Askeri Binalar

Askeri Binalar

Alman, Avusturyalı ve İsviçreli mimarların inşa ettiği dört askeri bina, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Bakanlığı, Harp Okulu ve Orduevi’dir.

Bu dört bina bugün de hâlâ ilk baştaki işlevleriyle kullanılmaya devam etmektedir. 1927-1935 yılları arasında inşa edilen bu görkemli binaların mimarı yine Clemens Holzmeister’dir.

Goethe-Institut Ankara
2010