Bankalar

Bankalar

Çeşitli bankaların Neo-Osmanlı üslubundaki ilk merkez şubelerinin yanı sıra inşa edilen yeni banka binaları Ulus’taki Türkiye Merkez Bankası, Emlak Bankası ve o dönemin en güzel binalarından biri olan Sümerbank Genel Müdürlüğü’dür. Sümerbank’ın mimarı Martin Elsaesser Cebeci’deki Asri Mezarlık’ın inşasını da üstlenmiştir.

Ulus’taki Merkez Bankası bugün de halen aynı görevi görmektedir ama diğer iki bina ilk baştaki işlevini yitirmiştir. O dönemin en tanınmış anıtlarından olan “Oturan Atatürk” heykeli Ulus’taki Sümerbank binasının içinde bulunmaktadır.

Goethe-Institut Ankara
2010