Ďalšie informácie
2018

Späť na Goethe-Zertifikat B2

Skúška Goethe-Zertifikat B2 bola prepracovaná. Starú skúšku Goethe-Zertifikat B2 môžete zložiť všade vo svete do 31.12.2018 a do 31.07.2019 vo vybraných skúškových centrách. Informujte sa prosím vo Vašom skúškovom centre.

Krok za krokom: Časti skúšky

Skúška Goethe-Zertifikat B2 sa skladá z častí čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie (ústna individuálna alebo párová skúška).
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.
 

Čítanie

Prečítate rozličné texty ako napr. inzeráty, výťahy z katalógov, odborné texty, komentáre, recenzie a správy a vypracujete k nim úlohy. Dopĺňate chýbajúce slová v písomnom texte.

Doba trvania: 80 minút

Písanie

Písomne sa vyjadríte k novinovému článku alebo krátkemu článku z internetu a opravíte list.

Doba trvania: 80 minút

Počúvanie

Počúvate rozhovory a telefonáty, následne opravíte alebo doplníte vypočuté a priradíte vyjadrenia. Okrem toho si vypočujete interview o aktuálnej spoločenskej téme a riešite k nemu úlohy.

Doba trvania: cca 30 minút

Hovorenie

V prvej časti skúšky sa vyjadríte ku krátkemu textu. Následne so svojim diskusným partnerom alebo partnerkou diskutujete, aby ste spoločne došli k rozhodnutiu alebo riešeniu.

Doba trvania: 10 resp. 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat B2 je skúška z nemčiny pre dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat B2 sa odporúča vek nad 16 rokov.
  • Goethe-Zertifikat B2 predpokladá jazykové vedomosti na kompetenčnom stupni (B2) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 600 až 800 45-minútových vyučovacích hodín.