a Vašich želaniach ohľadom programu kurzu.

Ochrana osobných údajov a prehlásenie o poskytnutí súhlasu


Tento súhlas môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať, prostredníctvom elektronickej adresy: eu-kurs2@goethe.de.

Informácie o ochrane osobných údajov


Hinweis: Bitte verwenden Sie die deutsche Sprache und benutzen Sie bitte keine Blockbuchstaben.

Arbeitsbereich

Kurse

Kursteilnahme

Angaben zu Ihrer Person

* požadované