Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Chceli by ste ...

  • navštevovať kurzy, pripravujúce na štúdium v Nemecku
  • žiť a pracovať v Nemecku
  • preukázať svoj pokrok na úrovni B1
  • získať oficiálny a medzinárodne uznávaný certifikát

Goethe-Zertifikat B1 je skúška nemčiny pre mádež a dospelých. Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny a zodpovená tretej úrovni (B1) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základným informáciam, ak sa používa jasný štandardný jazyk a keď ide o známe veci súvisiace s prácou, školou, voľným časom atď.
  • Dokážete zvládnuť väčšinu situácií počas ciest v nemecky hovoriacich krajinách.
  • Vyjadrovať sa jednoducho a v súvislostiach o známych témach a oblastiach záujmu.
  • Referovať o skúsenostiach a udalostiach a opísať svoje sny, túžby a ciele, ako aj poskytnúť krátke odôvodnenia alebo vysvetlenia.

Príprava

Materiály na precvičovanie učiva

Tu nájdete sady modelov a online-cvičení, aj bezbariérové a na interaktívne precvičovanie.

Ďalšie informácie

Predpoklady, obsah skúšok a ďalšie informácie k skúške Goethe-Zertifikat B1 získate tu: