Výstavy

 © Colourbox

Výstavy na zapožičanie

V Goetheho inštitúte Bratislava si učitelia nemčiny môžu zdarma zapožičať nasledovné výstavy vhodné na rôzne príležitosti a podujatia. Výpožičná doba je 1 mesiac. Všetky výstavy je možné zaslať poštou. Školy, ktoré si výstavu vypožičajú hradia náklady za poštové služby pri vrátení výstavy.

Výstavu si môžete zapožičať u:

Simona König
Simona.Jonnerova@goethe.de
 

Výstava predstavuje 13 nemeckých miest a krajov. Zachytáva pritom úplne rozdielne aspekty, napr. prírodu, voľný čas a turizmus, ale aj históriu a kultúru. Možno ju využiť na všetkých úrovniach a ponúka rozmanité možnosti využitia vo vyučovaní. Výstavu sprevádza didaktický materiál pre vyučujúcich na úrovniach A1 a A2, ako aj online-cvičenia pre študentov. Výstava pozostáva z posterov vo formáte A1 (0,59 x 0,84), pričom ju tvoria: 1 titulná strana, 1 úvodný poster k výstave, 6 krajov, 7 miest. Výstavu si možno zapožičať v Goetheho inštitúte Bratislava.

Ďalšie informácie
Nemecká populárna hudba je taká obľúbená a úspešná ako nikdy predtým. Pesničky Jana Delaya a Andreasa Bouraniho sa denne hrávajú v rádiách, skladby Seeeda a Marterie si medzi sebou zdieľajú priatelia. Aj v hitparádach sa nemecká produkcia pravidelne objavuje na popredných priečkach. Dnes je už úplne normálne spievať po nemecky. Kapely sa už nesnažia imitovať angloamerický pop. S úplnou samozrejmosťou hrajú v rodnej reči. Noví a etablovaní umelci sa navzájom inšpirujú, čím vytvárajú ohromnú rozmanitosť nemeckého popu.

Ďalšie informácie
Výstava plagátov „Nemecko krajina vynálezcov“ pozostáva zo 16 plagátov vo formáte A1. Nemecko patrí k popredným špičkovým krajinám pre štúdium a vedecký výskum na svete a ponúka množstvo možností v tejto oblasti. Goetheho inštitút venuje túto výstavu v kooperácii s Fraunhoferovou spoločnosťou a Spoločnosťou Maxa Plancka Nemecku krajine vynálezcov.

Ideálne by bolo, ak by výstavná miestnosť mala Wi-Fi signál, pretože je tu možnosť dostať sa cez QR-kódy prostredníctvom mobilných koncových zariadení (mobilný telefón, tablet atď.) pomocou linky www.goethe.de/erfinderland na príslušné internetové stránky (informácie, hry, mediatéka).

Na webovej stránke www.goethe.de/erfinderland nájdete pre podklady na prípravu a vyhodnotenie vyučovania pre úrovne A1 až B1 a taktiež niektoré témy na vyučovanie CLIL (energia, medicína, informatika, materiály, optika atď.)
 
Výstavu a didaktizácie si môžete zapožičať u Judity Kubincovej:

judita.kubincova@bratislava.goethe.org

Erfinderland Postkarten (give-away) Druckdatei
Erfinderland Plakatausstellung Druckdatei

Putovné výstavy

V roku 1812 vyšla dnes svetoznáma zbierka rozprávok bratov Grimmovcov. Žabí kráľ, Šípová Ruženka alebo Janko a Marienka – či ste mladí alebo starí, každý pozná tieto rozprávky, lebo zbierka Kinder- und Hausmärchen (Rozprávky pre deti a domácnosť) je popri Lutherovej biblii najznámejšia a najviac rozšírená kniha nemeckých kultúrnych dejín. Preložili ju do 160 jazykov.

Výstava plagátov Rozprávkové svety obsahuje deväť plagátov (vrátane titulného a krátkeho úvodu k výstave) s najdôležitejšími rozprávkovými motívami. Okrem iného tu možno vidieť: hrdinky a hrdinov, známe postavy ako zlý vlk a iné zvieratá. Mágiu a hrôzostrašné scény. Zvlaštny plagátový motív sa zaoberá podrobne s úlohami a s skúškami, ktoré musia rozprávkoví hrdinovia zvládnuť. 

Rozprávkové svety - rallye výstavou